Showcase 2024

Projekt Showcase vznikl z iniciativy Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU) za podpory Ministerstva kultury ČR. Čtvrtý ročník je financován z Národního plánu obnovy.

Showcase proběhne v 2024 ve spolupráci s Akademií MenART a PKS pod vedením patrona projektu Radka Baboráka a za podpory HAMU, OSA a dalších partnerů. 

Klíčovou součástí Showcase 2024 budou opět setkávání s experty, mentory a přednášky odborníků. Tento vzdělávací program proběhne 18. října 2024 a bude zaměřen zvláště na sebeprezentaci budoucích hudebníků, ať už se chystají věnovat sólové kariéře, komorní hudbě, nebo zvolí kombinace angažmá v orchestrech a při vlastních projektech.  

Slavnostní koncert odbornou porotou vybraných interpretů proběhne 19. října 2024 v kostele svatých Šimona a Judy za doprovodu orchestru Pražští komorní sólisté pod vedením Radka Baboráka. 

Členové hodnotící komise:
Ivo Kahánek
Jiří Kabát
Tomáš Františ
Irvin Venyš
Beata Hlavenková
Radek Baborák
Kateřina Kněžíková
Jan Ostrý
Jan Fišer

Zahraniční experti:
Roland Ott (Brandenburgisches Symphonie orchestra)
Michaela Barchewitch (Thüringer Symphoniker)
Thomas Heißbauer (Salzburger Kulturvereinigung)
Jana Kubandová (ředitelka festivalu Musica Viva Bratislava)
Tabare Perlas (CEO West-East Divan orchestra)

 

(Členové hodnotící komise budou zároveň experty vzdělávacích aktivit na HAMU 18. října 2024)