SoundCzech zahajuje širší spolupráci s Českými centry

Share me

Proexportní kancelář SoundCzech oznamuje spolupráci s Českými centry (ČC) v návaznosti na memorandum o spolupráci mezi ČC a Institutem umění – Divadelním ústavem (IDU). V roce 2020 naváže SoundCzech na dřívější činnost výjezdy na hudební showcaseové festivaly po celé Evropě, přičemž na těchto akcích bude prezentace podpořena tamními Českými centry.

Započatá spolupráce mezi IDU a ČC se obecně týká oblastí spojených s tvorbou a sdílením prezentačních projektů, součinnosti při tvorbě koncepcí vybraných výstav směřujících do v zahraničí, vyšší informační provázanosti a možnosti spolupráce s odborníky a specialisty obou institucí.

Mezi proexportní kanceláří SoundCzech a jednotlivými Českými centry spolupráce probíhala už v minulosti – v roce 2019 např. v Londýně  (klub Rich Mix), dlouhodobě pak ve Vídni (festival Waves Vienna).

V roce 2020 se tyto aktivity prohlubují a přibývá projekt ProVisit. V případě ProVisit jde o společný projekt SoundCzechu a ČC na podporu navazování kontaktů mezi hudebními profesionály, přičemž cílem je zvýšit zahraniční aktivity českých profesionálů, konkurenceschopnost českého hudebního trhu a následnou uplatitelnost na trhu mezinárodním. SoundCzech a Česká centra společně organizují tzv. recepce (tj. akce, na nichž  se představují v netradičním prostředí formou koncertů vybraní hudebníci a dochází zde k osobní interakcidelegace českých hudebních profesionálů s pozvanými  zahraničními hudebními profesionály).

Nově se jedná o společných aktivitách SoundCzechu a Českých center v Paříži, Miláně a Budapešti.

SoundCzech v roce 2020

„Posílení spolupráce s Českými centry nás velice těší. V tomto roce jako další krok plánujeme nový program ProVisit, který umožní výrazněji propojit zdejší scénu s maďarskou a polskou, postupně budou ve spolupráci s tamními exportními kancelářemi a Českými centry přibývat další,” nastiňuje Márton Náray, ředitel SoundCzechu. Vedle této spolupráce a již zavedených projektů přibývají také další výjezdy na zahraniční akce, v tomto roce má SoundCzech nově v plánu například britský festival The Great Escape.

SoundCzech v roce 2020 plánuje (seřazeno dle data konání) účast a prezentaci české hudby na akcích Eurosonic Noordeslag v Nizozemsku, Ment ve Slovinsku, Mastering Music Businness v Rumunsku, Mil Lisbon v Portugalsku, Sharpe na Slovensku, Jazzahead! v Německu, C/O Pop v Německu, Tallin Music Week v Estónsku, The Great Escape ve Velké Británii, Reeperbahn v Německu, Waves Vienna v Rakousku, Mama Paris ve Francii, Budapest Music Conference a Womex v Maďarsku, Linecheck v Itálii, Hear the City Cracow v Polsku či PIN v Makedonii. Vedle toho se podílí také na tuzemských akcích Czech Music Crossroads v Ostravě a Nouvelle Prague.

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci mezi IDU a Českými centry v oblasti podpory kulturních projektů podepsali v závěru roku 2019 Pavla Petrová, ředitelka IDU a generální ředitelka PQ 2023 a Ondřej Černý, generální ředitel Českých center. Podpisem dokumentu obě instituce deklarují společný záměr využívat stávající potenciál Českých center a IDU k zajištění dlouhodobé spolupráce s efektivním dopadem na propagaci České republiky ve světě.

„Významnou agendou IDU je mj. realizace rezidenčních pobytů pro české umělce, prezentace a propagace české hudby a ostatního scénické ho umění v teritoriích působnosti zahraniční sítě ČC, ale i koordinace kurátorských cest, visitors programů, press tripů,” jmenuje příležitosti pro součinnost s ČC ředitelka IDU Pavla Petrová. „Považuji proto spolupráci s Českými centry za další posun v oblasti propagace a prezentace České republiky v zahraničí,” dodává.

Memorandem ukotvená spolupráce se dále týká oblastí spojených s tvorbou a sdílením prezentačních projektů, součinnosti při tvorbě koncepcí vybraných výstav směřujících do zahraničí, vyšší informační provázanosti a možnosti spolupráce s odborníky a specialisty obou institucí.

Více o podpisu Memoranda o spolupráci mezi IDU a ČC zprostředkovává průvodní zpráva.