Links Out (RČH)

Program: Links Out (RČH)

Forma: výjezdy hudebních profesionálů

Termín projektu: 1. 1. – 15. 12. 2024

Finanční podpora: do výše 20 000 Kč

Kdo se hlásí: hudební profesionálové (manažeři, booking agenti, promotéři apod.)

Uzávěrka: 31.1.2024

Součástí výzvy je povinné zaslání závěrečné zprávy s informacemi o průběhu akce, a to nejpozději do 15. 12. 2024.

V rámci programu LinksOUT (RČH) se věnujeme podpoře prezentace české hudební tvorby a aktivnímu propojení českých hudebních umělců a profesionálů prostřednictvím významných akcí všech hudebních žánrů. Naším hlavním cílem je posilovat mezinárodní povědomí o současné hudební tvorbě v České republice. Iniciativou LinksOUT aktivně přispíváme k propojení českých hudebních talentů s globálním publikem a odhalujeme bohatství české hudební scény. Tato podpora je součástí oslav Roku české hudby 2024, kde se snažíme vytyčit českou hudbu na mapě světové hudební krajiny.

 

 

Před přihlášením si pozorně přečtěte Obecné podmínky.

 

Kontaktní osoba: Kristína Valachova, valachova@soundczech.cz