Pravidla pro pořádání koncertů a festivalů v létě 2020

Share me

Pravidla pro pořádání hudebních představení, festivalů a podobných akcí ve vnitřních i venkovních prostorech (dále jen „akce”) pro SoundCzech vypracovala advokátní kancelář Štaidl Leška advokáti. Informace budou nejméně po dobu měsíce na této stránce průběžně aktualizovány, nynější verze je platná k datu 24. 7. 2020. Zprávu doprovází Pravidla pro vstup cizích státních občanů v létě 2020.

AKTUALIZACE 24. 7.:

Povolený počet osob na akcích:

V době od 25. července 2020 od 0:00 hod. do 26. července do 23:59 hod. ve stejný čas 1 000 osob na vnitřních i venkovních hromadných akcích; s těmito výjimkami:

 • Na akce konané ve stavebně členěných areálech (sportovní stadion, veletržní areál apod.) je povolena účast ve stejný čas až 1 000 osob v každém z oddělených (lze i mobilní zábranou, např. přenosným plotem) sektorech areálu s tím, že je celý areál rozdělen do nejvýše pěti oddělených sektorů (tedy max. 5 000 osob), z nichž každý má svůj vstup z venkovních prostor a účastníci nemohou jinak přecházet mezi sektory; odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 4 metry. V případě prostor osazených sedadly (např. hlediště sportovního stadionu apod.) se omezuje sezení tak, že účastníci hromadné akce sedí jen v každé druhé řadě a v takové řadě mohou sedět tak, že je od jiných osob bude oddělovat alespoň jedno volné sedadlo, a to s touto výjimkou:
  • Na hromadných akcích konaných ve vnitřních prostorách na území na území obcí Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Jablunkov, Karviná, Kopřivnice, Kravaře, Nový Jičín, Odry, Opava, Orlová, Ostrava, Třinec, Vítkov a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost, je povolena účast max. 100 osob v každém ze stavebně a funkčně oddělených sektorů areálu s tím, že je celý areál rozdělen do max. 5 oddělených sektorů, z nichž každý má svůj vstup z venkovních prostor a účastníci nemohou přecházet mezi sektory, v případě prostor osazených sedadly se omezuje sezení tak, že účastníci hromadné akce sedí jen v každé druhé řadě a v takové řadě mohou sedět tak, že je od jiných osob bude oddělovat alespoň jedno volné místo.

V době od 27. července 2020 od 0:00 hod. do odvolání ve stejný čas 1000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech a 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech; s těmito výjimkami:

 • Na hromadné akce konané ve stavebně členěných areálech (sportovní stadion, veletržní areál apod.), v jejichž případě se zakazuje účast přesahující ve stejný čas 1 000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb, a to v každém z oddělených (lze i mobilní zábranou, např. přenosným plotem) sektorech areálu s tím, že je celý areál rozdělen do nejvýše pěti oddělených sektorů, z nichž každý má svůj vstup z venkovních prostor a účastníci nemohou jinak přecházet mezi sektory; odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 4 metry; v případě prostor osazených pevnými řadami sedadel (např. hlediště sportovního stadionu apod.) se omezuje sezení tak, že účastníci hromadné akce sedí jen v každé druhé řadě a v takové řadě mohou sedět tak, že je od jiných osob bude oddělovat alespoň jedno volné sedadlo, a to s touto výjimkou:
  • Na hromadných akcích konaných ve vnitřních prostorách na území obcí Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Jablunkov, Karviná, Kopřivnice, Kravaře, Nový Jičín, Odry, Opava, Orlová, Ostrava, Třinec, Vítkov a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost, je povolena účast max. 100 osob v každém ze stavebně a funkčně oddělených sektorů areálu s tím, že je celý areál rozdělen do max. 5 oddělených sektorů, z nichž každý má svůj vstup z venkovních prostor a účastníci nemohou přecházet mezi sektory, v případě prostor osazených sedadly se omezuje sezení tak, že účastníci hromadné akce sedí jen v každé druhé řadě a v takové řadě mohou sedět tak, že je od jiných osob bude oddělovat alespoň jedno volné místo.
  • Na hromadných akcích konaných ve vnitřních i venkovních prostorách v katastrálním území obce Vlčnov ve Zlínském kraji je povolena účast osob max. v počtu 500.
  • Do uvedeného počtu osob se nezapočítává produkce (tj. účinkující a další profese, jejichž přítomnost na místě akce je nutná).

Odstup mezi osobami a povinnost nosit roušky:

Na hromadných akcích konaných ve venkovních prostorách je zrušena povinnost dodržovat odstupy mezi osobami.

Je opět plošně zavedena povinnost nosit roušky, a to na hromadných akcích ve vnitřních prostorách staveb s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, rozšířené následující povinnosti stanovené pro konkrétní oblasti ČR:

 • na území obcí Jihlava, Telč a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost – nadále platí povinnost nošení roušky na hromadných veřejných akcích konaných ve venkovních i vnitřních prostorách;
 • v katastrálním území obce Vlčnov ve Zlínském kraji platí povinnost nosit roušku na hromadných veřejných akcích konaných ve venkovních i vnitřních prostorách a dodržovat odstup nejméně 1,5 m (s výjimkou členů domácnosti)
 • Povinnost nosit roušky se nevztahuje na osoby při provádění autorského díla.

Dezinfekce a větrání:

Místo musí být pravidelně dezinfikováno a v případě, jedná-li se o uzavřené prostory, jsou pravidelně větrány.

Na území obcí Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Jablunkov, Karviná, Kopřivnice, Kravaře, Nový Jičín, Odry, Opava, Orlová, Ostrava, Třinec, Vítkov a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost platí povinnost provádět zvýšenou povrchovou dezinfekci míst se zvýšenou koncentrací osob.

Na území obcí Jihlava, Telč a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost platí povinnost provádět a v obci Vlčnov ve Zlínském kraji průběžnou desinfekci prostor.

Na místě konání (venkovní i vnitřní) akce je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem na dezinfekci rukou, a to ve vstupním prostoru a na záchodech.

Zákaz účasti účinkujících umělců a jejich spolupracovníků:

Nadále již neplatí povinnost, že v případě, že některý z účinkujících nebo jejich spolupracovníků má tělesnou teplotu 37° C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, musí být zamezeno jeho přístupu do místa provádění akce, avšak tento postup je nadále doporučován.

Pravidla pro provozování hudebních klubů (vztahující se i na pořádání vnitřních hudebních akcí):

S účinností od 1. 7 2020 bylo zrušeno plošné omezení provozu klubů a obdobných provozoven v čase mezi 23:00 hod. a 6:00 hod.

Provozovatelé mají povinnost dodržovat následující pravidla:

V případě venkovních i vnitřních hromadných akcí poskytnout pro účastníky k dispozici dezinfekční prostředek na dezinfekci rukou.

V případě provozoven umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i návštěvníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci.

Je zrušena povinnost provozovatelů aktivně bránit tomu, aby se návštěvníci v provozovnách zdržovali v kratších vzdálenostech od sebe než 2 metry. Namísto toho je dána povinnost vyzývat zákazníky (návštěvníky) prostřednictvím informačních materiálů k dodržování odstupů 2 metrů a placení platební kartou. Zde poukazujeme na přetrvávající nejasnost ve stanovených pravidlech, kdy pro hromadné akce je zrušena povinnost dodržovat odstupy mezi osobami, ale např. u provozoven platí povinnost zákazníky k odstupům vyzývat. V tomto kontextu lze odstupy považovat za doporučené, nikoli povinné. Dále platí, že prodejní místa vstupenek musí být od sebe vzdálená alespoň 2 metry.

Zajistit informování návštěvníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně.

Občerstvení

Zrušení plošných omezujících opatření

S účinností od 1. 7. 2020 byla zrušena plošná omezení otevírací doby provozoven stravovacích služeb v čase mezi 23:00 hod. a 6:00 hod., a to bez rozdílu pro venkovní či vnitřní prostory. Rovněž byl zrušen zákaz konzumace potravin včetně nápojů v hledišti či sále provozoven, které lze podřadit pod kategorii divadel, koncertních síní a obdobných provozů. Na převážné většině území České republiky tak poskytování občerstvení probíhá v běžném režimu (tzn. bez omezení mimořádnými opatřeními v souvislosti s výskytem nákazy onemocnění COVID-19).

Omezující opatření na území některých obcí Moravskoslezského kraje

Na území obcí Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Jablunkov, Karviná, Kopřivnice, Kravaře, Nový Jičín, Odry, Opava, Orlová, Ostrava, Třinec, Vítkov a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost platí následující omezení pro provoz provozoven stravovacích služeb:

omezení otevírací doby – zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase od 00:00 hod. do 8:00 hod., včetně venkovních prostor provozovny stravovacích služeb (s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost, a prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb např. výdejovým okénkem),

omezení usazení zákazníků a uspořádání prostor – zákazníci musí být usazeni s odstupem alespoň 2 metry (s výjimkou těch sedících u jednoho stolu), u jednoho stolu sedí max. 4 osoby (kromě členů domácnosti nebo osob blízkých), a venkovní prostory provozovny jsou uspořádány tak, aby sedící zákazníci byli od kolemjdoucích osob vzdáleni alespoň 2 metry, provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti kratší než 2 metry.

V době konzumace občerstvení včetně nápojů u stolu nemá zákazník povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest (v jiných situacích, např. ve frontě k zaplacení však ano).

Výkladová pravidla

Pro stanovení pravidel pro poskytování občerstvení při pořádání hudebních představení, festivalů a podobných akcí (zejména dojde-li ke zhoršení epidemiologické situace a ke znovuzavedení omezujících opatření), je třeba určit, zda provozovna spadá do kategorie provozovny stravovacích služeb, nebo do kategorie divadlo, kino, koncertních síň a podobný provoz. Ministerstvo zdravotnictví svým Sdělením ze dne 23. 6. 2020 poskytlo následující vodítka k zařazení provozoven, ve kterých jsou pořádána hudební představení:

Mezi provozovny stravovacích služeb patří také provozovny, ve kterých jsou pořádána hudební představení k poslechu vsedě, a to nikoli v hledišti, ale v prostorách provozovny, kde lze při poslechu sedět u stolů původně určených také ke konzumaci potravin a nápojů během poslechu.

Pravidla pro provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů se aplikují, pokud jsou zákazníci při hudebním představení usazeni v hledišti, ale také při hudebních představeních k poslechu ve stoje či při tanci (tj. i diskotéky), kdy se zákazníci mezi sebou pohybují ve zvýšené míře, než kdyby seděli u stolu, neboť v tomto případě se účastníci prakticky nacházejí v sále či v hledišti. To platí i v případě, že za normálního provozu provozovna funguje jako stravovací zařízení se stoly.

Související opatření Ministerstva zdravotnictví a jednotlivých hygienických stanic:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 7. 2020, č. j. MZDR MZDR 20588/2020-11/MIN/KAN: https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-25-7-od-0-00-hodin-do-26-7-2020-do-2359-hodin/

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 7. 2020, č. j. MZDR MZDR 15757/2020-26/MIN/KAN: https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-27-7-2020-do-odvolani/

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. 6. 2020, č. j. MZDR 20581/2020-8/MIN/KAN: https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-omezeni-provozoven-a-provozu-sluzeb-s-ucinnosti-od-1-7-2020-do-odvolani/.

Mimořádné opatření č. 15/2020 Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě ze dne 14.7. 2020: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Mimoradne_opatreni_KHS_vysocina_c.3-2020.pdf

Mimořádné opatření č. 1/7/2020 Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 17.7. 2020: https://koronavirus.mzcr.cz/narizeni-mimoradneho-opatreni-krajske-hygienicke-stanice-zlinskeho-kraje-se-sidlem-ve-zline-c-1-7-2020/

Mimořádné opatření č. 16/2020 Krajské hygienické stanice kraje Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 23.7. 2020: http://www.khsova.cz/docs/01_uredni_deska/mimoradne_opatreni_2020_17.pdf


AKTUALIZACE 23. 7.:

Povolený počet osob na akcích:

 • 1 000 osob ve stejný čas na vnitřních i venkovních hromadných akcích s výjimkami níže uvedenými.
 • Na akce konané ve stavebně členěných areálech (sportovní stadion, veletržní areál apod.) je povolena účast ve stejný čas až 1 000 osob v každém z oddělených (lze i mobilní zábranou, např. přenosným plotem) sektorech areálu s tím, že je celý areál rozdělen do nejvýše pěti oddělených sektorů (tedy max. 5 000 osob), z nichž každý má svůj vstup z venkovních prostor a účastníci nemohou jinak přecházet mezi sektory; odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 4 metry. V případě prostor osazených sedadly (např. hlediště sportovního stadionu apod.) se omezuje sezení tak, že účastníci hromadné akce sedí jen v každé druhé řadě a v takové řadě mohou sedět tak, že je od jiných osob bude oddělovat alespoň jedno volné sedadlo, a to s výjimkami níže uvedenými.
  • Na hromadných akcích konaných ve venkovních prostorách na území Moravskoslezského kraje je povolena účast ve stejný čas 100 osob v jednom sektoru se samostatným vchodem a zázemím, s tím, že se povoluje max. 5 sektorů (tedy max. 500 osob). Sektory musí být odděleny stavebně nebo funkčně min. 4 metrovou vzdáleností, přičemž účastníci nemůžou přecházet mezi sektory.
  • Na hromadných akcích konaných ve vnitřních prostorách na území Moravskoslezského kraje je povolena účast max. 100 osob v každém ze stavebně a funkčně oddělených sektorů areálu s tím, že je celý areál rozdělen do max. 5 oddělených sektorů, z nichž každý má svůj vstup z venkovních prostor a účastníci nemohou přecházet mezi sektory, v případě prostor osazených sedadly se omezuje sezení tak, že účastníci hromadné akce sedí jen v každé druhé řadě a v takové řadě mohou sedět tak, že je od jiných osob bude oddělovat alespoň jedno volné místo.
  • Na hromadných akcích konaných ve vnitřních i venkovních prostorách v katastrálním území obce Vlčnov ve Zlínském kraji je povolena účast osob max. v počtu 500.
  • Do uvedeného počtu osob se nezapočítává produkce (tj. účinkující a další profese, jejichž přítomnost na místě akce je nutná).

Odstup mezi osobami a povinnost nosit roušky:

 • Na hromadných akcích konaných ve venkovních prostorách je zrušena povinnost dodržovat odstupy mezi osobami s výjimkou hromadných akcí konaných ve venkovních prostorách na území Moravskoslezského kraje, na nichž musí být dodržován odstup 2 metry (s výjimkou členů domácnosti).
 • Je zrušena povinnost nosit roušky, a to jak na venkovních, tak na vnitřních hromadných akcích s následujícími výjimkami:
  • území hlavního města Prahy – nadále platí povinnost nošení roušky v případě vnitřní hromadné akce nad 100 osob při vzdálenosti menší než 1,5 metru od jiné osoby (nejedná-li se o členy domácnosti);
  • území Moravskoslezského kraje platí povinnost nošení roušky ve všech vnitřních prostorách staveb (tedy i na vnitřních hromadných akcích);
  • na území obcí Jihlava, Telč a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost – nadále platí povinnost nošení roušky na hromadných veřejných akcích konaných ve venkovních i vnitřních prostorách;
  • v katastrálním území obce Vlčnov ve Zlínském kraji platí povinnost nosit roušku na hromadných veřejných akcích konaných ve venkovních i vnitřních prostorách a dodržovat odstup nejméně 1,5 m (s výjimkou členů domácnosti)

Je nutné zajistit alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování těchto pravidel.

Dezinfekce a větrání:

Místo musí být pravidelně dezinfikováno a v případě, jedná-li se o uzavřené prostory, jsou pravidelně větrány.

Na území Moravskoslezského kraje platí povinnost provádět zvýšenou povrchovou dezinfekci míst se zvýšenou koncentrací osob.

Na území obcí Jihlava, Telč a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost platí povinnost provádět a v obci Vlčnov ve Zlínském kraji průběžnou desinfekci prostor.

Na místě konání (venkovní i vnitřní) akce je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem na dezinfekci rukou, a to ve vstupním prostoru a na záchodech.

Zákaz účasti účinkujících umělců a jejich spolupracovníků:

Nadále již neplatí povinnost, že v případě, že některý z účinkujících nebo jejich spolupracovníků má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, musí být zamezeno jeho přístupu do místa provádění akce, avšak tento postup je nadále doporučován.

Pravidla pro provozování hudebních klubů (vztahující se i na pořádání vnitřních hudebních akcí):

S účinností od 1. 7. 2020 bylo zrušeno plošné omezení provozu klubů a obdobných provozoven v čase mezi 23:00 hod. a 6:00 hod.

Provozovatelé mají povinnost dodržovat následující pravidla:

V případě venkovních i vnitřních hromadných akcí poskytnout pro účastníky k dispozici dezinfekční prostředek na dezinfekci rukou.

V případě provozoven umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i návštěvníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci.

Je zrušena povinnost provozovatelů aktivně bránit tomu, aby se návštěvníci v provozovnách zdržovali v kratších vzdálenostech od sebe než 2 metry. Namísto toho je dána povinnost vyzývat zákazníky (návštěvníky) prostřednictvím informačních materiálů k dodržování odstupů 2 metrů a placení platební kartou. Zde poukazujeme na přetrvávající nejasnost ve stanovených pravidlech, kdy pro hromadné akce je zrušena povinnost dodržovat odstupy mezi osobami, ale např. u provozoven platí povinnost zákazníky k odstupům vyzývat. V tomto kontextu lze odstupy považovat za doporučené, nikoli povinné. Dále platí, že prodejní místa vstupenek musí být od sebe vzdálená alespoň 2 metry.

Zajistit informování návštěvníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně.

Občerstvení:

Zrušení plošných omezujících opatření

S účinností od 1. 7. 2020 byla zrušena plošná omezení otevírací doby provozoven stravovacích služeb v čase mezi 23:00 hod. a 6:00 hod., a to bez rozdílu pro venkovní či vnitřní prostory. Rovněž byl zrušen zákaz konzumace potravin včetně nápojů v hledišti či sále provozoven, které lze podřadit pod kategorii divadel, koncertních síní a obdobných provozů. Na převážné většině území České republiky tak poskytování občerstvení probíhá v běžném režimu (tzn. bez omezení mimořádnými opatřeními v souvislosti s výskytem nákazy onemocnění COVID-19).

Omezující opatření na území Moravskoslezského kraje

Na území celém území Moravskoslezského kraje byla zavedena Krajskou hygienickou stanicí následující omezení pro provoz provozoven stravovacích služeb:

 • omezení otevírací doby – zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase od 23:00 hod. do 8:00 hod., včetně venkovních prostor provozovny stravovacích služeb (s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost, a prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb např. výdejovým okénkem),
 • omezení usazení zákazníků a uspořádání prostor – zákazníci musí být usazeni s odstupem alespoň 2 metry (s výjimkou těch sedících u jednoho stolu), u jednoho stolu sedí max. 4 osoby (kromě členů domácnosti nebo osob blízkých), a venkovní prostory provozovny jsou uspořádány tak, aby sedící zákazníci byli od kolemjdoucích osob vzdáleni alespoň 2 metry,
 • provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti kratší než 2 metry.
 • V době konzumace občerstvení včetně nápojů u stolu nemá zákazník povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest (v jiných situacích, např. ve frontě k zaplacení však ano).

Výkladová pravidla

Pro stanovení pravidel pro poskytování občerstvení při pořádání hudebních představení, festivalů a podobných akcí (zejména dojde-li ke zhoršení epidemiologické situace a ke znovuzavedení omezujících opatření), je třeba určit, zda provozovna spadá do kategorie provozovny stravovacích služeb, nebo do kategorie divadlo, kino, koncertních síň a podobný provoz. Ministerstvo zdravotnictví svým Sdělením ze dne 23. 6. 2020 poskytlo následující vodítka k zařazení provozoven, ve kterých jsou pořádána hudební představení:

 • Mezi provozovny stravovacích služeb patří také provozovny, ve kterých jsou pořádána hudební představení k poslechu vsedě, a to nikoli v hledišti, ale v prostorách provozovny, kde lze při poslechu sedět u stolů původně určených také ke konzumaci potravin a nápojů během poslechu.
 • Pravidla pro provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů se aplikují, pokud jsou zákazníci při hudebním představení usazeni v hledišti, ale také při hudebních představeních k poslechu ve stoje či při tanci (tj. i diskotéky), kdy se zákazníci mezi sebou pohybují ve zvýšené míře, než kdyby seděli u stolu, neboť v tomto případě se účastníci prakticky nacházejí v sále či v hledišti.
 • To platí i v případě, že za normálního provozu provozovna funguje jako stravovací zařízení se stoly.

Související opatření Ministerstva zdravotnictví, Hygienické stanice hlavního města Prahy a Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. 7. 2020, č. j. MZDR 20588/2020-10/MIN/KAN: https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akci-nad-1000-osob-s-ucinnosti-od-4-7-2020-do-odvolani/

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. 6. 2020, č. j. MZDR 20581/2020-8/MIN/KAN: https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-omezeni-provozoven-a-provozu-sluzeb-s-ucinnosti-od-1-7-2020-do-odvolani/.

Mimořádné opatření č. 3/2020 Hygienické stanice hlavního města Prahy ze dne 10.7. 2020: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Mimoradne-opatreni-c.-3-hygienicke-stanice-Praha.pdf

Mimořádné opatření č. 15/2020 Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě ze dne 14.7. 2020: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Mimoradne_opatreni_KHS_vysocina_c.3-2020.pdf

Mimořádné opatření č. 1/7/2020 Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Ostravě ze dne 17.7. 2020: https://koronavirus.mzcr.cz/narizeni-mimoradneho-opatreni-krajske-hygienicke-stanice-zlinskeho-kraje-se-sidlem-ve-zline-c-1-7-2020/

AKTUALIZACE 8. 7.:

Povolený počet osob na akcích:

 • 1 000 osob ve stejný čas, s výjimkou území obcí Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov, Bohumín, Havířov, Karviná, Orlová, Český Těšín, Třinec a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost, kde je povoleno max. 100 osob.
 • Na akce konané ve stavebně členěných areálech (sportovní stadion, veletržní areál apod.) je povolena účast ve stejný čas až 1 000 osob v každém z oddělených (lze i mobilní zábranou, např. přenosným plotem) sektorech areálu s tím, že je celý areál rozdělen do nejvýše pěti oddělených sektorů (tedy max. 5 000 osob), z nichž každý má svůj vstup z venkovních prostor a účastníci nemohou jinak přecházet mezi sektory; odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 4 metry. V případě prostor osazených sedadly (např. hlediště sportovního stadionu apod.) se omezuje sezení tak, že účastníci hromadné akce sedí jen v každé druhé řadě a v takové řadě mohou sedět tak, že je od jiných osob bude oddělovat alespoň jedno volné sedadlo.
 • Na hromadných akcích konaných ve venkovních prostorách na území obcí Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov, Bohumín, Havířov, Karviná, Orlová, Český Těšín, Třinec a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost, je povolena účast ve stejný čas 100 osob v jednom sektoru se samostatným vchodem a zázemím, s tím, že se povoluje max. 5 sektorů (tedy max. 500 osob). Sektory musí být odděleny stavebně nebo funkčně min. 4 metrovou vzdáleností, přičemž účastníci nemůžou přecházet mezi sektory.
 • Na hromadných akcích konaných ve vnitřních prostorách na území obcí Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov, Bohumín, Havířov, Karviná, Orlová, Český Těšín, Třinec a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost, je povolena účast max. 100 osob v každém ze stavebně a funkčně oddělených sektorů areálu s tím, že je celý areál rozdělen do max. 5 sektorů, z nichž každý má svůj vstup z venkovních prostor a účastníci nemohou přecházet mezi sektory, v případě prostor osazených sedadly se omezuje sezení tak, že účastníci hromadné akce sedí jen v každé druhé řadě a v takové řadě mohou sedět tak, že je od jiných osob bude oddělovat alespoň jedno volné místo.
 • Do uvedeného počtu osob se nezapočítává produkce (tj. účinkující a další profese, jejichž přítomnost na místě akce je nutná).

Odstup mezi osobami a povinnost nosit roušky:

 • Na hromadných akcích konaných ve venkovních prostorách je zrušena povinnost dodržovat odstupy mezi osobami.
 • Na hromadných akcích konaných ve venkovních prostorách na území obcí Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov, Bohumín, Havířov, Karviná, Orlová, Český Těšín, Třinec a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost, musí být dodržován odstup 2 metry (s výjimkou členů domácnosti).
 • Je zrušena povinnost nosit roušky, a to jak na venkovních, tak na vnitřních hromadných akcích s následujícími výjimkami:
  • území hlavního města Prahy – nadále platí povinnost nošení roušky v případě vnitřní hromadné akce nad 100 osob při vzdálenosti menší než 1,5 metru od jiné osoby (nejedná-li se o členy domácnosti);
  • území Moravskoslezského kraje – nadále platí povinnost nošení roušky v případě vnitřní hromadné akce nad 100 osob;
  • na území obcí Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov, Bohumín, Havířov, Karviná, Orlová, Český Těšín, Třinec a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost – nadále platí povinnost nošení roušky ve všech vnitřních prostorách staveb.
 • Je nutné zajistit alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování těchto pravidel.

Dezinfekce a větrání:

 • Místo musí být pravidelně dezinfikováno a v případě, jedná-li se o uzavřené prostory, jsou pravidelně větrány.
 • Na území obcí Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov, Bohumín, Havířov, Karviná, Orlová, Český Těšín, Třinec a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost, platí povinnost provádět zvýšenou povrchovou dezinfekci míst se zvýšenou koncentrací osob.
 • Na místě konání (venkovní i vnitřní) akce je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem na dezinfekci rukou, a to ve vstupním prostoru a na záchodech.

Zákaz účasti účinkujících umělců a jejich spolupracovníků:

 • Nadále již neplatí povinnost, že v případě, že některý z účinkujících nebo jejich spolupracovníků má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, musí být zamezeno jeho přístupu do místa provádění akce, avšak tento postup je nadále doporučován.

Pravidla pro provozování hudebních klubů (vztahující se i na pořádání vnitřních hudebních akcí):

S účinností od 1. 7 2020 se ruší omezení provozu klubů a obdobných provozoven v čase mezi 23:00 hod. a 6:00 hod.

Provozovatelé mají povinnost dodržovat následující pravidla:

 • V případě venkovních i vnitřních hromadných akcí poskytnout pro účastníky k dispozici dezinfekční prostředek na dezinfekci rukou.
 • V případě provozoven umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i návštěvníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci.
 • Je zrušena povinnost provozovatelů aktivně bránit tomu, aby se návštěvníci v provozovnách zdržovali v kratších vzdálenostech od sebe než 2 metry. Namísto toho je dána povinnost vyzývat zákazníky (návštěvníky) prostřednictvím informačních materiálů k dodržování odstupů 2 metrů a placení platební kartou. Zde poukazujeme na přetrvávající nejasnost ve stanovených pravidlech, kdy pro hromadné akce je zrušena povinnost dodržovat odstupy mezi osobami, ale např. u provozoven platí povinnost zákazníky k odstupům vyzývat. V tomto kontextu lze odstupy považovat za doporučené, nikoli povinné. Dále platí, že prodejní místa vstupenek musí být od sebe vzdálená alespoň 2 metry.
 • Zajistit informování návštěvníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně.

Občerstvení

 • Zrušení plošných omezujících opatření. S účinností od 1. 7. 2020 byla zrušena plošná omezení otevírací doby provozoven stravovacích služeb v čase mezi 23:00 hod. a 6:00 hod., a to bez rozdílu pro venkovní či vnitřní prostory. Rovněž byl zrušen zákaz konzumace potravin včetně nápojů v hledišti či sále provozoven, které lze podřadit pod kategorii divadel, koncertních síní a obdobných provozů. Na převážné většině území České republiky tak poskytování občerstvení probíhá v běžném režimu (tzn. bez omezení mimořádnými opatřeními v souvislosti s výskytem nákazy onemocnění COVID-19).

Omezující opatření na Karvinsku

S účinností od 30. 6. 2020 byla z důvodu lokálního ohniska nákazy onemocnění COVID-19 na Karvinsku pro území obcí Karviná, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov, Bohumín, Havířov, Orlová, Český Těšín, Třinec a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost, zavedena Krajskou hygienickou stanicí v Moravskoslezském kraji následující lokální omezení pro provoz provozoven stravovacích služeb:

 • omezení otevírací doby – zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase od 23:00 hod. do 8:00 hod., včetně venkovních prostor provozovny stravovacích služeb (s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost, a prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb např. výdejovým okénkem),
 • omezení usazení zákazníků a uspořádání prostor – zákazníci musí být usazeni s odstupem alespoň 2 metry (s výjimkou těch sedících u jednoho stolu), u jednoho stolu sedí max. 4 osoby (kromě členů domácnosti nebo osob blízkých), a venkovní prostory provozovny jsou uspořádány tak, aby sedící zákazníci byli od kolemjdoucích osob vzdáleni alespoň 2 metry,
 • provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti kratší než 2 metry.

V době konzumace občerstvení včetně nápojů u stolu nemá zákazník povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest (v jiných situacích, např. ve frontě k zaplacení však ano).

Výkladová pravidla

Pro stanovení pravidel pro poskytování občerstvení při pořádání hudebních představení, festivalů a podobných akcí (zejména dojde-li ke zhoršení epidemiologické situace a ke znovuzavedení omezujících opatření), je třeba určit, zda provozovna spadá do kategorie provozovny stravovacích služeb, nebo do kategorie divadlo, kino, koncertních síň a podobný provoz. Ministerstvo zdravotnictví svým Sdělením ze dne 23. 6. 2020 poskytlo následující vodítka k zařazení provozoven, ve kterých jsou pořádána hudební představení:

Mezi provozovny stravovacích služeb patří také provozovny, ve kterých jsou pořádána hudební představení k poslechu vsedě, a to nikoli v hledišti, ale v prostorách provozovny, kde lze při poslechu sedět u stolů původně určených také ke konzumaci potravin a nápojů během poslechu.

Pravidla pro provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů se aplikují, pokud jsou zákazníci při hudebním představení usazeni v hledišti, ale také při hudebních představeních k poslechu ve stoje či při tanci (tj. i diskotéky), kdy se zákazníci mezi sebou pohybují ve zvýšené míře, než kdyby seděli u stolu, neboť v tomto případě se účastníci prakticky nacházejí v sále či v hledišti.
To platí i v případě, že za normálního provozu provozovna funguje jako stravovací zařízení se stoly.

Související opatření Ministerstva zdravotnictví, Hygienické stanice hlavního města Prahy a Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. 7. 2020, č. j. MZDR 20588/2020-10/MIN/KAN: https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akci-nad-1000-osob-s-ucinnosti-od-4-7-2020-do-odvolani/

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. 6. 2020, č. j. MZDR 20581/2020-8/MIN/KAN: https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-omezeni-provozoven-a-provozu-sluzeb-s-ucinnosti-od-1-7-2020-do-odvolani/.

Mimořádné opatření č. 1/2020 Hygienické stanice hlavního města Prahy ze dne 29. 6. 2020: https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-c-1-2020-hygienicke-stanice-hlavniho-mesta-prahy/

Mimořádné opatření č. 10/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 29. 6. 2020: https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-c-10-2020-krajske-hygienicke-stanice-moravskoslezskeho-kraje-se-sidlem-v-ostrave/

Mimořádné opatření č. 11/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 29. 6. 2020: https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-c-11-2020-krajske-hygienicke-stanice-moravskoslezskeho-kraje-se-sidlem-v-ostrave/

AKTUALIZACE 26. 6.: Následuje shrnutí a zkrácená odpověď Ministerstva zdravotnictví ČR (kurzivou) na žádost SoundCzechu o upřesnění podmínek pro pořádání koncertů a festivalů.

Vyplývá z ní, že kluby se musejí řídit jak opatřením o omezení hromadných akcí tak opatřením o omezení provozu služeb. V případě, že se jedná o klub, kde je pořádána akce (představení) s tím, že návštěvníci sedí u stolů, vztahují se na klub pravidla pro provoz stravovacích zařízení a návštěvníci jsou oprávněni u stolu sedět bez roušek a konzumovat potraviny a nápoje. Na ostatní kluby, v nichž je pořádána hudební akce k poslechu a tanci, se vztahují opatření pro provoz koncertních síní a obdobných provozů. Proto není přímo v sále (kde se hudba ve stoje poslouchá nebo se tančí) umožněno konzumovat potraviny a nápoje. Zároveň MZ ČR avizuje, že umožnění konzumace v hledišti/sále by měla být umožněna od 1. července (bude-li příznivý epidemiologický vývoj).

A. K Vaší žádosti o poskytnutí stanoviska, zda pojem vnitřní hromadné akce zahrnuje veškeré hudební a taneční akce, a to jak hudební představení, u nichž se při poslechu stojí, tak hudební představení, u nichž se při poslechu tančí či také hudební představení, u jejichž poslechu jsou diváci usazeni v hledišti, uvádíme, že ano. Ačkoli nebyla
vytvořena v bodě I. mimořádného opatření o omezení hromadných akcí legislativní zkratka, je zřejmé, že hromadnými akcemi jsou míněna veškerá představení, akce, shromáždění apod. uvedená v bodě I. mimořádného opatření o omezení hromadných akcí, která jsou určitým způsobem organizována. V současné době jsou podmínky pro konání hromadných akcí ve vnitřních prostorách stanoveny tak, že je nutné nosit ochranný prostředek dýchacích cest a pro účastníky musí být k dispozici dezinfekční prostředek. Obecně tedy pro vnitřní hromadné akce není již dána podmínka udržovat rozestupy mezi účastníky, pokud se zároveň neaplikují ustanovení z mimořádného
opatření o omezení provozu služeb.

B. Nově byla sjednocena pravidla pro udržování rozestupů mezi účastníky, kdy se aplikují shodná pravidla pro provozy podle bodu I./III. písm. a), i) a j) mimořádného opatření o omezení provozu služeb. V těchto případech jsou provozovatelé povinni vyzývat prostřednictvím informačních materiálů účastníky k dodržování odstupu 2 metrů. Tato pravidla týkající se odstupů se tedy aplikují na všechny Vámi zmiňované případy. V případě provozovny, kde jsou pořádána hudební představení k poslechu vsedě (nikoli v hledišti, ale v provozovně, kde lze při poslechu sedět u stolů původně určených také ke konzumaci potravin a nápojů během poslechu), aplikují se pravidla uvedená v bodě
I./III. písm. j) mimořádného opatření o omezení provozu služeb. Zákazníkům je umožněno konzumovat potraviny a nápoje, pokud se nacházejí u stolu, kdy v tomto případě nemají povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest. Není však možné potraviny a nápoje konzumovat během pohybu po provozovně. V případě, že se konají hudební představení k poslechu ve stoje či při tanci, aplikují se pravidla uvedená v bodě III. písm. i) mimořádného opatření o omezení provozu služeb, neboť v tomto případě se účastníci prakticky nacházejí v sále/hledišti, a to i v případě, že
za normálního provozu provozovna funguje jako stravovací zařízení se stoly. Vzhledem k tomu, že zákazníci se ve stoje a při tanci mezi sebou pohybují ve zvýšené míře, než pokud sedí u stolu, je třeba v souvislosti se zamezením infekčního přenosu onemocnění aplikovat přísnější pravidla. V takovém případě není přímo v sále či hledišti umožněno konzumovat žádné potraviny včetně nápojů a zákazníci mají povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest po celou dobu představení či účasti na diskotéce apod. Zároveň uvádíme, že dle sdělení ministra zdravotnictví by mělo dojít k dalšímu uvolnění tohoto opatření a od 1. 7. 2020 by mělo být možné konzumovat potraviny a nápoje i v hledišti či sále. Vše však záleží na aktuálním epidemiologickém vývoji. K Vašemu dotazu, na jaké provozovny se vztahují pravidla specifikovaná v článku III. písm. a) mimořádného opatření o omezení provozu služeb, uvádíme, že se jedná o
zbytkovou kategorii všech provozoven, které nespadají pod žádný z bodů I./III. písm. d) až o) mimořádného opatření o omezení provozu služeb. Provozovny, které spadají do kategorie koncertní síně a jiné podobné provozy anebo do kategorie stravovacích služeb, se v případě konání hromadné akce v této provozovně řídí také mimořádným opatřením o omezení hromadných akcí. Maximální počet osob v provozovně tedy může být 1 000 osob a účastníci musí nosit ochranný prostředek dýchacích cest s výjimkou konzumace potravin a nápojů u stolu v provozovně
stravovacích služeb.


C. K Vašemu poslednímu dotazu uvádíme, že s účinností od 22. 6. 2020 již pouze platí, že zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů. Provozovatel již tedy nemusí aktivně zajišťovat, aby rozestupy byly dodrženy. Postačí, pokud o této skutečnosti budou zákazníci informováni.

AKTUALIZACE 22. 6.:
Povolený počet osob na akcích:

 • 1 000 osob.
 • Na akce konané ve stavebně členěných areálech (sportovní stadion, veletržní areál apod.) je povolena účast ve stejný čas až 1 000 osob v každém ze stavebně oddělených sektorech areálu s tím, že je celý areál rozdělen do nejvýše pěti stavebně oddělených sektorů (tedy max. 5 000 osob), z nichž každý má svůj vstup z venkovních prostor a účastníci nemohou jinak přecházet mezi sektory; odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 4 metry. V případě prostor osazených sedadly (např. hlediště sportovního stadionu apod.) se omezuje sezení tak, že účastníci hromadné akce sedí jen v každé druhé řadě a v takové řadě mohou sedět tak, že je od jiných osob bude oddělovat alespoň jedno volné sedadlo.
 • Do uvedeného počtu osob se nezapočítává produkce (tj. účinkující a další profese, jejichž přítomnost na místě akce je nutná).

Odstup mezi osobami a povinnost nosit roušky:

 • Je zrušena povinnost zachovávat odstup mezi osobami, a to jak pro vnitřní, tak pro venkovní akce.
 • Na venkovních hromadných akcích jsou návštěvníci povinni nosit roušku v případě, že se vyskytují v bližší vzdálenosti než 1,5 metru (s výjimkou členů domácnosti a osob blízkých). Pokud návštěvníci vstoupí do vnitřních prostor akce (např. sociální zázemí), jsou povinni si ústa a nos zakrýt.
 • Na vnitřních hromadných akcích je dána povinnost nosit roušku (s výjimkou členů domácnosti a osob blízkých, které odstup dodržovat nemusí).
 • Mezi účinkujícími a dalšími osobami provádějícími činnosti související s realizací akce (dále jen „spolupracovník“) a návštěvníky musí být dodržen odstup alespoň 2 m.
 • Odstup nemusí být dodržen mezi účinkujícími.
 •  Účinkující nejsou povinni během účinkování na akci nosit roušky a již nejsou povinni mít pro tuto situaci zajištěný test RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem.

Dezinfekce a větrání:

 • Místo musí být pravidelně dezinfikováno a v případě, jedná-li se o uzavřené prostory, jsou pravidelně větrány.
 • Musí být zajištěna dezinfekce rukou pro účinkující i jejich spolupracovníky.
 •  Na místě konání (venkovní i vnitřní) akce je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou pro návštěvníky.

Zákaz účasti účinkujících umělců a jejich spolupracovníků:

 • V případě, že některý z účinkujících nebo jejich spolupracovníků má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, musí být zamezeno jeho přístupu do místa provádění akce.

Pravidla pro provozování hudebních klubů (vztahující se i na pořádání vnitřních
hudebních akcí):

 • V čase mezi 23:00 hod. a 6:00 hod. nesmí být kluby (a obdobné provozovny) přístupné veřejnosti, a to s výjimkou prodeje potravin a nápojů výdejovým okénkem a s výjimkou venkovních prostorů klubů.

Provozovatelé mají povinnost dodržovat následující pravidla:

 • V případě venkovních i vnitřních hromadných akcí poskytnout pro účastníky k dispozici dezinfekční prostředek na dezinfekci rukou.
 • Je zrušena povinnost provozovatelů aktivně bránit tomu, aby se návštěvníci v provozovnách zdržovali v kratších vzdálenostech od sebe než 2 metry. Namísto toho je dána povinnost vyzývat zákazníky (návštěvníky) prostřednictvím informačních materiálů k dodržování odstupů 2 metrů a placení platební kartou. Zde poukazujeme na přetrvávající nejasnost ve stanovených pravidlech, kdy pro hromadné akce je zrušena povinnost dodržovat odstupy mezi osobami, ale např. u provozoven platí povinnost zákazníky k odstupům vyzývat. V tomto kontextu lze odstupy považovat zadoporučené, nikoli povinné.
 •  Umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i návštěvníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci.
 • Zajistit informování návštěvníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména
  prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně.

Občerstvení
Venkovní akce a kluby, které primárně nemají místa k sezení a které tak nelze podřadit pod kategorii divadla, kina, koncertní síně, cirkusu nebo obdobného provozu:

 • Na venkovních akcích (na festivalech apod.) lze prodávat potraviny a nápoje ve stáncích, přičemž neplatí omezení, že se nesmí prodávat po 23. hodině, protože se jedná o venkovní prostor provozovny, případně o výdejové okénko.
 •  V klubech (vnitřních prostorách):
  • Lze stravovací služby nabízet do 23 hodin.
  • Po 23. hodině lze poskytovat stravovací služby (prodávat jídlo a pití) pouze přes výdejové okénko nebo ve venkovních prostorách provozovny (nicméně platí povinnost dodržovat noční klid, protože venkovní prostory, tedy zahrádky mají kvůli nočnímu klidu povolenou otevírací dobu jen do 22 hodin).
  • V klubech, která lze podřadit pod kategorii divadel, koncertních síní a obdobných provozů (kde je představení určeno k poslechu v sedě v hledišti), je povoleno prodávat potraviny a nápoje, ty však nelze konzumovat v hledišti či v sále. 

Závěrem uvádíme, že některé kluby jsou dle našeho názoru na pomezí kategorií koncertní síně či obdobného provozu a restauračního zařízení (zejména ty kluby, které, které mají místa k sezení u stolů, nikoliv v hledišti a pořádané hudební představení je určeno primárně k poslechu vsedě za současné konzumace potravin včetně nápojů). V tomto směru se přikláníme k názoru, že provozovny, které se dají podřadit pod obě kategorie, musí zvolit režim jedné z nich. Zvolený režim by pak měli provozovatelé v tomto smyslu jasně vůči hostům/návštěvníkům deklarovat. Pro vyloučení pochybností, která pravidla mají být aplikována, byla vznesena k MZ ČR žádost o sdělení stanoviska k výkladu pravidel mimořádných opatření a zařazení provozoven do jednotlivých kategorií.

Související ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví jsou k dispozici zde:
— https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-omezeni-provozoven-a-provozu-sluzeb-s-ucinnosti-od-2262_19435_4135_1.html
— https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akci-nad-1000-osob-s-vyjimkami_19433_4135_1.html
— https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cests-vyjimkamis_19399_4135_1.html

AKTUALIZACE 15. 6.:

Povolený počet osob na akcích:

 • 500 osob (a od 20. června je předpokládán počet 1000 osob).
 •  Na akce konané ve stavebně členěných areálech (sportovní stadion, veletržní areál apod.) je povolena účast ve stejný čas až 500 osob v každém ze stavebně oddělených sektorech areálu s tím, že je celý areál rozdělen do nejvýše pěti stavebně oddělených sektorů (tedy max. 2 500 osob), z nichž každý má svůj vstup z venkovních prostor a účastníci nemohou jinak přecházet mezi sektory. V případě prostor osazených sedadly (např. hlediště sportovního stadionu apod.) se omezuje sezení tak, že účastníci hromadné akce sedí jen v každé druhé řadě a v takové řadě mohou sedět tak, že je od jiných osob bude oddělovat alespoň jedno volné sedadlo.
 • Do uvedeného počtu osob se nezapočítává produkce (tj. účinkující a další profese, jejichž přítomnost na místě akce je nutná).

Odstup mezi osobami a povinnost nosit roušky:

 • Na venkovních akcích návštěvníci buď dodržují odstup 1,5 metru bez nutnosti nosit roušku nebo mohou být v bližší vzdálenosti než je 1,5 metru a v tom případě jsou povinni mít roušku (s výjimkou členů domácnosti a osob blízkých). Pokud návštěvníci vstoupí do vnitřních prostor akce (např. sociální zázemí), jsou povinni si ústa a nos zakrýt.
 • U vnitřních hromadných akcí je dána povinnost zachovávat odstup mezi osobami nejméně 2 metry a současně nosit roušku (s výjimkou členů domácnosti a osob blízkých, které odstup dodržovat nemusí).
 • Mezi účinkujícími a dalšími osobami provádějícími činnosti související s realizací akce (dále jen „spolupracovník“) a návštěvníky musí být dodržen odstup alespoň 2 m.
 •  Odstup nemusí být dodržen mezi účinkujícími.
 •  Účinkující nejsou povinni během účinkování na akci nosit roušky a již nejsou povinni mít pro tuto situaci zajištěný test RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem.

Dezinfekce a větrání:

 • Místo musí být pravidelně dezinfikováno a v případě, jedná-li se o uzavřené prostory, jsou pravidelně větrány.
 • Musí být zajištěna dezinfekce rukou pro účinkující i jejich spolupracovníky.
 • Na místě konání (venkovní i vnitřní) akce je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou pro návštěvníky.

Zákaz účasti účinkujících umělců a jejich spolupracovníků:

V případě, že některý z účinkujících nebo jejich spolupracovníků má tělesnou teplotu
37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, musí být zamezeno jeho
přístupu do místa provádění akce.

Pravidla pro provozování hudebních klubů (vztahující se i na pořádání vnitřních
hudebních akcí):

 • V čase mezi 23:00 hod. a 6:00 hod. nesmí být kluby (a obdobné provozovny) přístupné veřejnosti, a to s výjimkou prodeje potravin a nápojů výdejovým okénkem a s výjimkou venkovních prostorů klubů.

Provozovatelé mají povinnost dodržovat následující pravidla:

 •  V případě venkovních i vnitřních hromadných akcí poskytnout pro účastníky k dispozici dezinfekční prostředek na dezinfekci rukou.
 • Aktivně bránit tomu, aby se návštěvníci (s výjimkou členů domácnosti) zdržovali v kratších vzdálenostech od sebe, než jsou 2 metry (to neplatí pro místa určená ke konzumaci potravin a nápojů, tj. k využití stravovacích služeb a pro hlediště se sedadly), a to včetně řízení front čekajících návštěvníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 metry mezi návštěvníky.
 • Umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i návštěvníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci.
 • Zajistit informování návštěvníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně.

Občerstvení:

Venkovní akce a kluby, které primárně nemají místa k sezení a které tak nelze
podřadit pod kategorii divadla, kina, koncertní síně, cirkusu nebo obdobného
provozu:

 • Na venkovních akcích (na festivalech apod.) lze prodávat potraviny a nápoje ve stáncích, přičemž neplatí omezení, že se nesmí prodávat po 23. hodině, protože se jedná o venkovní prostor provozovny, případně o výdejové okénko.
 •  V klubech (vnitřních prostorách):
  •  Lze stravovací služby nabízet do 23 hodin.
  •  Po 23. hodině lze poskytovat stravovací služby (prodávat jídlo a pití) pouze přes výdejové okénko nebo ve venkovních prostorách provozovny (nicméně platí povinnost dodržovat noční klid, protože venkovní prostory, tedy zahrádky mají kvůli nočnímu klidu povolenou otevírací dobu jen do 22 hodin).
  • V klubech, která lze podřadit pod kategorii divadel, koncertních síní a obdobných provozů (kde je představení určeno k poslechu v sedě v hledišti), je povoleno prodávat potraviny a nápoje, ty však nelze konzumovat v hledišti či v sále.

Závěrem uvádíme, že některé kluby jsou dle našeho názoru na pomezí kategorií koncertní síně či obdobného provozu a restauračního zařízení (zejména ty kluby,které, které mají místa k sezení u stolů, nikoliv v hledišti a pořádané hudební představení je určeno primárně k poslechu vsedě za současné konzumace potravin včetně nápojů). V tomto směru se přikláníme k názoru, že provozovny, které se dají podřadit pod obě kategorie, musí zvolit režim jedné z nich. Zvolený režim by pak měli provozovatelé v tomto smyslu jasně vůči hostům/návštěvníkům deklarovat. Pro vyloučení pochybností, která pravidla mají být aplikována, bude vznesena k MZ ČR žádost o sdělení stanoviska k výkladu pravidel mimořádných opatření azařazení provozoven do jednotlivých kategorií.


Související ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví jsou k dispozici zde:
— http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-omezeni-provozoven-a-
provozu-sluzeb-s-ucinnosti-od-1562_19397_4135_1.html

— http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-
hromadnych-akci-nad-500-osob-s-vyjimkamis_19400_4135_1.html

— http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-
prostredku-dychacich-cests-vyjimkamis_19399_4135_1.html

 

POZNÁMKA 5. 6.: Aktuální opatření Ministerstva zdravotnictví schválená v pondělí 1. června vládou, která mimo jiné povolují od 8. června hromadné akce pro 500 osob a od 22. června až 1 000 osob, na svém facebookovém profilu později upřesnil Lubomír Zaorálek:„Bude-li se konat akce venku, ať už 'na stojáka' nebo 'v sedě' a budou-li diváci, návštěvníci sedět vedle sebe bez mezer či stát bez rozestupů, musejí mít nasazené rovněž roušky. Budou-li dodržené rozestupy, nebo mezi židlemi budou mezery, pak není nutné mít roušky nasazeny.” TATO slova byla potvrzena také na středečním jednání na Ministerstvu kultury České republiky. Zástupci iniciativy #zazivouhudbu nadále pokračují v jednání s vládou a dělají vše pro to, aby tato pravidla byla od 8. června platná (tedy i definovaná legislativou).

Povolený počet osob:

 • Od 25. května činí 300 osob a od 8. června 500 osob (a od 20. června je předpokládán počet 1000 osob).
 • Do uvedeného počtu se nezapočítává produkce (tj. účinkující a další profese, jejichž přítomnost na místě akce je nutná).

Odstup mezi osobami:

 • Pokud jde o návštěvníky, musí být zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých, a to jak u venkovních, tak u vnitřních akcí.
 • Mezi účinkujícími a dalšími osobami provádějícími činnosti související s realizací akce (dále jen „spolupracovník“) a návštěvníky je dodržen odstup alespoň 2 m.
 • Odstup nemusí být dodržen mezi účinkujícími.

Roušky:

 • Pro návštěvníky vnitřní akce dále platí povinnost nosit roušky (resp. zakrytý nos a ústa).
 • Pro návštěvníky venkovní akce platí povinnost nosit roušky na venkovních prostranstvích, pokud jsou osoby blíže než 2 metry (ale zároveň platí, že na akci musí návštěvníci dodržovat odstup alespoň 2 metry). Pokud vstoupí do vnitřních prostor (např. sociální zázemí), jsou povinni si ústa a nos zakrýt.
 • Účinkující nejsou povinni během účinkování na akci nosit roušky a již nejsou povinni mít pro tuto situaci zajištěný test RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem. Organizátor akce je však pro tento případ povinen zajistit dezinfikování místa, větrání, desinfekci rukou – viz ostatní body tohoto dokumentu).

Dezinfekce a větrání:

 • Místo musí být pravidelně dezinfikováno a v případě, jedná-li se o uzavřené prostory, jsou pravidelně větrány.
 • Musí být zajištěna dezinfekce rukou pro účinkující i jejich spolupracovníky.
 • Na místě konání akce je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou pro návštěvníky.

Zákaz účasti účinkujících umělců a jejich spolupracovníků:

 • V případě, že některý z účinkujících nebo jejich spolupracovníků má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, musí být zamezeno jeho přístupu do místa provádění akce.

Pravidla pro provozování hudebních klubů (vztahující se i na pořádání vnitřních hudebních akcí):

 • V čase mezi 23:00 hod. a 6:00 hod. nesmí být kluby otevřeny (s výjimkou prodeje výdejovým okénkem). (Pozn. od 8.6. bude platit výjimka i pro venkovní prostory klubů).

Provozovatelé mají povinnost dodržovat následující pravidla:

 • aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech od sebe, než jsou 2 metry, a to včetně řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 metry mezi zákazníky,
 • umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 • zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně.

Občerstvení:

Venkovní akce a kluby, které primárně nemají místa k sezení a které tak nelze podřadit pod kategorii divadla, kina, koncertní síně, cirkusu nebo obdobného provozu:

 • Na venkovních akcích (na festivalech apod.) – lze prodávat ve stáncích a také zřejmě neplatí omezení, že se nesmí prodávat po 23. hodině, protože se jedná o venkovní prostor provozovny případně může spadat do kategorie výdejového okénka, pro něž je též stanovena výjimka.
 • V klubech uvnitř lze stravovací služby nabízet do 23 hodin.
 • V klubech po 23. hodině lze poskytovat stravovací služby (prodávat jídlo a pití) pouze přes výdejové okénko nebo ve venkovních prostorách provozovny. Tam však nastoupí povinnost dodržovat noční klid, protože venkovní prostory, tedy zahrádky mají kvůli nočnímu klidu povolenou otevírací dobu jen do 22 hodin.

Zároveň pak platí, že provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

 • aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech od sebe, než jsou 2 metry, a to včetně řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 metry mezi zákazníky,
 • umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 • zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně.

Vnitřní akce, kde diváci sedí v hledišti a lze je tedy podřadit pod divadla, kina, koncertní síně, cirkusy a obdobné provozy – zde je výslovně zakázán prodej a konzumace potravin a nápojů.

Závěrem uvádíme, že obě citovaná nařízení Ministerstva zdravotnictví nepodchycují (a ani podchycovat nemohou) všechny, zejména pak hraniční, případy, kdy např. hudební klub může být na pomezí koncertní síně a restauračního zařízení. V tomto směru se přikláníme k názoru, že provozovny, které se dají podřadit pod obě kategorie (hudební kluby s místy k sezení) buď nebudou muset dodržovat rozestupy mezi diváky a nebudou pak moci nabízet stravovací služby (dle kategorie pořadatele vnitřní hromadné akce na způsob koncertní síně) nebo stanoví povinnost odstupů osob, ale budou moci nabízet stravovací služby (dle kategorie provozovny stravovacích služeb). Zvolený režim by pak měli provozovatelé v tomto smyslu jasně vůči hostům/návštěvníkům deklarovat.

Související ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví jsou k dispozici zde:
http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akci-nad-300-osob-s-ucinnosti-od_19250_4135_1.html

http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akci-nad-500-osob-s-ucinnosti-od_19329_4135_1.html

http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cests-vyjimkamis_19286_4135_1.html

http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-omezeni-provozoven-a-provozu-sluzeb-s-ucinnosti-od-4do-8-_19325_4135_1.html

http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-omezeni-provozoven-a-provozu-sluzeb-s-ucinnosti-od-8620_19326_4135_1.html