FAQ

Sepsali jsme nejčastější témata, která vás zajímají v souvislosti v přihláškou na Showcase 2024. 

Skladatelé

Musím podávát přihlášku s konkrétní skladbou, kterou bych pak chtěl/a nechat provést orchestrem PKS při finálovém večeru? 

Ne, je možné se přihlásit s jakoukoliv skladbou. Pro finálový večer může být napsána nová skladba, ideálně skladba, která ještě nebyla provedena.

Musím podat přihlášku s nově napsanou skladbou? 

Ne, je možné se přihlásit se skladbou, kterou již máte napsanou. Není podmínka, aby se skladby z nahrávek a skladba z finálového večera shodovaly.

Pro jaký ansámbl bych měl/měla eventuálně skladbu psát? 

PKS (Pražští komorní sólisté) je komorní smyčcový ansámbl, s potencionálním rozšířením o dechovou sekci (max 6 dechových nástrojů).

 

Instrumentalisté

Musí na nahrávce, se kterou se do výzvy přihlašuji, být skladba, se kterou pak eventuálně vystoupím jako jeden/ jedna z finalistů? 

Ne, nemusí. Skladba na finálovém večeru může být odlišná od těch na nahrávkách.