OBECNÝ PŘEHLED VÝZEV - PROGRAMŮ

PODROBNÝ PŘEHLED ke stažení

SoundCzech – Connect

Program SoundCzech – Connect je zaměřený na podporu výměnných koncertů. Výměnou se rozumí to, že český hudební umělec/skupina pozve zahraničního hudebního umělce na společné koncertní vystoupení na území České republiky – a naopak zahraniční hudební umělec pozve českého hudebního umělce na společné vystoupení v zemi jeho původu. Program výměnných mezinárodních koncertů má za cíl zvýšit návštěvnost při vystoupení českých umělců v zahraničí a iniciovat možnost navázání spolupráce. Na jednu výměnu (dva koncerty) v rámci výběrového řízení programu SoundCzech – Connect je stanovena částka v maximální výši 20.000,- Kč.

Určeno pro: hudební umělec/kapela

 

SoundCzech – Links IN

Program SoundCzech – Links IN podporuje organizaci konferencí, veletrhů a showcase festivalů na území ČR. Podpora je určená na náklady spojené s příjezdem zahraničních hudebních profesionálů (promotéři, bookingové agentury, novináři, organizátoři festivalů, programoví manažeři hudebních klubů, nahrávací studia, labely, nezávislá hudební vydavatelství apod.), kteří se konference/festivalu zúčastní. Cílem je zvýšit možnosti spolupráce se zahraničním partnery, což urychlí proces exportu českých hudebních umělců, a zároveň podpořit vzdělávací aspekt ve formě sdílení know-how.

Určeno pro: pořadatel konference/showcase festivalu

 

SoundCzech – Links OUT

Program SoundCzech – Links OUT je zaměřený na podporu účasti českých hudebních profesionálů na zahraničních konferencích s cílem zvýšit možnosti navázání spolupráce se zahraničními partnery, což urychlí proces exportu českých hudebních umělců. SoundCzech finančně podporuje uhrazení cestovních nákladů a akreditačních poplatků dle možností vyjednaných s organizátory zahraničních akcí. Žadatel se zavazuje účastnit se událostí, které SoundCzech v rámci těchto hudebních akcí organizuje. Jedná se například o obchodní mise, B2B schůzky, speed meetingy, recepce a prezentace českého hudebního trhu, které jsou nezbytným krokem při vstupu na zahraniční trh. V tomto programu jsou konkrétní konference a finanční příspěvky pevně stanovené kanceláří SoundCzech.

Určeno pro: hudební profesionálové (manažer, promotér, novinář, booking agent, …)

 

SoundCzech – OnRoad

Program SoundCzech – OnRoad je určený na podporu vystoupení českých hudebních umělců na zahraničním hudebním trhu. Cílem je napomáhat zvýšení přítomnosti českých umělců na mezinárodní scéně. Podpora je určená již mezinárodně aktivním hudebním umělcům. V rámci tohoto programu probíhají výzvy Zahraniční koncert, Evropské turné (minimálně 3 koncerty v řadě) a Showcase festival (kterých se SoundCzech přímo neúčastní).  SoundCzech - OnRoad nemá stanovenou pevnou částku, bude hodnocen počet koncertů (turné) a náročnost cestovních nákladů. 

Určeno pro: hudební umělec/kapela

 

SoundCzech – Promo

Program SoundCzech – Promo podporuje výrobu kvalitního propagačního materiálu (videa z vystoupení hudebního umělce) na území ČR, které mohou uplatnit při nabídce koncertů zahraničním pořadatelům. Cílem programu je zvýšit profesionalitu a konkurenceschopnost českého hudebního trhu a jeho uplatnitelnost.

Určeno pro: hudební umělec/kapela

 

SoundCzech – ProVisit

ProVisit je projekt uskutečněný ve spolupráci s Českými centry na podporu navázání kontaktů mezi českými a zahraničními hudebními profesionály.

Určeno pro: hudební profesionálové (manažer, promotér, novinář, booking agent, …)

 

SoundCzech – Skills

Cílem programu SoundCzech – Skills je napomáhat neformálním způsobům vzdělávání českých hudebních umělců a profesionálů, a tím navýšit profesionalitu a konkurenceschopnost na mezinárodním hudebním trhu. Koncept programu je nastaven na podporu profesních vzdělávacích aktivit pouze na území České republiky za účasti zkušených českých a zahraničních lektorů. Nejedná se o podporu výuky hry na hudební nástroj, ale profesních znalostí (management, booking, PR, songwriting atd.). Proexportní kancelář SoundCzech klade důraz na kvalitu vzdělávání a mentoring úspěšných hudebních umělců a profesionálů. Na uskutečněné vzdělávací aktivity pro hudební umělce a profesionály v rámci výběrového řízení programu SoundCzech – Skills není stanovená pevná částka, bude hodnocen počet pozvaných českých i zahraničních lektorů/přednášejících a náročnost cestovních nákladů. 

Určeno pro: pořadatel hudební vzdělávací akce