CONNECT: spolupráce se zahraničními umělci

Název: Connect spolupráce se zahraničními umělci

Termín: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Finanční podpora: až 400 000 Kč

Kdo se hlásí: právnické osoby nebo fyzické osoby s IČO s daňovým domicilem v ČR

Uzávěrka: 7. 5. 2024

Loga ke stažení: loga NPO

Výzva je zaměřena na podporu profesního rozvoje uměleckých a odborných pracovníků v oblasti divadla, tance, nového cirkusu, klasické a alternativní hudby v České republice prostřednictvím spolupráce s umělci zahraničními. Zúčastnit se mohou jak zřizované, tak nezřizované organizace působící v těchto oblastech. Hledají se nové nebo rozpracované, avšak originální projekty, do kterých jsou zapojeni zahraniční umělci jako režiséři, choreografové, dirigenti, skladatelé, scénografové, autoři scénické hudby, light nebo sound designeři, dramaturgové či dramatikové. Cílem spolupráce je vytvoření nového díla, přičemž zahraniční umělec může buď přímo participovat na tvůrčím procesu jako člen týmu, nebo fungovat jako supervizor poskytující zpětnou vazbu. Při hodnocení žádostí budou preferovány projekty, které jasně formulují dlouhodobé dopady a přínosy zahraniční spolupráce pro žadatele a další aktéry v kulturním a kreativním sektoru v České republice.

PODMÍNKY VÝZVY

PŘIHLÁŠKA A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA