Links IN (RČH)

Program: Links IN (RČH)

Forma: podpora hudebních festivalů, showcase festivalů, veletrhů apod.

Termín projektu: 1. 1. – 15. 12. 2024

Finanční podpora: do výše 300 000 Kč

Kdo se hlásí: hudební kluby, organizátoři hudebních festivalů, veletrhů apod.

Uzávěrka: 31.1.2024

Součástí výzvy je povinné zaslání závěrečné zprávy s informacemi o průběhu akce, a to nejpozději do 15. 12. 2024.

V rámci programu LinksIN (RČH) aktivně podporujeme akce zaměřené na networking a vzdělávací aktivity, jako jsou hudební veletrhy, konference, showcase festivaly a další, které se konají v České republice. Naším cílem je poskytovat podporu edukaci a profesionalizaci českých hudebních umělců a profesionálů v oboru. Tím přispíváme k rozvoji hudební komunity a zároveň se snažíme rozšířit povědomí o současné hudební tvorbě v České republice na celosvětové úrovni. Tato iniciativa je součástí oslav Roku české hudby 2024.

 

Před přihlášením si pozorně přečtěte Obecné podmínky.

PŘILÁŠKA A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Kontaktní osoba: Kristína Valachova, valachova@soundczech.cz