Výzva pro hudební profesionály - Jazzahead! 2018

Share me

Ve dnech 19.-22. dubna 2018 proběhne v německých Brémách veletrh a přehlídka Jazzahead! SoundCzech podpoří deset českých profesionálů částkou 4000 Kč na cestovní náklady a registraci.

15 000 návštěvníků showcase, na 4 000 profesionálů, 110 koncertů, 1400 vystavujících společností. To je Jazzahead!, jedno z největších mezinárodních setkání milovníků jazzu, nabízející od roku 2006 možnost prezentace, navazování kontaktů, sběr informací i nabytí nových zkušeností umělcům, novinářům a hudebním profesionálům z celého světa. 

Více informací naleznete na http://jazzahead.de

SoundCzech nabízí deseti vybraným hudebním profesionálům příspěvek na akreditaci a cestovní výdaje ve výši 4000 Kč. Dále bude uveden v informační brožuře SoundCzech-Jazzahead! a newsletteru pro účastníky akce.  V případě zájmu, prosím, vyplňte dotazník na následujícím odkazu nejpozději do 19. 2. 2018.

Dotazník Jazzahead!

Na základě vyplněných dotazníků vybere Dramaturgická rada SoundCzech účastníky, které proexportní kancelář podpoří. Jakékoliv dotazy prosím směřujte na info@soundczech.cz

Upozorňujeme, že odesláním dotazníku se v případě získané podpory ze strany SoundCzech zavazujete k odevzdání závěrečné zprávy, na jejímž základě vám bude podpora proplacena.