Olga Šroubková

Olga Šroubková (1993) se věnuje hře na housle od 4 let, kdy ji začala vyučovat její matka Rimma Kotmelová, absolventka Moskevské konzervatoře ve třídě prof. Viktora Pikajzena. Od osmi let pokračovala ve studiu již na Hudební škole hlavního města Prahy ve třídě prof. Jiřího Fišera, u něhož absolvovala Gymnázium Jana Nerudy s hudebním zaměřením a následně i Pražskou konzervatoř v roce 2014. Od října 2014 studuje na Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover pod vedením prof. Adama Kosteckiho. 

Olga je laureátkou řady českých i mezinárodních soutěží: 

  • Mezinárodní soutěž BRAVO! 2013 v Namuru, Belgie (1. cena)
  • Kloster Schöntal 2013 v Schöntalu, Německo (2. cena a speciální cena EMCY)
  • Soutěž Nadace Bohuslava Martinů 2013 v Praze, ČR (1. cena a cena za nejlepší interpretaci skladby B. Martinů)
  • Zhuhai International Mozart Competition for Young Musicians 2015 v Zhuhaji, Čína (4. cena)
  • Chengdu International Violin Competition 2015 v Chengdu, Čína (1. cena)
  • Rodolfo Lipizer Prize 2016 v Gorizii, Itálie (1. cena a 4 zvláštní ocenění)
  • Mezinárodní hudební soutěž Pražské Jaro 2017 v Praze, ČR (1. cena, cena Nadace Bohuslava Martinů a cena Nadace Český hudební fond)
  • Michael Hill International Violin Competition 2017 v Queenstown/Auckland, Nový Zéland (4. cena a cena za nejlepší interpretaci soudobého díla)
  • Shanghai Isaac Stern International Violin Competition 2018 v Shanghaji, Čína (2. cena a cena za nejlepší interpretaci čínské soudobé skladby)

Jako sólistka již vystupovala s předními českými a slovenskými orchestry, mj. PKF - Prague Philharmonia, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Karlovarský symfonický orchestr, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Státní filharmonie Košice, Státní komorní orchestr Žilina. V rámci soutěží ji doprovodily zahraniční orchestry, například Shanghai Symphony Orchestra a Symphony Orchestra of the Udmurt Republic.
Úspěšně spolupracovala s předními dirigenty jako je Michael Stern, Julian Rachlin, Petr Altrichter, Douglas Bostock, Nuno Coelho, Leoš Svárovský, Jiří Bělohlávek, Andrea Barizza, Chuhei Iwasaki, Jiří Rožeň aj.
Účinkovala na mnoha významných festivalech - např. MHF Dvořákova Praha, MHF Pražské Jaro, NF Smetanova Litomyšl, Allegretto Žilina, MHF Leoše Janáčka, Film Music Prague, Ticino Musica International Classic aj.

booking

CAMERATA AGENCY
MgA. Martina Straková
Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1
www.camerata.cz 

Telefon: 
+420 224 142 131

E-mail:
production@camerata.cz