Showcase mladých českých interpretů 2022

Showcase má za cíl podpořit mladé talenty ze světa klasické hudby. Odbornou porotou vybraní hudebníci vystoupí v rámci festivalu Dvořákova Praha a také v prostorách HAMU.

Cílem Showcase je prezentace mladých českých umělců, souborů a skladatelů nejen hudební veřejnosti z řad návštěvníků koncertů, ale také vybraným expertům, kteří ovlivňují dění na hudebních scénách v České republice i v zahraničí. Na jednotlivé koncerty a tvůrčí dílny jsou pozváni zástupci hudebních festivalů, orchestrálních těles, agentur a médií tuzemského i mezinárodního rozměru. Cílem akce je zviditelnění špičkové umělce mladé generace, kteří mohou prostřednictvím veřejných prezentací upozornit na své výjimečné nadání, navázat nové kontakty a spolupráci. Showcase se tak stává jedním z dalších významných milníků na jejich profesní dráze, který ovlivní jejich další směřování jak na lokální, tak zahraniční hudební scéně, což je jedním z úkolů organizátora projektu proexportní kanceláře SoundCzech (IDU).