Přihláška

PŘIHLÁŠKA DO SHOWCASU 2024

 

Do přihlášky vkládejte ukázky svého umění/projektu do sekce propagační materiály (videa, fotografie, mediální výstupy).

Nahrávku, kterou se budete prezentovat nahrajte v maximální délce 15 minut ve formě linku či souboru.

Není určena povinná skladba, nevztahuje se pouze na jeden nástroj, nebo zpěv.

Doporučeno je prezentovat dvě kontrastní skladby, z nichž jedna, nebo jedna věta, je od českého skladatele jakéhokoliv období.

Doporučeny jsou premiérové skladby, autorské úpravy, netradiční obsazení souborů, osobitá performance.

Skladatelé mohou v premiéře uvést skladbu, nebo její části, případně verze vytvořené po roce 2000.

Hodnotitelé budou hodnotit i formální stránku žádosti a kvalitu vložených příloh.