Connect

Program: Connect

Forma: výměnné koncerty českých umělců v zahraničí

Termín projektu: 1. 1. – 15. 12. 2022

Finanční podpora: do výše 20 000 Kč

Kdo se hlásí: hudební umělci

Uzávěrka: 11. 5. 2022

Před přihlášením si pozorně přečtěte Obecné podmínky.

  PŘIHLÁŠKA A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

OBECNÉ PODMÍNKY

 

Program SoundCzech – Connect podporuje výměnné koncerty na mezinárodní úrovni, které mají podpořit přítomnost českých hudebních umělců v zahraničí a případně podpořit spolupráci se zahraničním umělcem do budoucna.

 

Kontaktní osoba:  Aneta Brejchová, brejchova@soundczech.cz