LINKS OUT: A2IM IndieWeek – New York (NPO 0314000133)

Název: A2IM IndieWeek – New York

Termín a místo: 10. 6. – 13. 6. 2024,  New York, USA

Finanční podpora: 50 000 Kč + akreditace

Kdo se hlásí: fyzické osoby působící v oblasti hudby

Limit: až 10 hudebních profesionálů

Uzávěrka: 31. 3. 2024

Web akce: https://a2imindieweek.org/

Loga ke stažení: loga NPO

Součástí výzvy je povinné zaslání závěrečné zprávy s informacemi o průběhu konference a vaší účasti, a to do 14 dní po jejím uskutečnění.

A2IM IndieWeek je mezinárodní konference a veletrh pro nezávislé hudební vydavatele, kteří hledají nové příležitosti a zdroje pro rozvoj svého podnikání. Účastníci mohou navázat nové kontakty, získat znalosti a dovednosti od odborníků v oboru a diskutovat o nejnovějších trendech a výzvách v hudebním průmyslu.

IndieWeek je skvělou příležitostí pro hudební vydavatele, pro setkání  s potenciálními partnery, distributory, synchronizačními agenturami a zástupci médií, naskytne se tak skvělá příležitost rozšířit svou síť a posílit své postavení na trhu.  A2IM IndieWeek lze doporučit jako užitečnou platformu pro všechny, kteří se zajímají o rozvoj nezávislé hudební scény a chtějí dosáhnout úspěchu v oboru.

SoundCzech zajišťuje všem vybraným delegátům příspěvek na cestovné + akreditaci. Na místě bude zorganizována recepce, networking apod. kterých se žadatelé mají povinnost zúčastnit. 

Před přihlášením si pozorně přečtěte Obecné podmínky.

VÝSLEDKY

PŘIHLÁŠKA A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

OBECNÉ PODMÍNKY