International PR (RČH)

Program: International PR (RČH)

Forma: podpora propagace aktivních umělců/skupin

Termín projektu: 1. 1. – 15. 12. 2024

Finanční podpora: do výše 50 000 Kč

Kdo se hlásí: hudební umělci

Uzávěrka: 31.1.2024

Součástí výzvy je povinné zaslání závěrečné zprávy s informacemi o průběhu akce, a to nejpozději do 15. 12. 2024.

V rámci programu International PR (RČH) se věnujeme podpoře propagace aktuálně aktivních hudebních umělců nebo skupin v zahraničí, a to v různých kontextech, jako jsou koncerty, turné, alba, nahrávky, videa a další projekty. Cílem této podpory je posílit konkurenceschopnost českých hudebních umělců na mezinárodní scéně a zároveň rozšířit povědomí o aktuální hudební tvorbě v České republice. Naším záměrem je, aby česká hudba zazněla co nejširšímu publiku v zahraničí, a tím přispěla k většímu uznání českých hudebních talentů, zejména v rámci oslav Roku české hudby 2024.

 

Před přihlášením si pozorně přečtěte Obecné podmínky.

OBECNÉ PODMÍNKY

PŘIHLÁŠKA A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Kontaktní osoba: Kristína Valachova, valachova@soundczech.cz