Showcase mladých českých interpretů 2022

Showcase má za cíl podpořit mladé talenty ze světa klasické hudby. Odbornou porotou vybraní hudebníci vystoupí v rámci festivalu Dvořákova Praha a také v prostorách HAMU. Garantem celé akce je hornista Radek Baborák.

Projekt vznikl z iniciativy Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU), hudební kanceláře SoundCzech za podpory Ministerstva kultury ČR. Současný patron a manažer Showcase Radek Baborák (hornista, dirigent) přizval do projektu pořadatele mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha Akademii klasické hudby a Hudební a taneční fakultu AMU v Praze.

Cílem Showcase je prezentace mladých českých umělců, souborů a skladatelů nejen hudební veřejnosti z řad návštěvníků koncertů, ale také vybraným expertům, kteří ovlivňují dění na hudebních scénách v České republice i v zahraničí. Proto budou na jednotlivé koncerty a tvůrčí dílny pozváni zástupci hudebních festivalů, orchestrálních těles, agentur a médií tuzemského i mezinárodního rozměru. Smyslem akce, která bude probíhat ve dnech 22.–24. září 2022, je zviditelnění špičkových umělců mladé generace, kteří mohou prostřednictvím veřejných prezentací upozornit na své výjimečné nadání, navázat nové kontakty a spolupráci. Showcase by se tak mohl stát jedním z dalších významných milníků na jejich profesní dráze, který ovlivní další směřování talentů jak na lokální, tak zahraniční hudební scéně, což je jedním z úkolů organizátora projektu proexportní kanceláře SoundCzech (IDU).

Koncert ve Dvořákově síni dne 22. 9. 2022 představí ten nejužší výběr perspektivních umělců, jejichž ambice sahají do nejvyšších pater interpretačního umění. Stane se tak za spolupráce hráčů České sinfonietty pod vedením jejího duchovního otce, dirigenta Radka Baboráka, patrona celého projektu.