Create – klasická soudobá hudba

Program: Create klasická soudobá hudba (RČH)

Forma: podpora vzniku nových nahrávek

Termín projektu: 1. 1. – 15. 12. 2024

Finanční podpora: do výše 80 000 Kč

Kdo se hlásí: hudební umělci

Uzávěrka: 31.1.2024

Součástí výzvy je povinné zaslání závěrečné zprávy s informacemi o průběhu akce, a to nejpozději do 15. 12. 2024.

V rámci programu SoundCzech Create (RČH) ve sféře klasické soudobé hudby se věnujeme podpoře vzniku nových skladeb, studování nových hudebních kompozic a vytváření reprezentativních studiových nahrávek s potenciálem premiérového provedení na koncertních pódiích v zahraničí. Naším hlavním cílem je nejen podporovat tvorbu nových hudebních děl, ale také poskytovat umělcům příležitost prezentovat své práce na mezinárodním poli. Chceme, aby se tato hudba stala součástí koncertního repertoáru v zahraničí, a tím přispěla k rozšíření celosvětového povědomí o současné hudební tvorbě v České republice, zejména v rámci oslav Roku české hudby 2024.

 

Před přihlášením si pozorně přečtěte Obecné podmínky.

OBECNÉ PODMÍNKY

PŘIHLÁŠKA A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Kontaktní osoba: Kristína Valachova, valachova@soundczech.cz