Mentoring se zaměřením na německý trh

Ve spolupráci s PR agenturou Backseat připravil SoundCzech výzvu určenou především umělcům, kteří chtějí směřovat na německý trh. Mentoring bude probíhat online ve formě konzultací a následné zpětné vazby v psané podobě. K přihlášce je nutné přiložit live video z koncertu či studio session v rozsahu 3 skladeb.
Vybráno bude celkem 6 umělců/kapel.

VÝSLEDKY

--

Forma
– Zoom session s 5 vybranými německými profesionály, kteří si na základě vyplněné přihlášky připraví pro umělce/kapelu hodnocení a zpětnou vazbu; prostor pro dotazy
– následně bude mít umělec/kapela možnost vybrat si 1-2 profesionály k 30 minut dlouhé online konzultaci zaměřené na to, jak se dostat na německý trh; propojení s vybranými profesionály; prostor k řešení individuálních témat a problémů
– nakonec dostane umělec/kapela od všech 5 profesionálů feedback v psané podobě obsahující výsledné hodnocení a tipy ohledně plánování aktivit na německém trhu

Kritéria výběru a podmínky
– dosavadní aktivity umělce
– zaměření na německý trh (dosavadní i plánované v dalších letech)
– zaslání live videa v rozsahu 3 skladeb
– vyplnění krátké hodnotící zprávy

Uzávěrka je 8. 11. 2020.
Přihlášky bude hodnotit Dramaturgická rada SoundCzech a agentura Backseat.

 

PŘIHLÁŠKA