Skills: Vzdělávací projekty

Program: Skills

Forma: vzdělávací aktivity pro hudební umělce a profesionály (ne výuka hry na hudební nástroj)

Termín projektu: 1. 1. - 1. 12. 2020

Finanční podpora: limit není stanovený

Kdo se hlásí: pořadatelé hudebních vzdělávacích akcí

Přihláška: formulář a požadované přílohy posílejte elektronicky (není potřeba poštou) na berankova@soundczech.cz

Uzávěrka: 1. 3. 2020

Před přihlášením si pozorně přečtěte Obecné podmínky.
PŘIHLÁŠKA
OBECNÉ PODMÍNKY
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Cílem programu SoundCzech - Skills je napomáhat neformálním způsobům vzdělávání českých hudebních umělců a profesionálů, a tím navýšit profesionalitu a konkurenceschopnost na mezinárodním hudebním trhu. Koncept programu je nastaven na podporu profesních vzdělávacích aktivit pouze na území České republiky za účasti zkušených českých a zahraničních lektorů. Nejedná se o podporu výuky hry na hudební nástroj, ale profesních znalostí (management, booking, PR, songwriting atd.). Proexportní kancelář SoundCzech klade důraz na kvalitu vzdělávání a mentoring úspěšných hudebních umělců a profesionálů. 

Kontaktní osoba: Michaela Beránková, berankova@soundczech.cz, 732 275 431