Inovativní hudební projekty (RČH)

Program: Inovativní hudební projekty (RČH)

Forma: podpora exportních akcí českých hudebních umělců

Termín projektu: 1. 1. – 15. 12. 2024

Finanční podpora: do výše 100 000 Kč

Kdo se hlásí: organizátoři exportních hudebních akcí 

Uzávěrka: 31.1.2024

Součástí výzvy je povinné zaslání závěrečné zprávy s informacemi o průběhu akce, a to nejpozději do 15. 12. 2024.

 

V rámci programu Innovative Music Export (RČH) aktivně podporujeme inovativní hudební projekty s exportním potenciálem, které reflektují téma oslav Roku české hudby 2024. Naším záměrem je podpořit a propagovat hudební iniciativy, které jsou inovativní a mají potenciál oslovit mezinárodní publikum. Tato podpora je nejen o exportu hudební tvorby, ale také o přinášení unikátních a inovativních projektů, což přispívá k obohacení hudební krajiny a posílení celosvětového povědomí o české hudební scéně.

Před přihlášením si pozorně přečtěte Obecné podmínky.

OBECNÉ PODMÍNKY

PŘIHLÁŠKA A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Kontaktní osoba: Kristína Valachova, valachova@soundczech.cz