Connect: Výměnné vystoupení

Program: Connect

Forma: výměnné vystoupení jednoho českého a jednoho zahraničního hudebního umělce či hudební skupiny

Termín koncertů: 1. 1. - 1. 12. 2020

Finanční podpora: do 20 000,- Kč

Kdo se hlásí: hudební umělci/kapely či jejich zástupci

Přihláška: formulář a požadované přílohy posílejte elektronicky (není potřeba poštou) na berankova@soundczech.cz

Uzávěrka: 1. 3. 2020

Před přihlášením si pozorně přečtěte Obecné podmínky.
PŘIHLÁŠKA
OBECNÉ PODMÍNKY
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Program SoundCzech - Connect je zaměřený na podporu výměnných koncertů. Výměnou se rozumí to, že český hudební umělec/skupina pozve zahraničního hudebního umělce na společné koncertní vystoupení na území České republiky – a naopak zahraniční hudební umělec pozve českého hudebního umělce na společné vystoupení v zemi jeho původu. Program výměnných mezinárodních koncertů má za cíl zvýšit návštěvnost při vystoupení českých umělců v zahraničí a iniciovat možnost navázání spolupráce.

Kontaktní osoba - Michaela Beránková, berankova@soundczech.cz, 732 275 431