Orchestr Berg

Orchestr Berg je špičkové mladé těleso, které přináší svěží vítr na českou hudební scénu – uvádí divácky atraktivní a inovátorské projekty, které kladou důraz především na současnou hudbu a hudbu 20. století. Tu kombinuje například s divadlem, filmem, baletem, pantomimou, videoartem, výtvarným uměním apod., vystupuje často mimo tradiční sály. Prostřednictvím pravidelných objednávek nových děl u českých skladatelů především mladé generace pomáhá vytvářet nové hodnoty a investuje do budoucnosti hudby a umění. V současné době má na svém kontě již desítky světových premiér, ale také mnoho českých premiér vynikajících světových autorů. Ke koncertní činnosti orchestru patří vystoupení na mezinárodních festivalech a významných domácích pódiích. Spolupracuje s baletem Národního divadla (představení Zlatovláska a Ibbur). K mnoha snímkům pro Český rozhlas i na CD v roce 2007 přibyla nahrávka prvního profilového pořadu pro ČT.

Orchestr Berg založil v roce 1995 dirigent Peter Vrábel, který je dodnes jeho uměleckým vedoucím.

číst dál

Orchestr Berg se odlišuje od ostatních hudebních organizací v České republice –
– věnuje se především propagaci současné a moderní hudby 20. století.

Cílem Orchestru Berg je stát se významným a respektovaným tělesem, které úspěšně získává posluchače pro moderní a soudobou hudbu. Samozřejmostí je špičková umělecká kvalita kombinovaná s aktuálností a atraktivitou, lákající současné publikum. Orchestr neustále vyhledává a zpracovává nové podněty ze všech oblastí, aby byl subjektem, který přináší inovaci, a byl tak i vzorem pro ostatní organizace na poli klasické hudby a umění.

-propagace současné hudby

-špičková umělecká kvalita

-atraktivní projekty s ohledem na současné publikum

-inovátor a vzor pro ostatní organizace

spolupráce a partnerství s ostatními organizacemi z neziskového i podnikatelského sektoru

Social networks

booking

Eva Kesslová
ředitelka & PR, fundraising
tel.: +420 604 205 937
e-mail: eva@berg.cz