Podmínky

Showcase – představení hudebníků do 26 let – sólistů instrumentalistů a zpěváků, souborů a vokálních uskupení, kteří budou prezentovat své umění a projekty nahrávkou v délce do patnácti minut.

Repertoár – není určena povinná skladba, nevztahuje se pouze na jeden nástroj, nebo zpěv. Doporučeno je prezentovat dvě kontrastní skladby, z nichž jedna, nebo jedna věta, je od českého skladatele všech období. Solisté a soubory jsou zváni prezentovat projekt nebo skladbu, která vybočuje z běžného repertoiru. Doporučeny jsou premiérové skladby, autorské úpravy, netradiční obsazení souborů, osobitá performance.

Skladatelé – premiérové uvedení skladby, nebo její části, případně verze vytvořené po roce 2000.

Klíčovou součástí Showcase jsou setkávání s experty, mentory a přednášky odborníků pro účastníky. Vzdělávací program 18. 10. 2024 na HAMU bude zaměřen zvláště na nezbytnou sebeprezentaci, ale také na oblast autorských práv a vydavatelského trhu či požadavky zastupujících agentur. Účastníci získají zpětnou vazbu na zaslané podklady, proběhne speedating a networking.

Pět finalistů vystoupí na slavnostním koncertě s PKS 19. 10. 2024 pod vedením Radka Baboráka v kostele Svatých Šimon a Judy. Finalisté obdrží profesionální video záznam z tohoto koncertu pro svou další prezentaci.

Výstupy ze Showcase budou dále propagovány na webových stránkách SoundCzech, v mezinárodní expertní síti a na veletrzích.

 

Podmínky pro zařazení umělců do showcase

Věk: instrumentalisté a zpěváci do 26 let, skladatelé bez omezení věku, účastník je občan ČR

Uzávěrky přihlášek: 30. 4. 2024

Oznámení finalistů: 3. 6. 2024