Obecné informace

Showcase má za cíl podpořit mladé talenty ze světa klasické hudby. Odbornou porotou vybraných pět finalistů vystoupí 19. 10. 2024 v kostele svatých Šimona a Judy, za doprovodu orchestru Pražští komorní sólisté pod vedením Radka Baboráka. Finalisté obdrží audio nahrávku koncertu.

 

Předpokládaný časový harmonogram Showcasu 2024

15. června –  POZOR, posunuté datum uzávěrky

 

září – oznámení finalistů

 

18. října – 1. den Showcasu na HAMU, setkání všech registrovaných účastníků, vzdělávací část, speedmeeting s experty  

 

19. října – 2. den Showcasu – slavnostní koncert v Kostele sv. Šimona a Judy (výstupem z koncertu bude mimo jiné audio záznam pro finalisty)     

 

 

Podmínky pro zájemce o Showcase:

Instrumentalisté nebo zpěváci do 26 let

Skladatelé bez omezení věku

Účastníkem smí být pouze občan ČR

 

 

Formát Showcasu 2024:

Sólisté instrumentalisti a zpěváci, soubory a nebo vokální uskupení budou prezentovat své umění a projekty nahrávkou maximální délce 15 minut.

 

Není určena povinná skladba, nevztahuje se pouze na jeden nástroj, nebo zpěv.

 

Doporučeno je prezentovat dvě kontrastní skladby, z nichž jedna, nebo jedna věta, je od českého skladatele jakéhokoliv období.

 

Doporučeny jsou premiérové skladby, autorské úpravy, netradiční obsazení souborů, osobitá performance.

 

Skladatelé mohou v premiéře uvést skladbu, nebo její části, případně verze vytvořené po roce 2000.

 

Členové hodnotící komise:
Ivo Kahánek
Jiří Kabát
Tomáš Františ
Irvin Venyš
Beata Hlavenková
Radek Baborák
Kateřina Kněžíková
Jan Ostrý
Jan Fišer

Zahraniční experti:
Roland Ott (Brandenburgisches Symphonie orchestra)
Michaela Barchewitch (Thüringer Symphoniker)
Thomas Heißbauer (Salzburger Kulturvereinigung)
Jana Kubandová (Director of the Musica Viva Bratislava Festival)
Tabare Perlas (CEO West-East Divan orchestra)

 

Showcase obecně

Showcase má za cíl prezentovat mladé české umělce a skladatele  a přispět ke zviditelnění jejich výjimečného talentu, ale i navázání kontaktů a spoluprací. 

Showcase v oblasti klasické hudby, která je poslední dekády silně determinována prostředím prestižních soutěží, představuje vstřícnou platformu, která podporuje zejména profesionalizaci a orientaci mladých umělců na trhu klasické hudby. 

Současná doba klade nároky na začínající muzikanty nejen v jejich oboru, ale také v oblasti self-managementu, public relations, prezentace tvorby, vyžaduje i základní znalosti autorského práva, zvolení strategie vývoje, samozřejmostí je využívání sociálních sítí, možností grantů, crowdfoundingu. 

Právě ona kombinace umělecké kariéry je nazývaná „patchworková", jak pro různorodost hudebních produkcí, tak pro strukturování hudebního směřování a klade důraz na flexibilitu muzikantů. 

Showcase má tak ambici stát se jedním z podpůrných momentů na profesní dráze slibných hudebních talentů.