Showcase mladých českých interpretů

Share me

Druhý ročník Showcase mladých českých interpretů se uskuteční 15. a 16. 6. 2018 jako součást doprovodného programu MHF Leoše Janáčka. Showcase nabídne vystoupení hudebníků nejmladší generace z oblasti klasické hudby. Prezentace umělců se uskuteční v prostorách Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a budou kromě odborníků přístupné i veřejnosti jako zvláštní forma koncertu. 

Účelem showcase je představit v sledu krátkých vystoupení domácím i zahraničním expertům nejmladší generaci umělců klasické hudby (od 15 do 30 let). Výběrová komise složená z odborníků vybere interprety z vytipovaných mladých umělců, kteří již zaznamenali úspěch v oborových soutěžích. Hudebníci nejsou vázáni požadavky na repertoár, měli by ale vybrat takový, který zvýrazní jejich talent. Předběžný výběr umělců je ukončen, začátkem března zasedne odborná komise ve složení PhDr. Lenka Dohnalová, Ph.D., prof. MgA Dušan Foltýn, PhDr. Helena Havlíková, MgA. Václav Hudeček, Mgr. Soňa Javůrková, doc. MgA. Jan Jiraský, PhD., doc. MgA. Helena Kaupová, prof. Mgr. Vítězslav Kuzník, prof. MgA Jindřich Petráš, „Současná mladá generace umělců v oboru interpretace klasické hudby zaznamenává pozoruhodnou řadu mezinárodních úspěchů, avšak v kariérním postupu zejména po absolutoriu školy nemá dostatečnou systémovou podporu,“ konstatuje Lenka Dohnalová, iniciátorka projektu. Ředitelka pořádajícího Institutu umění – Divadelního ústavu Pavla Petrová dodává: „Posláním IDU, jakožto veřejné kulturní instituce, je, mimo jiné, podporovat i takové projekty, které pomáhají mladým talentům, a tím přispívají k rozvoji české kultury.“ 


Showcase je jedním z formátů, jak na mladé umělce koncentrovaným způsobem upozornit experty – zástupce agentur, festivalů, orchestrů, médií. Tento způsob se zatím spíše praktikoval v oboru populární hudby (připomeňme např.  showcase při Colours of Ostrava). V roce 2015, kdy se konal Showcase mladých českých interpretů poprvé, využili pořadatelé příležitosti setkání zástupců evropských festivalů (EFA - European festivals association) v Ostravě při Janáčkově máji. Přidanou hodnotou pro účinkující je možnost společenského setkání s odborníky, protože nedílnou součástí kariéry je nejen umělecký výkon, ale také schopnost sebeprezentace.

Součástí projektu je také workshop k interpretaci jubilujícího Leoše Janáčka. V oboru pěveckém jej povede doc. Helena Kaupová (HAMU), v oboru instrumentálním doc. Jan Jiraský (JAMU).

Pro experty je připraven doprovodný program, který by měl představit specifické kulturní hodnoty Ostravska. 
Hlavním pořadatelem je Institut umění – Divadelní ústav, spolupořadateli jsou MHF Leoše Janáčka a Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Akce se koná pod záštitou nevládní oborové organizace – České hudební rady. Projekt je podpořen Ministerstvem kultury ČR.

 

INSTRUMENTALISTÉ

HEJHALOVÁ ELIŠKA - flétna   (*1999)

K hudbě ji vedl od dětství dědeček Jar.Kopáček – klarinetista a emeritní člen České filharmonie. V minulosti získala 1. cenu v mezinárodní soutěži Novohradská flétna 2011, řadu cen v národních soutěžích. V letech 2011 – 2015 působila jako první flétnistka mezinárodního symfonického orchestru Europera. V roce 2016 vystoupila s Českou filharmonií v pražském Rudolfinu pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. V červnu 2017 hrála na koncertech vítězů Concertina Praga (koncerty natáčel Český rozhlas Vltava). V současné době maturuje na gymnáziu v Roudnici nad Labem pod vedením profesora Jaroslava Pelikána, 1. flétnisty Národního divadla. Od září 2018 začne studovat na HAMU v Praze.  

Program showcase: J. S. Bach: Partita a moll

                            G. Enescu: Cantabile et Presto

Kontakt: eli.hejhalova@gmail.com

 

PAŠKOVÁ KATEŘINA – klarinet (*1996)

Během studia na Janáčkově konzervatoři v Ostravě ve třídě P. Bohuše zaznamenala úspěchy v soutěži Mládí a Bohuslav Martinů v Poličce (2013, 2014 s cenou za celkový hudební projev a za interpretaci díla B. Martinů).  Úspěšně se umístila na soutěžích Jastrzebie (2016), Pro Bohemia (2017), získala také Cenu Nadace Bohuslava Martinů.

Spolupracuje s význačnými umělci, např. s klavíristy I. Kahánkem, členy Smetanova tria, klarinetistou K. Dohnalem, violoncellistou J. Hanouskem, s Moravskou filharmonií Olomouc, s Janáčkovou filharmonií Ostrava (2018). Upozornila na sebe svým recitálem v rámci Mezinárodní soutěže a hudebního festivalu Beethovenův Hradec (2016) a byla navržena pro dva koncerty v rámci MHF Leoše Janáčka (dříve Janáčkův máj).

Pravidelně se účastní klarinetových kurzů pod vedením domácích i zahraničních lektorů (K. Dohnal, I. Františák, J. Montilla, K. Wolak, G. Varga). V závěrečném ročníku studia Janáčkovy konzervatoře, se stala současně studentkou Akademie muzyczne v Katovicích u A. Adamského.

Program: M. Ištvan: Sonáta pro klarinet a klavír

Kontakt: kaca.paskova@seznam.cz

 

SYSOVÁ ANNA - klarinet (*1996)

Během studia na Hudební škole hlavního města Prahy se stala laureátkou soutěží v italském Carlinu, ve Wroclavi, Markneukirchenu,  soutěži Czech Clarinet Art v Teplicích. V roce 2014 byla sólistkou v pražském Rudolfinu za doprovodu Symfonického orchestru FOK. Na soutěži Pražského jara 2015 získala Cenu Olega Podgorného. Nyní je studentkou doc. M.Poláka a V. Spilky na Janáčkově akademii v Brně. Od r. 2015 je členkou Orchestrální akademie ve Filharmonii Brno. Komorní hře se věnuje v souboru Kalabis Quintet a v Akademii komorní hudby, kde je od roku 2015 stipendistkou. V roce 2017 a 2018 byla na základě celoevropského konkurzu vybrána jako členka Gustav Mahler Jugendorchester.

Program: J. Brahms: Sonáta Es dur, 2. věta

              C. Debussy: Premiere rhapsody

Kontakt: anka.sys@seznam.cz

 

STRAKOŠ MARTIN - fagot (*1993)

Vystudoval Konzervatoř Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži ve fagotové třídě MgA. M. Kubáče, bakalářské studium Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve třídě doc. Mgr. R. Novozámského a odb. as. MgA. Jar. Kubity a nyní tamtéž pokračuje ve studiu magisterském.

V roce 2016 a 2017 se účastnil Mezinárodní letní akademie ISA v rakouském Semmeringu pod vedením světových fagotistů R. Gallera z Vídně, C. Colomba z Lyonu či D. Jensena z Mnichova. Dále v roce 2017 získal 2. cenu ve III. kategorii na XI. Mezinárodní interpretační soutěži dechových nástrojů v Brně. Kromě fagotu se aktivně věnuje zobcové flétně, kdy se v roce 2016 stal posluchačem Církevní konzervatoře v Opavě.

Program: O. Nussio: Variace na Pergolesiho Ariettu

Prezentace: 15.6. 2018, 15:35h.

Kontakt: strakosmartin@seznam.cz

 

DVOŘÁK METODĚJ – basová a kontrabasová tuba (*1991)


Vystudoval Konzervatoř Brno, od r. 2015 pokračuje na Janáčkově Akademii múzických umění v Brně, od r. 2017 na Hochschule für Musik Detmold  (v rámci Erasmus programu).
Absolvoval kurzy u   M. Culbertsona v Praze 2010, P. Halwaxe v Brně 2012, A. von Puttkamera v Detmoldu 2017. V r. 2010 zvítězil v Soutěži konzervatoří v Ostravě, v r. 2016 získal čestné uznání v Mezinárodní soutěži L. Janáčka v Brně a Cenu Opus musicum pro nejlepšího českého interpreta. V r. 2016 spolupracoval se Slovenským rozhlasovým orchestrem, od r. 2016 je členem Orchestrální akademie Filharmonie Brno, spolupracuje s Czech Virtuosi, SOSR Bratislava, ND Brno, Filharmonií Brno a mnoha komorními tělesy.
V letech 2014-2017 pracoval jako učitel na ZUŠ Bohuslava Martinů v Poličce.

Program: A. Vivaldi: Čtvero ročních dob – Zima, arr.

Kontakt: dvorakmetodej@seznam.cz


ZEMEN PAVEL - klavír (*1992)

Pavel Zemen absolvoval Konzervatoř v Českých Budějovicích ve třídě MgA. M. Šimkové-Kotrčové. Účastnil se několika masterclasssů: u prof. A. Vlasákové, prof. V. Nosiny,  prof. J. Anera, prof. C. Moniuszko,  prof. E. Indjiče.

Získal řadu cen v mezinárodních soutěžích: Pro Bohemia v Ostravě - 1. cena, Nadace Bohuslava Martinů v Praze - 1. cena, Young Academy Award v Římě - 1. cena, Euregio Piano Award v německém Geilenkirchenu - 4. cena, Mauro Paolo Monopoli Prize v italské Barlettě - 6. cena, Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně - 1. cena, cena Grand Prix a doporučení „umělce 21. století“ na Mezinárodní soutěži v italském Lonigu atd. Je účastníkem 2. kola Leeds International Piano Competition 2018.

Vystoupil na významných hudebních festivalech, jako např.:  Pražské Jaro 2013, MHF Český Krumlov 2013, Le strade d´Europe 2016 ve Vilniusu, Janáček Brno 2016.  Několikrát spolupracoval s Českým rozhlasem Brno a ČRo3 Vltava.

V současné době je studentem magisterského studia na JAMU v Brně ve třídě prof. A. Vlasákové. V roce 2017 získal prestižní stipendium v soutěži YMFE.  Pravidelně koncertuje po celé České republice a blízkém zahraničí. Od roku 2017 je pedagogem Konzervatoře Brno.

Program: A.N. Skrjabin: Fantasie f moll, op. 28

              S. Barber: Sonáta op. 26, 4 věta Fuga Allegro noc spirito

Kontakt:  http://pavelzemen.cz/
 

ZNAMENÁČKOVÁ KRISTÝNA - klavír (*1988, roz. Sedláková)

Studovala Konzervatoř Brno, španělský jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, Akademii múzických umění v Praze. Magisterské studium absolvovala na brněnské Janáčkově akademii u prof. A. Vlasákové a J. Jiraského. V současné době pokračuje tamtéž v doktorském studiu zaměřeném na klavírní tvorbu B. Martinů.

Za provedení 1. klavírního koncertu S. Prokofjeva získala ocenění Nadace Antonína Moravce. Stěžejní bylo vítězství v soutěži Nadace Bohuslava Martinů a Zvláštní cena za interpretaci Martinů Sonáty pro klavír, H. 350 v r. 2015. Poté v r. 2017 provedla Klavírní kvintet č. 1 se Stamicovým kvartetem v rámci Dnů B. Martinů 2017. Repertoárem se zaměřuje na hudbu 20. století s akcentem právě na tvorbu B. Martinů, spolupracuje se skladatelem V. Zouharem, zúčastňuje se projektů soudobé tvorby (živé provedení 24 hodin trvající skladby E. Satieho v rámci festivalu Moravský podzim, koncertní provedení hudby A. Pärta ve spolupráci s P. Machkovou-Čadovou ad.). Je koncertně aktivní jako sólistka i komorní a ansámblová hráčka (spolupráce s PS Kantiléna a Činohrou NdB, se sólisty J. Krajčovičovou-Tajovskou, M. Cukrovou).

Program: B. Martinů: Tři české tance – Obkročák, Dupák, Polka

              B: Martinů:   Etudy a polky, II. sešit (výběr)        

Kontakt: zn.kristyna@gmail.com

 

KUJALOVÁ PETRA – varhany (*1990)

Od r. 2005 studovala na Konzervatoři Brno u doc. Zd. Nováčka.  Roku 2008 se stala vítězkou 2. kategorie Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena v Opavě a získala zvláštní ocenění Českého hudebního fondu za nejlepší provedení skladby P. Ebena.  Od r. 2017 studuje na HF Janáčkovy akademie v Brně ve třídě doc. Zd. Nováčka.

V r. 2014 byla na základě nahrávky vybrána na Mezinárodní varhanní soutěž v irském Dublinu. V r. 2014/2015 absolvovala v rámci projektu Erasmus zahraniční stáž na Académie supérieure de musique ve Štrasburku u prof. Aude Heurtematte. Navštívila mistrovské kurzy např. u O. Latryho, K. Owolabiho, P. D. Perettiho, M. Toporowského ad.

V r. 2017 získala 2. místo a titul laureátky na Mezinárodní soutěži Leoše Janáčka v Brně. Ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno natočila varhanní skladbu J. S. Bacha a Gastona Litaize. V současnosti studuje doktorský studijní program na HF JAMU a aktivně se věnuje koncertní a pedagogické činnosti.

Program: J. S. Bach: An den Wasseflussen Babylon, BWC 653b

              G. Litaize: Variation sur un Noel Angevin

Kontakt: petra.kujalova@seznam.cz

 

GEBAUEROVÁ ANEŽKA - akordeon (*1991)

Na  Janáčkově konzervatoři v Ostravě vystudovala akordeon pod vedením dr. M. Halmové, v současnosti dokončuje magisterská studia u prof. J. Pichury a dr. P. Chołołowicze na Hudební akademii Karola Szymanovského v Katovicích. Během studia účinkovala na mnoha koncertech jako sólistka i v rámci různých komorních uskupení klasické i pop hudby. V r. 2013 sólově vystoupila s Janáčkovou filharmonií, v roce 2015 pak jako členka orchestru na festivalu Varšavský podzim. Prezentovala tvorbu současných skladatelů na festivalu Hudební současnost (Musicollage) a spolupracovala s divadly (Národní divadlo moravskoslezské, Divadlo Petra Bezruče, Těšínské divadlo) nebo společností Cirkus trochu jinak. V letech 2011 až 2017 doprovázela mužský vokální soubor Noach. Získala 2. místo Soutěžní přehlídky konzervatoří České republiky (2007), 2. místo v soutěži Kleine Tage der Harmonika Klingenthal (2010), 1. místo na Lanciano Accordion festival (2010) nebo 2. místo na Mezinárodní akordeonové soutěži v Ostravě (2015).

Program: V. Chrenikov: Nocturn

              J. Ph. Rameau: L´Egyptienne

              F. Angelis: Boite a Rhytm

Kontakt: gebauerova.anezka@gmail.com

 

NEPODAL JAN –marimba, vibrafon (*1997)

Jako devítiletý započal studium hry na bicí nástroje v ZUŠ v Ostravě – Hrabůvce. Od r. 2012 je studentem oddělení bicích nástrojů Janáčkovy konzervatoře v Ostravě ve třídě Fr. Škrly. V r. 2016/2017 byl zároveň posluchačem katedry bicích nástrojů na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě prof. M. Opršála.

Pravidelně se zúčastňuje hudebních workshopů na půdě JAMU, případně Festivalu bicích nástrojů pořádaného akademií. Umělecky působil jak na domácích festivalech (Smetanova Litomyšl, Janáčkův Máj, Ostravské dny nové hudby, Janáčkovy Hukvaldy a jiné), tak v zahraničí (festivaly v Rakousku, Irsku, Nizozemí, atd.).

Jeho hráčská aktivita zahrnuje různá tělesa na Moravě a Slezsku. Patří mezi ně dechové orchestry (DO Ostrava, DOM Jistebník, Májovák, atd.), se kterými procestoval značnou část Evropy, big bandy, nebo symfonické orchestry (Operní orchestr NDM, Janáčkova filharmonie Ostrava, Czech Virtuosi, Ostrava New Orchestra) a další příležitostná spolupráce. Sólově účinkoval s dechovým orchestrem Májovák a Janáčkovou filharmonií Ostrava. Od ledna 2017 působí jako tympánista Janáčkovy opery při Národním divadle Brno.

Program:

L. Janáček: Sýček neodletěl, arr. M. Opršál

D. Fridman: Texas Hoedown

L. Howard Stevens Rhytmic Caprice for Solo Marimba

Kontakt: nepodaljan@seznam.cz

 

ČÍP MATĚJ – cimbál (*1996)

Hru na cimbál začal na ZUŠ ve Valašském Meziříčí, pokračoval ve třídě  Mgr. D. Skály, PhD. na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Připravuje se na studium cimbálu na vysoké škole v USA. Pravidelně se účastní mezinárodních soutěží v rámci MF cimbálu, ve Valašském Meziříčí, kde obsadil 1. místo v kategorii 18-30 let, v sólové hře na cimbál a získal zvláštní cenu poroty za provedení povinné skladby M. Slimáčka v r. 2017. Úspěšně vykonal konkurz na absolventský koncert s Moravskou filharmonií Olomouc a v květnu roku 2018 s ní bude debutovat.

Aktivně organizuje cimbálové koncerty v okolí svého bydliště, na kterých také vystupuje, a zve si hudební hosty. Sólově a  s cimbálovými muzikami hraje na Nocích kostelů v Hodslavicích a Novém Jičíně. Reprezentoval Cimbálovou asociaci České republiky, když účinkoval na Gala večeru 14. Světového cimbálového kongresu v Banské Bystrici jako jediný český cimbalista.

Program: Jaromír Dadák: Koncertní etuda č. 4

              Pierre Csillag: Tváře lesa – Osika, Dub zelený, Líska, Cedr

               L. Janáček: Výběr z cyklu Po zarostlém chodníčku: Tak neskonale úzko, Lístek odvanutý,arr.   

Kontakt: matej.cip@seznam.cz

 

KLODOVÁ ELLEN - housle (*1996)

Již v raném věku se zúčastnila mezinárodních soutěží Prague Junior Note, Kociánová houslová soutěž nebo Talents for Europe v Dolnom Kubíně, ve kterých získala přední místa. Později na Janáčkově konzervatoři studovala i klavírní hru pod vedením MgA. X. Hranické.

V současnosti je studentkou 6. ročníku Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, obor housle, ve třídě profesora MgA. L. Capa a zároveň studuje 2. rokem na Ostravské univerzitě pod vedením MgA. J. Vodičky.

Získala první místo v soutěži Prague Junior Note (2004), 3. místo v Mezinárodní soutěži B. Warchala (2005), Jaroslava Kociána (2006), první místo Soutěže konzervatoří v Brně, Mezinárodní soutěži komorní hry ve Vidnavě ad.  Absolvovala mezinárodní mistrovské kurzy u P. Michalici a P. Šporcla. Sólově vystoupila s Janáčkovou filharmonií v Ostravě a Orchestrem Janáčkovy konzervatoře, sólově pak také v Polsku, Slovensku, Německu. Orchestrální praxi získala ve Středočeské filharmonii mladých pod taktovkou J. Bělohlávka, v Janáčkově filharmonii. Působí jako koncertní mistr na Janáčkově konzervatoři a také na Ostravské univerzitě. Před třemi lety se stala členem Milhaud tria, se kterým získali různá ocenění a vystupovali na koncertech v České republice i v Polsku.

Program: S. Prokofjev: Houslový koncert č. 1, op. 19 D dur, 2 věty

Kontakt: ellen_k@centrum.cz

 

SCHUBERT MARTIN – violoncello (*1996)

Pochází z muzikantské rodiny.  Od dětství se účastnil mnoha národních i mezinárodních soutěží. Po přijetí na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě studoval hru na violoncello u Mgr. J. Zedníčka. Koncertuje v ČR, na Slovensku, v Polsku, Německu. V mezinárodní soutěži Pro Bohemia 2012 získal 2.cenu, v roce 2015 1.cenu, titul laureáta a Cenu Nadace Bohuslava Martinů za provedení skladby B. Martinů. K posledním úspěchům patří  1.místo a titul laureáta v XVII Juliusz Zarebski Internacional Music Competition ve Varšavě 2017. Věnuje se  také komorní  hře. Se Slezským kvartetem získal  2.cenu na národní soutěži Klasicismus a smyčcové nástroje  Brno, čestné uznání  v XVII Juliusz Zarebski  Internacional Music Competition  ve Varšavě a 2.cenu na mezinárodní soutěži Talents for Europe Bohdana Warchala v Dolním Kubíně, kde soubor získal i zvláštní cenu Schola Arvensis.  Pravidelně se účastní mistrovských kurzů ve třídách M. Fukačové, M. Petráše, J. Schulmeistera a V. Paraschkevova. V roce 2017 vystupoval sólově s Janáčkovou filharmonií Ostrava. V současné době studuje na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě M. Zichy.

Program:  L. van Beethoven: Sonáta C dur op. 102, Andante, Allegro vivace

               B. Martinů: Variace na slovenskou lidovou píseň

Kontakt: marschub.jun@centrum.cz

 

HONZÍREK ADAM   - kontrabas (*1997)

Od r. 2014 studoval Konzervatoř Brno u Mgr. P.  Klečky. Po prvním ročníku přestoupil na Konzervatoř Jana Deyla v Praze, kde je stále studentem P.  Klečky.

S orchestrem PKF- Prague Philharmonia, kde je již po druhé členem Orchestrální akademie, hrál v nejrůznějších významných sálech (Suntory Hall Tokyo, Royal Opera House Muscat v Ománu, Gasteig v Mnichově) a doprovázel špičkové sólisty (A. Netrebko, D. Chvorostovskij, M. Maisky, J. Kaufmann, S. Jo, S. Nakarjakov, I. Kahánek ad.).

Získal  1. cenu v Soutěži konzervatoří, 3.  místo v soutěž Pro Bohemia v Ostravě, 1. cenu z národního kola soutěže Eurovision Young Musicians , 2.cenu  v interpretační soutěži České filharmonie.

Program: Giovanni Bottesini: Koncert h moll pro kontrabas, 2. věta Andante, 3. věta Allegro

              Miloslav Gajdoš: Capriccio in E

Kontakt: honzírek2@seznam.cz

 

PĚVCI

HOLBOVÁ VERONIKA  - soprán (*1989)

Vystudovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, Fakultu umění Ostravské univerzity, od r. 2014 je v doktorském studiu tamtéž. V r. 2007 získala 3. místo v Soutěži konzervatoří v Pardubicích a cenu za nejlepší provedení barokní árie, v r. 2010 1. místo v Pěvecké soutěži Leoše Janáčka v Hukvaldech, 2012 2. místo v Mezinárodní soutěži Imricha Godina Iuventus Canti na Slovensku a 3. místo v Musica sacra v Římě. V r. 2015 obdržela 1. místo v Mezinárodní pěvecké soutěži A. Dvořáka v Karlových varech.

V jejím operním repertoáru je např. Fiordiligi v Cosi fan tutte, Rosina v Lazebníku sevilském, Violetta v Traviatě ad. Spolupracuje s českými operními domy a orchestry, byla angažována v Opeře v Lyonu.  Pravidelně se účastní festivalu Les Musicales de Louvergny.

Program: G. Verdi: La Traviata, árie z 1. Jednání E strano, e strano. Sempre libera

Kontakt: holbova.veronika@gmail.com

 

KAŇKOVÁ LUCIE – soprán (*1991)

Lucie Kaňková pochází z hudební rodiny a je držitelkou mnoha cen (např. vítězkou Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech, nositelkou 2. místa v American International Czech & Slovak Voice Competition v USA či 2. místa na soutěži Nadace Bohuslava Martinů v Praze).

Po absolvování Pražské konzervatoře v houslové třídě D. Zárubové, nastoupila Lucie Kaňková v roce 2013 do Operního studia ve švýcarském Bielu. V sezóně 2014/15/16 byla angažována v Theater Biel-Solothurn do rolí Kuchtíka v Rusalce a Luigi v Donizettiho Viva la mamma. S těmito produkcemi odzpívala na 50 představení v různých švýcarských divadlech. Od r. 2014 je také oficiální sólistkou švýcarského orchestru de Genève-Lancy. V r. 2016 inscenovala vlastní operní projekt Ariadna od B. Martinů, ve kterém ztvárnila roli Ariadny ve švýcarském Bielu a Baselu. V budoucnu plánuje ve spolupráci s Nadací  B.Martinů operu uvést i na území České Republiky.

Od září 2016 pokračuje pod vedením Prof. B. Locher na Univerzitě v Luzernu ve studiu Master of Arts Solo Performance. V r. 2017 započala také doktorské studium na pražské Akademii múzických umění. Spolupracuje s českými a zahraničními orchestry a divadly. Od loňského roku pravidelně spolupracuje s KS G. Beňačkovou.

Program:

B. Smetana:  Dvě vdovy, árie Samostatně vládnu já

G. Donizetti: Linda di Chamounix, árie Ah! Tardai troppo...O luce S. Rachmaninov:  Ne poj, krasavica, při mne

Kontakt: kankova.soprano@gmail.com

 

KŮSTKOVÁ KRISTÝNA  - soprán (*1994)

je studentkou šestého ročníku klasického zpěvu na Pardubické konzervatoři pod vedením J. Chaloupkové a zároveň spolupracuje s italským pedagogem A.Carangelem. Od sedmi let až do roku 2012 byla členkou a sólistkou Dětské opery Praha.

Získala řadu ocenění  např.: 1. cenu a cenu za interpretaci dila W.A. Mozarta v pěvecké soutěži Olomouc (2012), 1. cenu na Soutěžní přehlídce konzervatoři (2013, 2016), 1. cenu v Duškově soutěži (2014), 1.cenu v Mezinárodní pěvecké soutěži A. Dvořáka v kategorii Operní naděje (2014) a 3.cenu v kategorii Junior (2015). Dále získala v pěvecké soutěži Olomouc (2015) 1. cenu, titul laureáta a Cenu uměleckého šéfa opery a operety Moravského divadla.

Věnuje se koncertní činnosti v ČR a v Itálii.  Pravidelně spolupracuje se souborem Barocco sempre giovane a V. Hudečkem. V r. 2016 vystoupila na galakoncertě spolu se Š. Margitou a debutovala jako Pamina v Kouzelné flétně v Moravském divadle Olomouc. V r. 2017 vystoupila na závěrečném koncertě v rámci výstavy “Rusalka” v Bohemian National Hall v New Yorku spolu se členy Lindemannova programu a představila se také v Praze jako Zuzanka v projektu RunOpeRun Figarova svatba.

Program:  G. Rossini: Lazebník sevillský, árie Rosiny Una voce poco fa

                L. Janáček: Příhody lišky Bystroušky, árie Kradla jsem

                F. Liszt: Oh, quand je dors

Kontakt: kkustkova@seznam.cz

 

KÝVALOVÁ EVA – soprán (*1988)

Absolvovala na Konzervatoři P. J. Vejvanovského pod vedením Mgr.  Martiny Macko a nyní je studentkou 5. ročníku Akademie múzických umění v Praze ve třídě doc. Heleny Kaupové. V roce 2016 absolvovala studijní stáž v Manchesteru v Royal Northern College of Music pod vedením Susan Roper.

Jako sólistka koncertuje po celé ČR i v zahraničí. Byla pozvána k účinkování na Mezinárodním festivalu W. A. Mozarta v italském Roveretu a v nedávné době koncertovala v manchesterské The Bridgewater Hall (Velká Británie).

Její divadelní začátky se datují do sezóny 2012–2013, kdy jako host účinkovala v Moravském divadle Olomouc v muzikálu Noc na Karlštejně, kde ztvárnila postavu Elišky Pomořanské. V současné době účinkuje jako hostující umělec v libereckém divadle F. X. Šaldy v roli První dámy v Kouzelné flétně a také v Severočeském divadle v Ústí nad Labem v roli Leily v Lovcích perel G. Bizeta, Esmeraldy v Prodané nevěstě B. Smetany, v Mozartově Únosu ze Serailu ztvárňuje roli Blondy. V sezóně 2017/2018 v Ústí nad Labem  nastudovala operetu Ptáčník skladatele C. Zellera.

V sezóně 2017/2018 debutovala v Národním divadle v roli Barbariny v Mozartově Figarově svatbě a dále ji čeká nové nastudování Libuše role Žence v produkci Národního divadla, které se poprvé uvede na festivalu v Litomyšli.

Program: G. Donizetti: Lucia di Lammermoor, árie Regnava nel silenko

              J. Massenet: Manon, árie Manon Adieu notre petit table

              L. Janáček: Příhody lišky Bystroušky, árie Kradla jsem

Kontakt: eva.kyvalova@seznam.cz

 

PAVLŮ IVANA – soprán (*1992)

Sopranistka Ivana Pavlů vystudovala zpěv na Konzervatoři Brno u Mgr. I. Sobolové Hýlové. Nyní studuje na Katedře zpěvu HF JAMU u doc. Zd. Šmukaře. V prosinci 2017 debutovala ve Stavovském divadle v Praze jako První dáma v Mozartově Kouzelné flétně.

Je laureátkou mnoha mezinárodních soutěží (Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech, Mezinárodní pěvecké soutěže Ferruccia Tagliaviniho v Deutschlandsbergu, Soutěž Nadace Bohuslava Martinů, Pražský pěvec, Duškova pěvecká soutěž, Pěvecká soutěž Olomouc, Janáčkovy Hukvaldy aj.). Zúčastnila se pěveckých kurzů u M. Lanskoie, D. Staponkuse a I. Sylyi.  

V rámci Operního studia Konzervatoře Brno a Komorní opery HF JAMU nastudovala např. roli Mirandoliny z opery Mirandolina od B. Martinů, Lise Grapin z operety Die Witwe Grapin od F. von Flotowa, Mathurine z opery L´Ivrogne Corrige od Ch. W. Glucka, Ariel/Aeolus z opery Bouře od H. Purcella ad.  V roce 2016 nahrála s Moravskou filharmonií Olomouc operu Adapa in Accadian od izraelské skladatelky Tsippy Fleischer pod taktovkou Petra Vronského, účinkovala v Mši L. Bernsteina (dirigent O. Rózsa). Spolupracuje s českými orchestry a barokními soubory.

Věnuje se koncertní a pedagogické činnosti. Její repertoár zahrnuje mnoho písní a árií od baroka až po současnost.

Program: W. A. Mozart: Cosi fan tutte, árie Fiordiligi Come scoglio

              P. I. Čajkovskij: E. Oněgin, arie Dopisová scéna Tatiany

Kontakt: ivka.pavlu@seznam.cz

 

URAMOVÁ NIKOLA - soprán (*1994)

Sopranistka Nikola Uramová patří mezi nejvýraznější talenty nastupující mladé generace. V současné době studuje na HAMU v Praze a je také studentkou slavného italského tenoristy a školitele Antonia Carangela.

Vystupuje na koncertech s významnými českými orchestry a zpívala i s významnými zahraničními i českými osobnostmi jako Štefan Kocán, Petr Nekoranec, Simone Keenlyside, Štefan Margita či Václav Hudeček. V roce 2017 předzpívala i samotnému Plácidu Domingovi.

Nikola Uramová je laureátkou několika pěveckých soutěží. V roce 2014 získala první cenu v kategorii Operní naděje v Karlových Varech na Mezinárodní soutěži Antonína Dvořáka. Mezi nejnovější ocenění se řadí třetí místo v kategorii Junior taktéž na Mezinárodní soutěži Antonína Dvořáka v roce 2017 a třetí cena na soutěži České filharmonie v roce 2018.

Program: A. Dvořák: Rusalka, árie Měsíčku na nebi

              L. Janáček: Její pastorkyňa, árie Mám těžkou hlavu

Kontakt: uramova.nikola@gmail.com
 

HOZA TADEÁŠ - baryton (*1994)

Aktuálně studuje zpěv na Janáčkově akademii múzických umění v Brně pod vedením doc. Zd. Šmukaře. Je laureátem mnoha pěveckých soutěží, jako je například Žerotín Olomouc (v roce 2015 absolutním vítězem), Písňová soutěž Bohuslava Martinů v Praze. V r. 2016 získal čestné uznání a dvě ceny za interpretaci písní – Cenu A. Dvořáka a Cenu G. Mahlera – na Mezinárodní pěvecké soutěži A. Dvořáka v Karlových Varech. V letech 2017/2018 absolvoval půlroční stáž na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni pod vedením prof. An. Scharingera, mistrovské kurzy například u I. Sylyi nebo D. Staponkuse. Účastnil se koncertů a přehlídek v Polsku, Bulharsku, Itálii, Rakousku či Slovensku. V rámci Komorní opery JAMU nastudoval mimo jiné role Papagena (Kouzelná flétna), Satana (Slzy nože), Rytíře (Mirandolina), básníka (Impresário v koncích) a Orfea (Orfeo ed Eurydice). spolupracoval s dirigenty J.Kleckerem, R. Kružíkem, R. Válkem, V.Spurným, O. Rózsou, P. Šnajdrem, Ch. Meierem a dalšími. V současnosti hostuje v Národním divadle Brno jako Čert vrátný a Maršálek (Čert a Káča), Vypravěč (Kocour v botách) a Narumov (Piková dáma).

Program: G. Donizetti: Nápoj lásky, arie Come Paride Vezzoso

              W. A. Mozart: Figarova svarba, árie Hai gio vinta la causa, Vedro mentrio sospiro

              B. Smetana: Čertova stěna, árie Jen jediná mé ženy krásná tvář

              E. Korngold: Funf Lieder, op. 28, č. 5 My Mistress Eyes

Kontakt: tadeas.hoza@gmail.com
 

ŠEMBERA VOJTĚCH – baryton (*1995)

Započal své hudební vzdělávání již v raném dětství studiem hry na klavír, později začal navštěvovat soukromé hodiny kompozice u Mgr. K. Šimandla. V r. 2017 absolvoval bakalářské studium kompozice na Janáčkově akademii múzických umění ve třídě profesora Ivo Medka. V současnosti studuje na Janáčkově akademii múzických umění v Brně zpěv pod vedením I. Troupové. Ve své pěvecké praxi se věnuje jak interpretaci soudobé hudby, tak klasickému repertoáru. Jako skladatel se pak zaměřuje především na vokální a vokálně-instrumentální tvorbu. Zúčastnil se vybraných interpretačních kurzů v zahraničí (např. VENI Academy, Vocal masterclass EMA) a pěveckých mistrovských kurzů s Ant. Carangelem. V letech 2013 a 2014 byl oceněn čestným uznáním na mezinárodní skladatelské soutěži Generace a v roce 2015 mu bylo uděleno 2. místo v Mezinárodní pěvecké soutěži A. Dvořáka v kategorii Operní naděje. V r. 2017 obdržel 2. místo na Duškově pěvecké soutěži, ocenění The President of the EMA prize, 3. místo na prestižní Mezinárodní pěvecké soutěži A. Dvořáka v kategorii Junior a Píseň. V loňském roce ztvárnil postavu Papagena v Mozartově opeře Kouzelná flétna v brněnském Divadle na Orlí, ve spolupráci s Filharmonií Brno uvedl premiéru své skladby Filoktétés a zpíval barytonové sólo v kantátě Carmina Burana s Karlovarským symfonickým orchestrem. V letošním roce započal spolupráci s divadlem J. K. Tyla v Plzni, kde ztvárnil roli Horatia v opeře Hamlet od A. Thomase.

Program:

                  J. Teml: Jízda na luční kobylce, č. 3 Třešňové ritornely, č. 4 Milostný dopis

                  O. Paczkowska: Katatrenia

                  J. Sibelius: 8 písní, op. 61, č. 4 Romeo

                  B. Martinů: Otvírání studánek, barytonové arioso Potkal jsem jeseň

Kontakt: semberavoj@gmail.com

 

Změny vyhrazeny.


Kontakt: PhDr. Lenka Dohnalová, Ph.D., lenka.dohnalova@institutumeni.cz; +420 603 584 218