SoundCzech - Skills - Vzdělávací projekty

Na základě pověření Ministerstva kultury vyhlašuje Institut umění – Divadelní ústav (dále jen IDU) jako zadavatel výběrové řízení na podporu vzdělávacích aktivit v roce 2018 v termínu od 1. 1. do 1. 12. 2018.

Na uskutečněné vzdělávací aktivity pro hudební umělce a profesionály v rámci výběrového řízení programu SoundCzech – Skills 2018 není stanovená pevná částka, bude hodnocen počet pozvaných českých i zahraničních lektorů/přednášejících a náročnost cestovních nákladů.

Cílem programu je napomáhat neformálním formám vzdělávání českých hudebních umělců a profesionálů, a tím navýšit profesionalitu a konkurenceschopnost na mezinárodním hudebním trhu. Koncept programu je nastaven na podporu profesních vzdělávacích aktivit, které se uskuteční na území České republiky za účasti zkušených českých a zahraničních lektorů. Nejedná se o podporu výuky hry na hudební nástroj, ale profesních znalostí a dovedností. Proexportní kancelář SoundCzech klade důraz na kvalitu vzdělávání a mentoring úspěšných hudebních umělců a profesionálů.

Přihlášku a další informace naleznete ZDE