Programy

SoundCzech – Skills

Podporujeme vzdělávací aktivity pro hudební umělce a hudební profesionály, které vedou k vyšší profesionalitě, orientaci na tuzemském i mezinárodním hudebním trhu, rozšíření znalostí v legislativě apod.

Přispíváme českým hudebním showcase festivalům (např. Czech Music Crossroads, Nouvelle Prague, Czeching) na cestovní náklady pro zahraniční lektory.

Vyhlašujeme výzvy na podporu vzdělávacích projektů.

Pořádáme workshopy pro hudební profesionály i hudebníky ve spolupráci s lokálními a zahraničními partnery (Praha, Brno aj.).

SoundCzech – Connect

Finančně podporujeme výměnné koncerty pořádané se zahraničním hudebním projektem v těchto lokalitách: Belgie, Estonsko, Francie, Holandsko, Chorvatsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko Slovinsko, Srbsko, Švýcarsko, Ukrajina.

Výměnou se rozumí to, že český hudební umělec/skupina pozve zahraničního hudebního umělce/skupinu na společné koncertní vystoupení na území České republiky – a naopak zahraniční hudební umělec/skupina pozve českého hudebního umělce/skupinu na společné vystoupení v zemi jeho/jejího původu.

SoundCzech – OnRoad  

Přispíváme na cestovní náklady spojené s turné (minimálně dva koncerty) formou otevřené výzvy. V rámci výběrového řízení není stanovená pevná částka, je hodnocen počet koncertů a náročnost cestovních nákladů. Koncept programu je nastaven na podporu turné v konkrétní zemi. 

SoundCzech – Links

Přispíváme českým hudebním profesionálům na registrace či cestovní náklady spojené s účastí na mezinárodních hudební konferencích, showcase festivalech či veletrzích.

Pořádáme pro české i zahraniční profesionály recepce a networkingová či speed-datingová setkání, sloužící k prezentaci české hudební scény a navázání kontaktů.

Cílem je vytvoření příležitostí pro české hudební profesionály a hudebníky k budování sítě kontaktů i nabírání znalostí formou výjezdů na zahraniční akce nebo koncertní činností. Napomáháme tak zvýšení přítomnosti českých umělců a expertů na mezinárodní scéně.

Ve spolupráci se zahraničními partnery CEE regionu organizujeme „CEEntral party“, na kterou jsou pozváni významní zahraniční profesionálové, a v rámci které vystupují čeští hudební umělci. Cílem je zviditelnit země středoevropského regionu a efektivní cestou oslovit důležité zahraniční hudební profesionály či potenciální partnery.