Programy

Jaké možnosti podpory pro české hudební umělce SoundCzech nabízí? Základní přehled výzev si můžete přečíst níže. Další podrobnosti můžete najít ZDE.

SoundCzech – Connect

Program SoundCzech – Connect podporuje výměnné koncerty. Výměnou se rozumí to, že český interpret pozve zahraničního interpreta na společný koncert v Česku – a naopak zahraniční interpret pozve toho českého do své země.

Program má za cíl podporovat hraní českých umělců v zahraničí, rozšiřovat jim obzory a zkušenosti a v ideálním případě nastartovat tak dlouhodobou spolupráci. Jednu výměnu (dva koncerty) podporujeme maximálně částkou 20 000 Kč.

Určeno pro: hudební umělce

 

SoundCzech – Links IN

Program SoundCzech – Links IN podporuje organizaci konferencí, veletrhů a showcase festivalů na území České republiky. Cílem je zvýšit možnosti spolupráce se zahraničním partnery, kteří by mohli pomoci české hudební scéně.

SoundCzech hradí náklady spojené s příjezdem zahraničních hudebních profesionálů (promotéři, bookingové agentury, novináři, organizátoři festivalů, programoví manažeři hudebních klubů, nahrávací studia, labely, nezávislá hudební vydavatelství apod.), kteří se akce zúčastní.

Určeno především pro: pořadatele konferencí a showcase festivalů

 

SoundCzech – Links OUT

Program SoundCzech – Links OUT podporuje účast českých hudebních (nejen) profesionálů na zahraničních konferencích, které vybírá SoundCzech. Cílem je podporovat a rozvíjet spolupráci se zahraničními partnery. Zájemce o výzvu se zavazuje účastnit akcí SoundCzechu na konkrétní konferenci. 

SoundCzech může pomoci uhradit cestovní náklady a akreditace na zahraniční akce.

Určeno (nejen) pro: manažery, promotéry, booking agenty, hudební novináře apod.

 

SoundCzech – OnRoad

Program SoundCzech – OnRoad podporuje koncerty českých interpretů v zahraničí. Cílem je pomáhat na mezinárodní scéně těm tuzemským umělcům, kteří už mají zahraniční zkušenosti, ale rádi by se posunuli dál.

V rámci tohoto programu existují výzvy Zahraniční koncert, Evropské turné (minimálně 3 koncerty v řadě) a Showcase festival (kterých se SoundCzech přímo neúčastní).

Finanční podpora závisí na počtu koncertů a odhadu cestovních nákladů.

Určeno pro: hudební umělce

 

SoundCzech – Promo

Program SoundCzech – Promo podporuje výrobu propagačních materiálů, které mohou pomoci při oslovování zahraničních promotérů nebo booking agentů. Zpravila podporujeme výrobu profesionálního videa.

Finanční podpora závisí na pravidlech konkrétní výzvy

Určeno především pro: hudební umělce

 

SoundCzech – ProVisit

ProVisit podporuje spolupráci mezi českými a zahraničními hudebními profesionály. Vznikl ve spolupráci s Českými centry.

Podpora závisí na pravidlech konkrétní výzvy.

Určeno nejen pro: hudební profesionály (manažer, promotér, novinář, booking agent apod.)

 

SoundCzech – Skills

SoundCzech – Skills podporuje vzdělávání českých interpretů a dalších hudebních (nejen) profesionálů. Pozor, nejedná se o výuku hry na hudební nástroj, ale o rozšiřování znalostí! 

V rámci programu organizujeme workshopy, které vedou čeští i zahraniční profesionálové z různých oborů. Program nemá pevný rozpočet, finanční podpora vždy závisí na počtu pozvaných lektorů, technické náročnosti a cestovních nákladech.

Podpora závisí na konkrétní akci.

Určeno pro: pořadatele vzdělávacích akcí

 

Hodnotící komise
Od roku 2021 jsou výzvy evaluovány Hodnotícími komisemi SoundCzech. Jejich složení je následující:

1. Přemysl Štěpánek, Dušan Svíba, Tomáš Kelar, Petr Frinta, Anna Mašátová
Hodnotí výzvy: Links In, Links Out, Skills

2. Michal Pařízek, Barbora Šubrtová, Zdeněk Neusar, Jan Vedral, David Čajčík
Hodnotí výzvy: OnRoad, Connect

3. Veronika Douglas, Petra Ludvíková, Zdeněk Lichnovský, Václav Kokeš, Michaela Klocová
Hodnotí výzvy: Connect/Create, Promo/Video, Radio Plugging