O nás

Projekt SoundCzech vznikl z iniciativy Institutu umění – Divadelního ústavu na základě potřeb hudebního sektoru. V návaznosti na úkol Státní kulturní politiky a Koncepce podpory umění do roku 2020 došlo k rozhodnutí podpořit hudební sektor a zahájit aktivity za účelem vzniku české proexportní hudební kanceláře po vzoru zavedené praxe v zahraničí. 

ZAMĚŘENÍ:

Proexportní kancelář „SoundCzech“ se zaměřuje na podporu „současné konkurenceschopné hudby“ vzniklé na území České republiky v nejširším žánrovém záběru (world music, rock-pop, elektronická hudba, hip-hop, jazz, alternativní hudba, další podžánry a fúze; v některých specifických případech může podporovat i projekty současné klasické hudby).

ROLE A CÍLE:

1) Propagovat českou hudební scénu v zahraničí

 • organizace, koordinace a finanční podpora prezentace české hudební produkce na relevantních veletrzích, showcase festivalech apod.
 • podpora a propagace českých hudebních umělců na mezinárodním hudebním trhu s tím, že tato podpora bude závislá na schopnostech a příležitostech se prosadit. Výběr podpořených umělců bude napojen na potřeby trhu.

2) Podporovat odborné vzdělávání (VET - vocational educational training) formou neformálních vzdělávacích kurzů, workshopů, koučinku apod.:

 • pro české hudební umělce
 • pro další aktéry hudebního sektoru (promotéry, manažery, agenty, produkci apod.)
 • nastavení základního know-how profesionality v hudebním průmyslu (základní porozumění hudebnímu průmyslu, komunikační metody, živé vystupování, osobní prezentace apod.)

3) Vytvořit platformu z řad zástupců hudebního průmyslu v ČR s cílem podpořit jeho infrastrukturu

 • šířit povědomí o českém hudebním průmyslu
 • podporovat spolupráci mezi jednotlivými aktéry a segmenty hudebního průmyslu
 • napomáhat výměně informací, zkušeností, příkladů dobré praxe a provázanosti dílčích proexportních a vzdělávacích aktivit

4) Vyhledávat finanční lokální i zahraniční partnery (fundraising)

 • strategické partnery
 • komerční partnery
 • projektové partnery
 • grantové možnosti
 • podporu ze strany ministerstev a měst a jejich organizací (Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj, CzechTourism apod.)

5) Propojovat české hudební profesionály s mezinárodní scénou

 • propojování a navázání kontaktů (hudební průmysl, média a další)
 • podpora obchodní činnosti (obchodní mise)
 • podpora a usnadnění výměnných projektů (hudba, hudební průmysl, vzdělání)
 • propojování českého hudebního průmyslu s relevantními mezinárodními partnery

Prostřednictvím výměnných a společných projektů posilovat regionální hudební průmysl v rámci regionu Střední a Východní Evropy a tím přispět k navýšení konkurenceschopnosti tohoto regionu, jehož je ČR součástí, na globálním hudebním trhu. Kromě regionu Střední a Východní Evropy se CMO zaměří i na relevantní zahraniční trhy na základě dlouhodobého konceptu či aktuální zahraniční kulturní politiky.

6) Marketing a vize

 • vytvoření značky české hudby, která reprezentuje kvalitu prostřednictvím úspěšných umělců a efektivní propagace

7) Vytvořit a aktualizovat základní informační platformu - informační webový portál s adresáři a odkazy na aktéry českého hudebního průmyslu, který bude sloužit jako informační kanál pro český hudební průmysl, ale také směrem do zahraničí. Portál by měl obsahovat např.

 • aktuální data ohledně dění na české i zahraniční hudební scéně
 • současné hudební projekty
 • propagační materiály
 • databáze hudebních umělců
 • databáze klubů, festivalů
 • databáze promotérů, agentur
 • databáze hudebních vydavatelství, nakladatelství
 • informace o hudebních vzdělávacích projektech
 • databáze médií
 • fakta a statistiky hudebního průmyslu
 • informace o dostupných finančních zdrojích a grantových možnostech
 • odkazy na další informační zdroje a propagační materiály

8) Podporovat infrastrukturu českého hudebního průmyslu a vytvářet trvale udržitelný systém

 • iniciovat vytvoření klastrů ve všech segmentech hudebního průmyslu
 • implementovat českou platformu do mezinárodní sítě
 • lobovat a prezentovat zájmy českého hudebního průmyslu na mezinárodní úrovni
 • podporovat spolupráci s dalšími, nejen kulturními a kreativními odvětvími (cestovní ruch, gastronomie, filmový průmysl apod.) a přispívat tak ke komplexní prezentaci české kultury

V dubnu 2017 došlo ke zlomové události v historii českého hudebního průmyslu. Na základě požadavků reprezentantů hudebního sektoru a z iniciativy Institutu umění – Divadelního ústavu vznikla proexportní kancelář SoundCzech/Czech Music Office na podporu české hudební scény a všech současných hudebních žánrů.

Za vznikem proexportní kanceláře stojí sami aktéři na poli českého hudebního sektoru. V roce 2015 proběhla schůzka s iniciátory této myšlenky, kteří vyjádřili důležitost vzniku organizace, která by reprezentovala českou hudební scénu v zahraničí a zároveň podpořila exportní aktivity s odkazem na zahraniční kolegy, kteří aktivity exportní kanceláře ve své zemi úspěšně využívají již několik let.

Rolí SoundCzech/Czech Music Office bude především podpora české hudební scény lokálně i globálně. Evropská unie je také na cestě oficiálně zařadit hudební sektor mezi evropské kreativní průmysly a od roku 2020 plánuje přímou podporu cílenou na růst hudebního průmyslu. Hudba není pouze žijící element naší národní tradice a prostředek pro kulturní komunikaci, ale také jedním z nejúspěšnějších kreativních průmyslů. Proto má podpora růstu hudební scény vedle toho nejvíce viditelného kulturního vlivu mnoho dopadů sociálních i finančních. K docílení růstu hudebního sektoru na evropské úrovni musí mít hudební průmysl v každé zemi lokální infrastrukturu a reprezentaci na národní i mezinárodní úrovni. Hudební proexportní kancelář by měla zastupovat tuto funkci. SoundCzech/Czech Music Office je aktivním členem několika mezinárodních sítí: jednou z nich je European Music Export Exchange, která lobbuje a reprezentuje hudební průmysl na evropské úrovni.

Propagace české hudební scény v zahraničí na relevantních veletrzích, showcase, festivalech apod.; podpora a propagace českých hudebních umělců na mezinárodním hudebním trhu na základě efektivnosti a reálného prosazení se v dané zemi.

Propojování českých hudebních profesionálů s mezinárodní scénou; prostřednictvím výměnných a společných projektů posilovat regionální hudební průmysl v rámci CEE regionu, a tím přispět k navýšení konkurenceschopnosti tohoto regionu, jehož je ČR součástí, na globálním hudebním trhu. Kromě̌ CEE regionu se Czech Music Office/SoundCzech zaměří i na relevantní zahraniční trhy na základě dlouhodobého konceptu či aktuální zahraniční kulturní politiky.

 

Dramaturgická rada

Marie Čtveráčková

Petr Dorůžka

Petra Ludvíková

Michal Pařízek

Dušan Svíba

Přemysl Štěpánek

Michal Thomes

David Urban

Stanislav Zima

Ustanovení dramaturgické rady

Název

Ulice
Město
Stát

Reach us

+420 224 809 104


info@soundczech.cz


Sound Czech
Arts and Theatre Institute

Celetná 17
110 00 Prague 1
Czech Republic