Programy

SoundCzech – Skills

Podporujeme vzdělávací aktivity pro hudební umělce a hudební profesionály, které vedou k vyšší profesionalitě, orientaci na tuzemském i mezinárodním hudebním trhu, rozšíření znalostí v legislativě apod.

Přispíváme českým hudebním showcase festivalům (např. Czech Music Crossroads, Nouvelle Prague, Czeching) a pořadatelům workshopů na cestovní náklady pro zahraniční lektory.

Vyhlašujeme výzvy na podporu vzdělávacích projektů.

Pořádáme workshopy pro hudební profesionály i hudebníky ve spolupráci s lokálními a zahraničními partnery (Praha, Brno aj.).

SoundCzech – Connect

Finančně podporujeme výměnné koncerty pořádané se zahraničním hudebním projektem. Výměnou se rozumí to, že český hudební umělec/skupina pozve zahraničního hudebního umělce/skupinu na společné koncertní vystoupení na území České republiky – a naopak zahraniční hudební umělec/skupina pozve českého hudebního umělce/skupinu na společné vystoupení v zemi jeho/jejího původu.

SoundCzech – OnRoad  

Přispíváme na cestovní náklady spojené s turné (minimálně dva koncerty) formou otevřené výzvy. V rámci výběrového řízení není stanovená pevná částka, je hodnocen počet koncertů a náročnost cestovních nákladů. Koncept programu je nastaven na podporu turné v konkrétní zemi. 

SoundCzech – Links

Přispíváme českým hudebním profesionálům na registrace či cestovní náklady spojené s účastí na mezinárodních hudební konferencích, showcase festivalech či veletrzích. Pořádáme pro české i zahraniční profesionály recepce a networkingová či speed-datingová setkání, sloužící k prezentaci české hudební scény a navázání kontaktů.

Cílem je vytvoření příležitostí pro české hudební profesionály a hudebníky k budování sítě kontaktů i nabírání znalostí formou výjezdů na zahraniční akce nebo koncertní činností. Napomáháme tak zvýšení přítomnosti českých umělců a expertů na mezinárodní scéně.

Ve spolupráci se zahraničními partnery CEE regionu organizujeme „CEEntral party“, na kterou jsou pozváni významní zahraniční profesionálové, a v rámci které vystupují čeští hudební umělci. Cílem je zviditelnit země středoevropského regionu a efektivní cestou oslovit důležité zahraniční hudební profesionály či potenciální partnery.