Mentoring se zaměřením na německý trh II

Ve spolupráci s PR agenturou Backseat připravil SoundCzech opět výzvu určenou především umělcům, kteří chtějí směřovat na německý trh. Mentoring bude probíhat online ve formě konzultací. K přihlášce je nutné přiložit nahrávky nejnovější vydané tvorby. Vybráno bude celkem 6 umělců.

 

Forma
– Zoom session s 5 vybranými německými profesionály, kteří si na základě vyplněné přihlášky připraví pro umělce/kapelu hodnocení a zpětnou vazbu; prostor pro dotazy
– následně bude mít umělec/kapela možnost vybrat si 1-2 profesionály k 30 minut dlouhé online konzultaci zaměřené na to, jak se dostat na německý trh; propojení s vybranými profesionály; prostor k řešení individuálních témat a problémů

Sessions budou probíhat 24. a 25. srpna.

 

Kritéria výběru a podmínky
– dosavadní aktivity umělce
– zaměření na německý trh (dosavadní i plánované v dalších letech)
– zaslání live videa v rozsahu 3 skladeb/nahrávky 3 nejnovějších skladeb
– vyplnění krátké hodnotící zprávy

Uzávěrka je 20. 7. 2021.
Přihlášky bude hodnotit agentura Backseat.

VÝSLEDKY

PŘIHLÁŠKA