Links Out (RČH)

Program: Links Out (RČH)

Forma: výjezdy hudebních profesionálů

Termín projektu: 1. 1. – 15. 12. 2024

Finanční podpora: do výše 20 000 Kč

Kdo se hlásí: hudební profesionálové (manažeři, booking agenti, promotéři apod.)

Uzávěrka: 31.1.2024

Součástí výzvy je povinné zaslání závěrečné zprávy s informacemi o průběhu akce, a to nejpozději do 15. 12. 2024.

V rámci programu LinksOUT (RČH) se věnujeme podpoře prezentace české hudební tvorby a aktivnímu propojení českých hudebních umělců a profesionálů prostřednictvím významných akcí všech hudebních žánrů. Naším hlavním cílem je posilovat mezinárodní povědomí o současné hudební tvorbě v České republice. Iniciativou LinksOUT aktivně přispíváme k propojení českých hudebních talentů s globálním publikem a odhalujeme bohatství české hudební scény. Tato podpora je součástí oslav Roku české hudby 2024, kde se snažíme vytyčit českou hudbu na mapě světové hudební krajiny. Akce, které budou podpořeny:

- Amsterdam Dance Event 

- Berlin Dance Music Event

- BIME Bilbao 

- BUSH 

- by:larm 

- Focus Wales 

- Iceland Airwaves  

- Kontakt Conference 

- LineCheck 

- Mastering The Music Business 

- Most Wanted:Music 

- Sónar Barcelona 

- Tak brzmi miasto 

 

 

Před přihlášením si pozorně přečtěte Obecné podmínky.

OBECNÉ PODMÍNKY

PŘIHLÁŠKA A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Kontaktní osoba: Kristína Valachova, valachova@soundczech.cz