Promo: Záznam živého vystoupení

Program: Promo

Forma: koncept výroby kvalitního video-záznamu z živého vystoupení určené k propagaci umělce v zahraničí 

Termín výroby: 1. 1. - 15. 12. 2020

Finanční podpora: do 15 000,- Kč

Kdo se hlásí: hudební umělci/kapely či jejich zástupci

Přihláška: formulář a požadované přílohy posílejte elektronicky (není potřeba poštou) na berankova@soundczech.cz

Uzávěrka: 1. 3. 2020

Před přihlášením si pozorně přečtěte Obecné podmínky.
PŘIHLÁŠKA
OBECNÉ PODMÍNKY
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Program SoundCzech - Promo podporuje výrobu kvalitního propagačního materiálu (videa z vystoupení hudebního umělce) na území ČR, které mohou uplatnit při nabídce koncertů zahraničním pořadatelům. Cílem programu je zvýšit profesionalitu a konkurenceschopnost českého hudebního trhu.

Kontaktní osoba: Michaela Beránková, berankova@soundczech.cz, 732 275 431