Create – alternativa (RČH)

Program: Create alternativa (RČH)

Forma: podpora vzniku nových nahrávek

Termín projektu: 1. 1. – 15. 12. 2024

Finanční podpora: do výše 30 000 Kč

Kdo se hlásí: hudební umělci

Uzávěrka: 31.1.2024

Součástí výzvy je povinné zaslání závěrečné zprávy s informacemi o průběhu akce, a to nejpozději do 15. 12. 2024.

 

V rámci programu Create (RČH) se zaměřujeme na podporu vzniku nových nahrávek v oblasti alternativní hudby s možností prezentace těchto nových nahrávek i v zahraničí. Naším cílem je nejen podpořit vznik nové hudby, ale také rozšířit povědomí o aktuální hudební tvorbě v České republice na celosvětové úrovni. Chceme, aby se naše hudba dostala za hranice a stala se součástí globální hudební scény, a to v rámci oslav Roku české hudby 2024.

Před přihlášením si pozorně přečtěte Obecné podmínky.

OBECNÉ PODMÍNKY

PŘIHLÁŠKA A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Kontaktní osoba: Kristína Valachova, valachova@soundczech.cz