Finalisté 2022

Medailonky finalistů Showcasu klasické hudby v roce 2022: 

 

Roxana Hädler studuje na AMU v Praze pod vedením první harfistky České filharmonie Jany Bouškové. V rámci programu Erasmus studovala také na Berlínské Hochschule für Musik Hanns Eisler u významné harfistky Marie Graf. V roce 2014 získala 2. místo na mezinárodní soutěži v německém Sandstedtu a v letech 2015 a 2017 zvítězila dvakrát po sobě na Mezinárodní harfové soutěži prof. Karla Patrase. V roce 2020 vyhrála konkurz do Akademie České filharmonie, v září téhož roku získala místo 1. harfistky Filharmonie Hradec Králové a v roce 2022 vyhrála konkurz do Akademie Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Spolupracuje i s mnohými dalšími českými i zahraničními orchestry. Intenzivně se však věnuje i sólovému vystupování. Na zahajovacím koncertě Pražského harfového festivalu zahrála jako ,,předskokanka“ harfistky Vídeňské filharmonie Anneleen Lenaerts, byla přizvána k vystoupení s Českým triem a jako sólistka se představila také s Komorním orchestrem Akademie.

 

Matteo Hager se hře na housle se začal věnovat ve čtyřech letech. V současnosti dokončuje studium na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy a nedávno získal talentové stipendium na Královskou hudební akademii v Londýně. Je držitelem několika významných ocenění, které zahrnují 1. cenu z Mezinárodní houslové soutěže J. Micky (2017, 2019), 1. cenu z Akademie Václava Hudečka (2019) či zlatou medaili ze soutěže Manhattan International Music Competition (2020). Absolvoval mistrovské kurzy mj. s Augustinem Hadelichem, Josefem Špačkem, Janem Mráčkem, Ivanem Ženatým či Daliborem Karvayem. Jako sólista se představil na festivalu Svátky hudby v Praze 2017, festivalu Pardubické jaro 2020, festivalu Musica Holešov či na mezinárodním festivalu Dvořákova Praha 2020. Jako sólista spolupracoval např. s Filharmonií Bohuslava Martinů pod taktovkou Tomáše Netopila či se Symfonickým orchestrem hl. města Prahy FOK. Měl příležitost vystoupit společně s houslistou Václavem Hudečkem, Josefem Špačkem, Tomášem Jamníkem aj.

 

Violoncellistka Dora Hájková je studentkou pražské AMU. Již ve svých šestnácti letech sólově debutovala v Rudolfinu s orchestrem FOK a také v duu s houslistou Josefem Špačkem. Je držitelkou ocenění z mnoha mezinárodních soutěží, mj. z Janáčkovy mezinárodní soutěže (Brno) či Dotzauer International Violoncello Wettbewerb (Drážďany). Spolupracuje se souborem Česká sinfonietta i se zahraničními dalšími orchestry, např. Webern Kammerphilharmonie, s níž natáčela živě pro rakouskou televizní stanici ÖRF, nebo Bruno Walter Symphony Orchestra, se kterým vystoupila mj. ve věhlasném zlatém sále vídeňského Musikvereinu na jubilejním koncertě ke 30. výročí sametové revoluce. S oblibou se věnuje interpretaci komorní hudby a je členkou několika komorních souborů, především pak členkou smyčcového kvarteta Quarteto Harmonico. V roce 2020 natočila pro Digital Hall ČF spolu s klavíristou a ředitelem České Filharmonie Davidem Marečkem Debussyho Violoncellovou sonátu.

 

 Miriam Magdalena Haniková studuje hru na housle na pražské AMU. Je držitelkou cen z mnoha soutěží, mj. 1. ceny z Mezinárodní houslové soutěže Jaroslava Kociana v Ústí n. Orlicí. Dvakrát byla oceněna v rámci Akademie Václava Hudečka, s nímž vystoupila v Paláci Žofín na Mezinárodním hudebním festivalu Svátky hudby v Praze. Po úspěchu na Talents for Europe 2016 obdržela o rok později na Mezinárodní houslové soutěži Beethovenův Hradec Cenu Matice slezské pro nejlepšího českého účastníka soutěže. V roce 2018 získala ocenění v rámci interpretační soutěže České filharmonie ke 100. výročí vzniku republiky. Jako sólistka vystupuje s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Státním komorním orchestrem Žilina, Moravskou filharmonií Olomouc, komorním orchestrem Ensemble 18+ či Symfonickým orchestrem ČVUT. Věnuje se též komorní hudbě, zejména v dlouhodobé spolupráci se svou sestrou, klavíristkou Johannou Hanikovou, se kterou vystoupila např. v rámci komorního cyklu Pražského jara nebo na koncertech KPH.

 

Klarinetistka Anna Paulová vystudovala Pražskou konzervatoř a AMU. Je držitelkou řady cen z národních i mezinárodních soutěží, jejím největším úspěchem je 2. cena a titul laureáta na Mezinárodní hudební soutěži Pražské jaro v květnu 2015. Zaměřuje se na hudbu 20. a 21. století, zejména na skladby českých skladatelů. Jako sólistka vystoupila s řadou českých i zahraničních orechestrů včetně České filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. V současné době spolupracuje s klavíristy Danielem Wiesnerem, Markem Kozákem a Lukášem Klánským. Vystoupila s Ivo Kahánkem, Janem Mráčkem, Lubomírem Brabcem, Kristinou Fialovou, Petrem Nouzovským a Markem Šedivým. Představila se na na festivalech Talentinum, Mladá Praha, Pražské klarinetové dny, Janáčkův máj, Klasika Viva, Svátky hudby v Praze, České kulturní slavnosti, Mladé pódium, Dvořákův Turnov a Sychrov, Smiřické svátky hudby, Novoměstské slunohraní, Clarimania, Villa Musica, Vremena Goda a Autunno Musicale.

 

Matěj Pinkas je studentem Gymnázia a hudební školy hl. m. Prahy ve třídě prof. Lukáše Klánského. Zúčastnil se úspěšně řady mezinárodních soutěží: Prague Junior Note 2017 – 1. cena, Broumovská klávesa 2018 – 3. cena, Virtuosi per musica di pianoforte 2018 – 2. cena, Beethovenovy Teplice 2019 – 2. cena. Jeho posledním úspěchem je 1. cena v soutěži International Competition for Young Instrumentalists  2019 v italském Povolettu. Vystoupil jako sólista se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK, orchestrem Giovani Archi di Praga a Bennewitzovým kvartetem. Má zkušenosti též s komorní hrou, často doprovází svého otce, violistu Jiřího Pinkase. Pravidelně se účastní hudebních kurzů či mistrovských kurzů s osobnostmi jako Garrick Ohlsson, Lukáš Vondráček, Yury Shadrin, Ivan Klánský či Tomáš Víšek. Ve školním roce 2021/2022 absolvoval studijní pobyt v USA, který v červnu ukončil provedením Rachmaninovova Klavírního koncertu č. 2 za doprovodu Parkland High School Youth Symphony.

 

Vilém Vlček začal hrát na violoncello v šesti letech u prof. Martina Škampy, od roku 2018 studuje na Musik-Akademie Basel ve třídě Danjula Ishizaky. Jako sólista vystoupil s řadou orchestrů (mj. Česká filharmonie, Symfonický orchestr FOK, Basilejský komorní orchestr, Lucernský symfonický orchestr) pod vedením renomovaných dirigentů (Jiří Bělohlávek, Petr Atrichter, Jiří Rožeň, Wolfgang Emanuel Schmidt, aj.). Sólově se představil publiku ve třech desítkách států Evropy, Asie, Afriky a Ameriky ve významných sálech jakými jsou Velký sál Labské filharmonie, Komorní sál Berlínské filharmonie, Victoria Hall v Singapuru, Tonhalle Zurich či Dvořákova síň pražského Rudolfina. Pravidelně se účastní mistrovských kurzů doma i v zahraničí (Steven Isserlis, Yo-Yo Ma, Alisa Weilerstein, Tomáš Jamník aj.) a jako komorní hráč získal cenné impulzy od řady významných hráčů (Rainer Schmidt, Guy Braunstein, Peter Jarůšek, Alexander Gilman). Od roku 2021 je členem Kukal Quartet.

 

 
Pátek 23. září – Sál Bohuslava Martinů (HAMU)

Varhaník Alfred Habermann je studentem Hudební a taneční fakulty pražské AMU ve třídě prof. Jaroslava Tůmy. V tomto akademickém roce zároveň studuje na Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu. Od roku 2019 se věnuje také hře na cembalo u MgA. Edity Keglerové na Pražské konzervatoři. V letech 2013–2019 studoval u prof. Josefa Popelky na varhanním oddělení Pražské konzervatoře, kde se zároveň věnoval i hře na klavír pod vedením MgA. Jany Macharáčkové. Pravidelně se účastní mistrovských kurzů, které absolvoval například u Wolfganga Zerera či Damiana Perettiho, vzdělání si také doplňuje poznáváním různých nástrojů v zahraničí. Vystoupil např. na Mezinárodním varhanním festivalu v Užhorodě, Vambeřicích, Terezíně, na Orlicko-Kladském varhanním festivalu, na Haydnových hudebních slavnostech a festivalu Bach for All. Pro Český rozhlas natočil skladby J. C. F. Fischera a J. P. Sweelincka. Jako varhaník působí v Lukách nad Jihlavou a ve Vysokých Studnicích, odkud pochází.

 

Natálie Hrdová začal hrát na klarinet v osmi letech,  dnes je studentkou Pražské konzervatoře a zároveň posluchačkou 1. ročníku JAMU v Brně. Obdržela řadu národních i mezinárodních ocenění: 2. cenu na Soutěži konzervatoří a hudebních gymnázií v Teplicích, 2. místo na soutěžích Pro Bohemia Ostrava 2019 a Pardubické dechy v roce 2019. Na mezinárodní soutěži Sava Dimitrov Competition 2020 získala 1. cenu, stejně tak i na polské soutěži International Music Competition OPUS 2021 a v srbské soutěži Constantine the Great v témže roce. Na podzim roku 2021 obdržela 1. cenu a titul absolutního vítěze na národní soutěži Pardubické dechy. Účastní se mistrovských kurzů, např. s klarinetistou a skladatelem Jörgem Widmannem v rámci Pražského jara či s Rumy Balászem, maďarským klarinetistou a profesorem na Liszt Ferenc Academy of Music. Se studenty konzervatoře Štěpánkou Andělovou a Alexandrem Betákem hraje v dechovém triu s názvem Trio Aerato. Soubor získal v roce 2021 dvě 1. místa na mezinárodních soutěžích.

 

Houslista Eduard Kollert se v necelých sedmi letech se začal učit v Hudební škole hl. m. Prahy na housle a zároveň na klavír u svých rodičů. Již za pouhé dva roky vystoupil s velkým úspěchem jako sólista s PKF – Prague Philharmonia. Následovalo pozvání španělské královské rodiny k vystoupení v Královském paláci El Pardo. Dnes studuje u prof. Zakhara Brona na Vysoké hudební škole Královny Sofie v Madridu. Je laureátem cen řady prestižních mezinárodních soutěží např. Young Virtuosos (Sofie) či Louskáček (Moskva). Pravidelně vystupuje na koncertech a festivalech v Evropě, Rusku, Jordánsku a Japonsku na akcích jako Interlaken Classics, Dny Bohuslava Martinů či Pražské jaro. Spolupracuje s orchestry jako RNO Russian National Orchestra, MRZE Hungarian Radio Symphony Orchestra, PKF – Prague Philharmonia, Filharmonie Bohuslava Martinů ad. Rovněž se objevuje jako host v mnoha televizních a rozhlasových programech. V prosinci 2020 vystoupil v televizní show Virtuosos po boku Plácida Dominga aj.

Martin Kot se hře na akordeon věnuje od šesti let. Je vítězem mnoha soutěží v České republice i v zahraničí: mj. roku 2020 vybojoval vynikající 2. místo na celosvětové akordeonové soutěži Trophée Mondial de l'Accordéon 2020 Online (CMA) za účasti 750 hráčů z celého světa. Vítězství v soutěži American Protégé International Music Talent Competition 2021 mu přineslo možnost účinkovat na koncertě vítězů v Carnegie Hall v New Yorku. Měl příležitost vystoupit např. s Filharmonií Brno, Václavem Hudečkem, Jaroslavem Svěceným či Lubomírem Brabcem. Je držitelem prestižního ocenění Zlatý oříšek udělovaného nejtalentovanějším dětem České republiky. Od roku 2018 je žákem Pražské konzervatoře. Koncertoval na mnoha hudebních festivalech, např. Akordeonový festival Stockholm, Hudební festival Znojmo či Concentus Moraviae. V září 2019 koncertoval jako vůbec první akordeonista na jednom z největších domácích festivalů klasické hudby Dvořákova Praha. V budoucnu je čeká mj. koncertní turné po Japonsku.

 

Klarinetistka Gabriela Matoušková studuje Pražskou konzervatoř ve třídě prof. Milana Poláka. Absolvovala několik mistrovských kurzů, např. s Andrew Marrinerem, Sharon Kam, Wenzelem Fuchsem ad. V rámci mistrovských kurzů Universität für Musik und darstellende Kunst Wien 2021 byla vybrána k vystoupení na isaFestivalu. Získala ocenění na mnoha soutěžích: Concorso Internazionale per Clarinetto Carlino 2018 (3. cena), Pro Bohemia 2019 (3. cena), Soutěž konzervatoří Pardubické dechy 2019 a 2021 (dvakrát 1. cena), International music competition Małopolska (2. cena v nejvyšší kategorii), International music competition Nouvelles étoiles 2022 (1. cena). Po umístění v mezinárodním kole soutěže Concertino Praga 2017 se zúčastnila koncertního turné po jižních Čechách. Věnuje se také komorní hře v dechovém kvintetu Cortilia Quintet nebo v duu s akordeonistou Martinem Kotem. Sólově vystoupila s Janáčkovou filharmonií Ostrava a s Hudbou hradní stráže a Policie ČR. Je členkou orchestrální akademie SOČRu.

 

Hobojistka Bohdana Tesařová studuje na Pražské konzervatoři ve třídě MgA. Jana Thuriho a na HAMU ve třídě MgA. Liběny Séquardtové. Již v dětském věku vystoupila např. v pražském Rudolfinu, Národním divadle, Obecním domě, Stavovském divadle, Státní opeře a dalších významných sálech. Získala první cenu v celostátní soutěži hudebních škol a nejvyšší ohodnocení ze všech věkových kategorií v oboru hra na hoboj (2012), stala se absolutní vítězkou celostátní soutěže ZUŠ (2015), získala 1. cenu a titul absolutní vítězky na soutěži České filharmonie LFA (2017) a vyhrála mezinárodní hudební soutěž Enkore v USA (2020). Jako sólista vystoupila např. s Filharmonickým orchestrem Zielona Góra v Polsku či s Dvořákovým komorním orchestrem. Podílela se rovněž na natáčení televizních koncertů a přenosů a vystupuje také v komorním duu se svou sestrou, houslistkou Pavlou Tesařovou. V současnosti vystupuje jako sólistka s orchestrem Virtuosi di Praga Oldřicha Vlčka, s nímž se na podzim chystá na turné do Japonska.

 

Pavla Tesařová je studentkou pražské AMU. Již v devíti letech hrála s legendárním Josefem Sukem ve Španělském sále Pražského hradu a o dva roky později na festivalu Zlatá Praha s Václavem Hudečkem. Získala mnoho prvních cen na tuzemských i mezinárodních soutěžích: např. Kocianova houslová soutěž, Talents for Europe, Soutěž mistra J. Muziky, Concertino Praga, Orpheus, Pro Bohemia,  France Music Competition či Manhattan Music Competition. Vystoupila s moha renomovanými orchestry, jako např. SOČR, Česká komorní filharmonie Pardubice, PKF – Prague Philharmonia, FOK, Filharmonie Zielona Gora, Dvořákův komorní orchestr a Virtuosi di Praga. Koncertovala pod vedením dirigentů jako Libor Pešek, Jan Talich, Tomáš Brauner či Miriam Němcová. Vystupuje v duu s akordeonistkou Markétou Laštovičkovou a se svou sestrou Bohdanou, hráčkou na hoboj. Spolupracuje se současnými autory (Jaroslav Krček, Jiří Teml) a s Kühnovým dětským sborem. Od letošního roku je též první houslistkou nově založeného Ševčíkova kvarteta.

 

Klavírista a varhaník Vojtěch Trubač studuje na pražské HAMU. Je vítězem varhanní soutěže Organum regium (2012) a Pro Bohemia (2018), stejně jako finalistou mezinárodní varhanních soutěží v Opavě (2014) a v polském Białystoku (2017), kde byl rovněž oceněn zvláštní cenou poroty pro nejmladšího účastníka. K jeho největším úspěchům z nedávné doby patří zisk Čestného uznání v klavírní soutěži Pražského jara (2021), dále vítězství na Mezinárodní soutěži F. Chopina (2019) či druhá cena na Mezinárodní smetanovské klavírní soutěži (2018). V průběhu studia se účastnil různých interpretačních kurzů pod vedením renomovaných umělců, např. Olgy Kern, Borise Giltburga či Ivana Klánského. V létě roku 2021 se představil klavírním recitálem v rámci 62. ročníku Chopinova festivalu v Mariánských lázních. Vystoupil jako sólista s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Moravskou filharmonií Olomouc či Plzeňskou filharmonií. V roce 2020 se stal stipendistou Yamaha Music Foundation of Europe. Je rovněž vyhledáván jako komorní hráč.

 

Fagotista Štěpán Vicenec absolvoval Konzervatoř Brno a pokračoval studiem na JAMU ve třídě doc. Romana Novozámského a doc. Jaroslava Kubity. V současné době započne sedmý semestr bakalářských studií na Hochschule für Musik Theatre und Medien v Hannoveru u profesora Bence Bogányiho. Získal řadu ocenění v národních i mezinárodních soutěžích – 1. ceny na mezinárodní soutěži Pro Bohemia Ostrava v roce 2015, na mezinárodní soutěži dechových nástrojů v Brně v letech 2017 a 2019 a na soutěži Pardubické dechy či na komorní soutěži K. Ditterse z Dittersdorfu ve Vidnavě v roce 2017. Obdržel titul absolutního vítěze v kategorii fagot na soutěžní přehlídce konzervatoří a hudebních gymnázií v Teplicích 2018. Byl členem Orchestrální akademie Filharmonie Brno, orchestrální praxí prošel v Severočeské filharmonii, Moravské filharmonii Olomouc, Czech Virtuosi, Slovanském komorním ansámblu, Junge norddeutsche Philharmoniker nebo Symphony Orchestra of India. V současné době je členem skupiny fagotů Slovenské filharmonie.

 

 

Dechový soubor Alinde Quintet byl založen roku 2019 mladými hudebníky v Praze. Jeho nynějšími členy jsou Anna Talácková (flétna), Barbora Trnčíková (hoboj), David Šimeček (klarinet), Kryštof Koska (lesní roh) a Petr Sedlák (fagot), kteří studovali na prestižních univerzitách v Londýně, Bruselu, Lublani, Lyonu, Praze a Brně. Již krátce po svém vzniku soubor vyhrál 1. cenu na Mezinárodní hudební soutěži v Bukurešti a zanedlouho také 1. cenu v komorní hře v ODIN International Music Competition a 3. cenu v Mezinárodní soutěži komorních souborů OPUS 2021. Členové souboru zastávají vedoucí pozice v předních českých i zahraničních orchestrech. Své orchestrální zkušenosti v minulosti získávali mj. ve věhlasných mládežnických orchestrech Gustav Mahler Jugendorchester a European Union Youth Orchestra. Jako sólisté získali ocenění v mnoha mezinárodních i národních soutěžích – Mezinárodní interpretační soutěž Pražské Jaro, Mezinárodní soutěž v Chieri či Mezinárodní soutěž Pro Bohemia Ostrava.

 

Hudební trio ConTRIOlogy v obsazení cimbál, akordeon a zpěv vzniklo roku 2016 na brněnské JAMU. Uskupení se zaměřuje na interpretaci soudobé klasické hudby a volnou improvizaci. Trio aktivně spolupracuje s již etablovanou ale i nastupující generací českých a slovenských skladatelů, jejichž kompozice se pohybují na pomezí klasické hudby, jazzu a improvizace. Akoredonistka Žaneta Vítová vystudovala Pražskou konzervatoř a je držitelkou několika ocenění v sólové i komorní hře, pedagogicky působí na ZUŠ Kuřim a spolupracuje s nezávislými operními soubory Opera Diversa a Hausopera. Zpěvačka Jana Vondrů absolvovala JAMU v Brně a VŠMU v Bratislavě. Spolupracuje s několika českými divadly či s Filharmonií Brno, vystoupila na řadě hudebních festivalů včetně Opera JazzFestBrno. Michal Grombiřík absolvoval Janáčkovu konzervatoř a JAMU v Brně v oboru hudební management. Nyní se tamtéž věnuje studiu jazzové interpretace. Koncertně spolupracoval například s Janáčkovou filharmonií Ostrava či Symfonica de Castellón.

 

Matěj Diviš vystudoval konzervatoř v Českých Budějovicích. V té době již externě spolupracoval s Jihočeskou filharmonií, kde také vystoupil jako sólista na vibrafon. V letech 2014–2015 vyučoval bicí nástroje na Základní škole v Kaplici. Od roku 2015 studuje obor bicí nástroje na Akademii múzických umění v Praze u Daniela Mikoláška, Radka Krampla, Pavla Polívky, Václava Mazáčka, Ladislava Bilana a Olega Sokolova. Na jaře roku 2018 měl možnost studovat indonéskou kulturu ve městě Padang na Zapadní Sumatře, odkud si přivezl nástroj zvaný talempong. Tento unikátní nástroj je jediným exemplářem ve střední Evropě. Mezi lety 2018 a 2019 působil jako pedagog na Mezinárodní konzervatoři v Praze. Svůj široký rozhled v hudebních stylech uplatňuje při spolupráci s mnoha kapelami, jako např. Výborný trio, Znitra, Karelll, Country Beat, Michael Foret band a Botox. V posledních letech se ve své kompoziční činnosti zaměřil na tvorbu písní řadících se do žánrů instrumentálních se zaměřením na bicí nástroje.

 

Hudební skladatel a dirigent David Lukáš studoval dirigování na konzervatoři v Pardubicích a posléze v Praze u prof. Hynka Farkače. Zároveň se soukromě věnoval studiu skladby. V roce 2009 se stal šéfdirigentem Bohemian Symphony Orchestra Prague, se kterým absolvoval řadu úspěšných koncertů. Partitura jeho 1. symfonie Des Cauchemars et des Reves získala v roce 2010 třetí cenu na Mezinárodní skladatelské soutěži Gustava Mahlera ve Vídni. Následně pak byla premiérována ORF Symphony Orchestra na koncertě v rakouském Grazu. V listopadu 2014 získal na skladatelské soutěži České filharmonie cenu šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka za skladbu Zrození světla. Pro houslovou soutěž Pražského jara 2016 zkomponoval povinnou skladbu Balada o Nackenovi a houslistovi. Jeho cyklus Mateřídouška pro housle a klavír úspěšně premiérovali Josef Špaček s Miroslavem Sekerou. V roce 2020 dokončil koncert pro harfu a orchestr Píseň letokruhů, který je přímo zkomponován pro harfistku Janu Bouškovou. 

 

Žesťové kvinteto Prague Brass Quintet se začalo formovat na konci roku 2016 z předních studentů žesťového oddělení Akademie múzických umění v Praze pod uměleckým vedením Jiřího Novotného. Největším úspěchem kvinteta je vítězství na mezinárodní soutěži Jeju International Brass & Percussion Competition 2019. Ocenění rovněž získalo roku 2021 na Mezinárodní hudební soutěži v Bukurešti. Soubor hraje ve složení Walter Hofbauer a Karel Hons na trubky, Daniela Roubíčková na lesní roh, Barbora Kolafová na trombon a Jakub Chmelař na tubu. V současnosti jsou všichni hráči stálými členy významných českých orchestrů, a to České filharmonie, PKF – Prague Philharmonia, Orchestru Opery Národního divadla v Praze a Orchestru Státní opery. Soubor pravidelně vystupuje na festivalech v rámci České republiky i v zahraničí. Na počátku roku 2021 vydal Prague BRASStet své debutové CD s názvem JOY.

 

S.V.A. Trio je formace tří renomovaných hudebníků s velkými multižánrovými zkušenostmi, kteří se zaměřují na autorskou hudbu. Na české scéně jsou ojedinělým a inovativním souborem reflektujícím společné hudební vlivy a reagujícím na život uvnitř velkoměsta. Svůj styl pojmenovali „urban fusion“. Violista Vladan Malinjak studoval na Plzeňské konzervatoři a Konzervatoři Jaroslava Ježka. Od roku 2010 je členem Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, působí také v Unique Quartet. Violoncellista Šimon Marek je absolventem Konzervatoře Jaroslava Ježka a pražské AMU. Ačkoli studoval především klasické violoncello, po studiích působí zejména na populární, jazzové a také alternativní scéně. V roce 2016 založil vlastní vícežánrové smyčcové kvarteto Unique Quartet. Houslista Alexey Aslamas vystudoval Pražskou konzervatoř a AMU. V letech 2008–2011 studoval na International Menuhin Music Academy Gstaad ve Švýcarsku u Alberta Lysyho a Livia Prunaru. Je rovněž absolventem dirigování na Konzervatoři Jaroslava Ježka.

 

Hudební skladatel, dirigent a pedagog Jiří Trtík studoval skladbu a dirigování na Pražské konzervatoři a filosofii na Karlově univerzitě. Roku 2016 získal stipendium na studium kompozice na americkém Cleveland Institute of Music, je laureátem několika mezinárodních skladatelských soutěží. Od roku 2020 vyučuje na Mezinárodní konzervatoři v Praze. Jeho skladby byly premiérovány v Čechách, na Slovensku, v Německu, Lotyšsku, Japonsku, Švýcarsku a USA. Roku 2021 získal cenu OSA za nejúspěšnějšího skadatele vážné hudby v zahraničí. Zkomponoval řadu skladeb pro světové interprety a soubory, např. pro členy Lindemannova programu Metropolitní opery v New Yorku, pro sólisty The Cleveland Orchestra, pro Kühnův smíšený sbor, Columbus Symphony Orchestra, či držele Grammy Cleveland Chamber Orchestra. V roce 2020 složil hudbu pro film Vlci na hranicích (režie Martin Páv), který měl premiéru na festivalu dokumentárního filmu Vision du Reel ve Švýcarsku. Pravidelně organizuje benefiční koncerty.