Další ročník Showcasu klasické hudby. Přihlášky do 30. dubna

Share me

V roce 2024 organizujeme další Showcase pro mladé české interprety ze světa klasické hudby. Letošní už čtvrtý ročník se odehraje ve dnech 18. a 19. října 2024 v pražském kostele sv. Šimona a Judy. Přihlášky je možné podávat do 30. dubna 2024. 

Klíčovou součástí Showcase 2024 budou opět setkávání s experty, mentory a přednášky odborníků. Tento vzdělávací program proběhne 18. října 2024 a bude zaměřen zvláště na sebeprezentaci budoucích hudebníků, ať už se chystají věnovat sólové kariéře, komorní hudbě, nebo zvolí kombinace angažmá v orchestrech a při vlastních projektech.  

Slavnostní koncert odbornou porotou vybraných interpretů proběhne 19. října 2024 v kostele svatých Šimona a Judy za doprovodu orchestru Pražští komorní sólisté pod vedením Radka Baboráka. 

Showcase 2024 vzniká v rámci podpory z Národního plánu obnovy a ve spolupráci s Akademií MenART a PKS pod vedením patrona projektu Radka Baboráka a za podpory HAMU, OSA a dalších partnerů. 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

PŘIHLÁŠKA