Opatření v souvislosti s COVID-19

Share me

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva kultury ČR (MK ČR) zůstávají až do odvolání veřejnosti uzavřeny všechny budovy příspěvkových organizací včetně Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU). Kvůli šíření infekce koronaviru (COVID-19) byly z bezpečnostních důvodů do odvolání zrušeny všechny plánované výjezdy pracovníků mimo ČR.
 
AKTUALIZOVÁNO 22. 4.: V současné situaci, v níž není zřejmé, budou-li se moci projekty a výjezdy uskutečnit, vás prosíme o trpělivost. Neustále sbíráme aktuální informace od pořadatelů ohledně možnosti konání daných událostí a ohledně možnosti vycestování za hranice od vlády.

Pokud se váš projekt či výjezd bude moci uskutečnit, bude podpořen, jak bylo dříve rozhodnuto. SoundCzech podporuje vybrané projekty v průběhu kalendářního roku, tzn. projekty a výjezdy, které proběhly či proběhnou, mohou požádat o podporu také zpětně. Výzvy plánujeme vypsat znovu a přímo oslovit již žádající o aktualizaci přihlášky. Do doby, než se uvolní opatření, nemůžeme u tímto dotčených výzev rozhodovat.

Jak SoundCzech, tak IDU v současnosti zjišťuje, jak efektivně využít rozpočet na přímou podporu scény. Proto vás žádáme o strpení a součinnost.

Na začátku května proběhnou on-line workshopy Are You Label Ready a Stream Yourself. O podrobnostech budeme informovat v dohledné době.

Festivaly v roce 2020 s plánovanou účastí SoundCzechu:

Tallinn Music Week: přesunuto, 26.–30. 8.
SHARPE: 4.–5. 9.
Spring Break: 10.–12. 9.
Waves Vienna, 10.–12. 9.
C/O pop: přesunuto na říjen, blíže neupřesněno

Jazzahead!, Mastering the Music Business a The Great Escape přesunuto na rok 2021.

AKTUALIZOVÁNO 25. 3.: Opatření zasahuje jak tým SoundCzech, tak na dané, ve výzvách podpořené profesionály (s výjimkou výzev, jejichž realizace neprobíhá v zahraničí). V tuto chvíli jde úhrnem o šest akcí, konkrétně o Mastering Music Businness v Rumunsku, Mil Lisbon v Portugalsku, Sharpe na Slovensku, Jazzahead! v Německu, C/O Pop v Německu, Tallin Music Week v Estónsku.
 
SoundCzech je v kontaktu s pořadateli festivalů a dalších akcí a podporuje jednak odklad na pozdější datum, jednak veřejnost k solidaritě s pořadateli kulturních akcí obecně. Bouře ustane, prohlášení Mártona Náraye, ředitele proexportní kanceláře SoundCzech:

„Drazí kolegové uzavření doma v karanténě. Jsme si vědomi situace a nadcházejících, dlouhodobých a nepředstavitelných následků, které vyvstanou, jakmile bude opona stažena. V nastalé době zůstáváme pozitivní ohledně toho, že kulturní sféra se zotaví a stane se silnější než kdy dřív. Do té doby se snažíme tyto těžké časy učinit lehčí.

V současnosti zkoumáme stav scény a shromažďujeme informace o tom, jaké škody opatření proti šíření koronaviru způsobuje a jak je možné účinně zmírnit jeho negativní dopad. Shromažďujeme také data od všech našich partnerů, institucí a asociací.”


IDU byl pověřen MK ČR mapováním situace českého uměleckého nezávislého sektoru. Závěry dotazníkového šetření jsou k nahlédnutí na tomto odkazu, IDU výsledek předalo MK ČR.

Festivaly s (původně) plánovanou účastí SoundCzechu:

Mastering the Music Business: zrušeno
Tallinn Music Week: přesunuto, 26.–30. 8.
Spring Break: přesunuto, 10.–12. 9.
SHARPE: přesunuto, 4.–5. 9.
Jazzahead: zrušeno
C/O pop: přesunuto na říjen
Classical Next: zrušeno
The Great Escape: zrušeno
Waves Vienna, 10.–12. 9.

Festivaly bez přímé účasti SoundCzechu:

Musikmesse Frankfurt: zrušeno
MIL Lisbon: zrušeno
m4music: zrušeno, pouze digitálně
Westway LAB: přesunuto 14.–17. 10.
Focus Wales: přesunuto 7.–10. 10.
SoundCity Liverpool: přesunuto 25.–27. 9.

České festivaly:
Spectaculare: zrušeno
Žižkovská Noc: přesunuto, 8.–10. 10.
Jazzinec: část festivalu přesunutá na neurčito (termíny hledají)
JazzFest Brno: část festivalu přesunutá na neurčito (termíny hledají)
Mladí ladí jazz: část festivalu přesunutá na neurčito (termíny hledají)
Metronome Prague: přesunuto, 17.–19. 9.