Pravidla pro pořádání koncertů a festivalů v roce 2020

Share me

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 15. 10. 2020

Jaká jsou pravidla pro pořádání hudebních představení, festivalů a podobných akcí ve vnitřních i venkovních prostorech? Aktuální opatření pro SoundCzech vypracovala advokátní kancelář Štaidl Leška advokáti. Aktuální verze platí od 14. října 2020 a doprovází ji Pravidla pro vstup cizinců do ČR

V období od 14. října do 3. listopadu 2020 (včetně) jsou zakázány:

 

 • hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech (s výjimkou zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost). Účastníci hromadné akce jsou povinni dodržovat odstupy od jiných účastníků alespoň 2 metry;
 • koncerty, jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení, včetně cirkusu a varieté (a dále také poutě a podobné tradiční akce, kongresy a jiné vzdělávací akce, veletrhy, herny, kasina).

 

Povinnost nosit roušky (respirátory, ústenky, šátky nebo jiné ochranné prostředky nosu a úst) je stanovena ve všech vnitřních prostorech staveb mimo bydliště a místo ubytování (a také v prostředcích veřejné dopravy, na nástupišti, přístřešku a čekárně veřejné dopravy).

 

Provozovny stravovacích služeb:

 

 • Je zakázána přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb. s výjimkou

provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování apod.) a provozoven v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 06:00 hod. a 20:00 hod.;

přičemž tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny).

 

 • Prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 20:00 hod. a 06:00 hod. V této souvislosti upozorňujeme na to, že je stanoven zákaz pití alkoholu na veřejně přístupných místech, jehož cílem má být omezení pití alkoholu mimo jiné u výdejových okének.

 

 • Tam, kde není přítomnost veřejnosti zakázána (např. zaměstnanecké stravování a provozovny v ubytovacích zařízeních) a zákazníci mají povolen vstup do provozoven, jsou provozovatelé povinni dodržovat tato pravidla:

 

 1. ​​​​​​​Provozovatel nesmí připustit ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je dále povinen písemně evidovat celkový aktuální počet místk sezení pro zákazníky.
 2. Zákazníci jsou usazení tak, že mezi nimi je alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu, přičemž u jednoho stolu sedí maximálně 4 osoby (s výjimkou členů domácnosti). Jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry.
 3. Je zakázána produkce živé hudby a tance.
 4. Není poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet.
 5. Vyzývat k dodržování odstupů alespoň 2 metry a k upřednostnění platby kartou. K tomu dodáváme, že se jedná pouze o doporučení, povinnost odstupů a platby kartou zavedena není (s výjimkou odstupu mezi jednotlivými sektory – viz výše).
 6. V případě prodeje z provozovny mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny, pokrmy a nápoje, povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti, ledaže se zdržují na místě k sezení ve venkovních prostorech provozovny (např. zahrádka).
 7. Poskytnout k dispozici desinfekci rukou u vstupu do venkovních i vnitřních prostor provozovny.
 8. Informovat návštěvníky o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně.
 9. Postupovat tak, aby vedl zákazníky k dodržování pravidel.
 10. Provést desinfekci židlí a stolů před usazením každé nové skupiny zákazníků.
 11. Pracovník provozovny s teplotou 37 ºC a vyšší má zamezen přístup do provozovny.

 

Související usnesení Vlády ČR, opatření Ministerstva zdravotnictví a nařízení hygienických stanic

Usnesení vlády České republiky č. 1021 ze dne 12.10.2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.10. 2020, č. j. MZDR 15757/2020-36/MIN/KAN

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.10. 2020, č. j. MZDR 20581/2020-12/MIN/KAN