On Road (RČH)

Program: On Road (RČH)

Forma: podpora koncertů a turné hudebních umělců

Termín projektu: 1. 1. – 15. 12. 2024

Finanční podpora: do výše 100 000 Kč

Kdo se hlásí: hudební umělci

Uzávěrka: 31.1.2024

Součástí výzvy je povinné zaslání závěrečné zprávy s informacemi o průběhu akce, a to nejpozději do 15. 12. 2024.

V rámci programu OnRoad (RČH) podporujeme zahraniční koncertní vystoupení a turné na základě výběrové řízení. Naším hlavním cílem je prezentovat talentované české hudební umělce v zahraničí a rozšířit povědomí o aktuální hudební tvorbě v České republice. Tato podpora má za úkol nejen přinést českou hudbu na světovou scénu, ale také přispět k globálnímu povědomí o bohatosti české hudební kultury. To vše je součástí oslav Roku české hudby v roce 2024.

Před přihlášením si pozorně přečtěte Obecné podmínky.

OBECNÉ PODMÍNKY

PŘIHLÁŠKA A ZÁVĚRČNÁ ZPRÁVA

 

Kontaktní osoba: Kristína Valachova, valachova@soundczech.cz