Sukův komorní orchestr

Sukův komorní orchestr byl založen v roce 1974, tedy v roce stého výročí narození Josefa Suka (1874 -1935) a jméno slavného skladatele tak žije spjato s názvem orchestru.

Jméno Josef Suk se však ve spojení se Sukovým komorním orchestrem objevuje dvakrát. Post jeho sólisty, později i uměleckého vedoucího a dirigenta zaujal skladatelův vnuk téhož jména, proslulý houslový virtuóz a dirigent. Řadu kompozic orchestr interpretoval bez dirigenta, jindy se jeho vedení ujímaly osobnosti s renomé výtečných instrumentalistů – vedle Josefa Suka to byl především Josef Vlach (*1923 - 1988), Petr Škvor (*1948 - 1993) a jako školitel i Břetislav Novotný (*1924).

„Člověk má mít odpovědnost za to, aby se nezmařily hodnoty, vložené do uměleckého zrání mladých lidí, aby se nepromarnila perspektivní kvalita tělesa“, řekl Josef Suk, když se ujímal v roce 1981 uměleckého vedení SKO.

Tak jako řada jiných orchestrů i SKO se zpočátku mohl soustředit na uměleckou práci jako samostatný úvazkový soubor, později kolem r. 1980 byl přičleněn Symfonickému orchestru Hlavního města Prahy FOK. Tento stav trval až do 31.12. 1991. Společnost Sukův komorní orchestr, s.r.o. byla založena Josefem Sukem a Ludmilou Vybíralovou v květnu 1993. V roce 2005 se také ustálilo obsazení orchestru existující dodnes.

Do roku 2000 byl uměleckým vedoucím skladatelův vnuk, houslista Josef Suk a umělecké vedení předal do kompetence koncertního mistra a sólisty Sukova komorního orchestru, kterým je houslista Martin Kos.

Programové skladby koncertů jsou bohaté, dramaturgicky barevné a reakce na koncerty doma i ve světě odborná kritika hodnotí slovy:"…Sukův komorní orchestr znamená v paletě českého reprodukčního umění svébytnou hodnotu. Jeho kořeny tkví v půdě prudce se rozvíjející české hudební kultury 20.století a v jeho výkonech nic není ponecháváno náhodě. Každý koncert je demonstrací české tradice, která se bezpochyby přenesla i do třetího tisíciletí…"

Orchestr hraje bez dirigenta a do jeho bohatého repertoáru jsou zahrnuta díla všech stylových období - od barokního po tvorbu soudobou. Klasickou hudbou reprezentuje naši zemi v zahraničí již 30 let.

Úspěšnost každého uměleckého tělesa se zpravidla měří počtem zahraničních vystoupení a nahrávek. Jen málokterý český orchestr se může vykázat tak bohatým itinerářem cest. Obsáhl většinu evropských zemí včetně  Skandinávie, Turecka, USA, země Jižní Ameriky (Chile, Brazílie, Peru, Equador), ze zemí Karibiku Mexiko a Kubu, nejvýchodněji koncertoval na Filipínách, v Jižní Koreji, Číně, Hongkongu, Macau, v Japonsku, v Africe navštívil Maroko, Alžír a Egypt. Z prestižních festivalů uveďme Wiener Festwochen, Salzburger Festspiele, Schleswig - Holstein Musikfestival, Rheingau Musikfestival, Euriade Festival Holland a koncerty v Augsburgu v rámci mozartovského festivalu Konzerte im Fronhof. V roce 2002 byl SKO prvním českým orchestrem, který vystoupil ve městě Inků - Cuscu. Toto prvenství se opakovalo i na Filipínách.

Diskografie SKO vykazuje cca 30 samostatných CD natočených u nás (Supraphon, Panton, Lotos) a v zahraničí (Naxos, Koch), z toho 13 titulů bylo publikováno vlastním vydavatelstvím. Ke stěžejním nahrávkám SKO pod dirigentskou taktovkou Mistra Josefa Suka patří zvukové nosiče se Serenádou E dur, op. 22 Antonína Dvořáka a se Serenádou Es dur, op. 6 Josefa Suka, které byly vydány Supraphonem a také vydavatelstvím Sukův komorní orchestr, s.r.o. Roku 2008 ve spolupráci s ČRo Plzeň bylo vydáno CD s nahrávkami komorních děl Zdeňka Lukáše. Jako poslední nosič vzniklo CD s názvem Sukův komorní orchestr “live” přinášející vybrané nahrávky z koncertů, které SKO uskutečnil během posledního desetiletí v různých částech světa.

Od roku 2002 je Sukův komorní orchestr nositelem prestižní "Světové ceny Antonína Dvořáka" která mu byla udělena za šíření tradice českého interpretačního umění, za nahrávky zvukových nosičů a dlouholetou reprezentaci České republiky v zahraničí.
 

OBSAZENÍ
Martin Kos   -   Dana Truplová   -   Martina Zuziaková   -   Markéta Vybíralová    
Jakub Janský   -   Daniela Oerterová   -   Jaroslav Kořán    
Karel Untermüller   -   Filip Kimel    
David Havelík   -   Hana Hašplová    
David Fendrych

booking

Daniel Hájek
jednatel
Tel.: +420 739 625 049
E-mail: daniel.hajek@suk-ch-o.cz