Connect Create (RČH)

Program: Connect Create (RČH)

Forma: vznik nové studiové nahrávky

Termín projektu: 1. 1. – 15. 12. 2024

Finanční podpora: do výše 30 000 Kč

Kdo se hlásí: hudební umělci

Uzávěrka: 31.1.2024

Součástí výzvy je povinné zaslání závěrečné zprávy s informacemi o průběhu akce, a to nejpozději do 15. 12. 2024.

 

V rámci programu Connect Create aktivně podporujeme vznik nových hudebních nahrávek prostřednictvím spolupráce se zahraničními partnery, s možností následné prezentace těchto nových děl v zahraničí. Naším hlavním záměrem je podporovat a motivovat hudební tvůrce k přeshraniční spolupráci, přičemž se snažíme šířit povědomí o současné hudební tvorbě v České republice. Tato iniciativa je součástí oslav Roku české hudby 2024. Cílem je nejen vytvářet novou hudbu, ale také ji představit světu a posílit mezinárodní spolupráci v hudebním prostředí.

 

Před přihlášením si pozorně přečtěte Obecné podmínky.

OBECNÉ PODMÍNKY

PŘIHLÁŠKA A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Kontaktní osoba: Kristína Valachova, valachova@soundczech.cz