První aktivity exportní kanceláře SoundCzech

Share me

Zahájili jsme činnost nabitým programem, zastupovali jsme českou hudební scénu na mezinárodním veletrhu Midem v Cannes. Představili SoundCzech, aktuální aktivity a podpůrné programy na konferenci Czech Music Crossroads při festivalu Colours of Ostrava. Vyhlásili první výměnný program pro hudební umělce SoundCzech – Connect a výzvu pro hudební profesionály.

Právě máme za sebou úspěšnou mezinárodní prezentaci na předních hudebních festivalech a konferencích Reeperbahn v Německu a Waves Vienna ve Vídni, kterou jsme letos poprvé organizovali, a to s velkým úspěchem. Pořádali jsme recepce, přednášky, představili jsme zahraničním profesionálům 8 kapel a připravili podmínky k propojení se zahraničními kolegy pro 36 českých profesionálů. Do konce roku nás ještě čeká tradiční účast na největším worldmusic festivalu Womex, letos v Katovicích navíc podpoříme vystoupení Marty Töpferové a Milokraje na regionální stagi „Kato“. Chystáme se také na konferenci B.U.S.H v Budapešti, kde vystoupí 2 české kapely a kam bude pozváno 10 českých profesionálů. Poté začnou probíhat přípravy prezentace na festivalu Eurosonic Noorderslag 2018, kde opět podpoříme hudební profesionály příspěvkem na registraci. Ještě před koncem roku budeme postupně vypisovat výzvy a informace o podpůrných programech na rok 2018. V následujících měsících představíme také web s databází SoundCzech v rámci nového informačního portálu Institutu umění – Divadelního ústavu. Pokud chcete, aby vám nic neuniklo, přihlaste se na našich stránkách k odebírání newsletteru. Zde více detailních informací o uskutečněných akcích: REEPERBAHN FESTIVAL, Hamburg (20.–24. 9. 2017)

  1. 9. – CEEntral party Nápad společné recepce „CEEntral party” vznikl z iniciativy ředitele proexportní kanceláře. Cílem je zviditelnit země CCE regionu a efektivní cestou oslovit důležité zahraniční hudební profesionály či potenciální partnery. První akce proběhla s velmi pozitivní odezvou letos v lednu na Eurosonic Noorderslag festivalu. Jednalo se o spolupráci pilotního projektu CMO s polským, maďarským a rakouským partnerem. Na Reeperbahn festivalu v Hamburku jsme uspořádali již druhou společnou recepci a přidali se další tři země: Litva, Lotyšsko a Rusko. Párty byla ještě úspěšnější, během 3 hodin recepci navštívilo více než 200 hudebních profesionálů, což vytvořilo unikátní příležitost pro tento region k navázání mezinárodních kontaktů a spolupráce.
  1. 9. – Spielbude: SoundCzech, HOTS Showcase První showcase festival proběhl ve spolupráci s maďarskou exportní iniciativou „HOTS“ v jednom z nejpopulárnějších klubů festivalu Spielbude. Během noci se představily dvě české kapely (Manon meurt a Mydy Rabycad) a 2 maďarské, které vidělo jak mnoho profesionálů, tak více než 200 návštěvníků. Všechny kapely odehrály koncert v nabitém klubu díky spolupráci s německou PR agenturou Factory 92. Český program byl v programovém magazínu s recenzemi, rozhovory, a dokonce se nám na poslední chvíli podařilo zorganizovat živé akustické vystoupení Manon meurt v rámci festivalové sekce v North German Rádiu.

WAVES VIENNA – Czech Focus, Vídeň (28.30. 9. 2017) Letos jsme se domluvili s organizátory festivalu Waves Vienna ve Vídni na speciálním zaměření na českou hudební scénu. Šlo o spolupráci s Českým centrem a ambasádou ve Vídni, Austrian Music Export, festivalem Waves Vienna a českým partnerem Nouvelle Prague. Ke spolupráci na takové úrovni došlo poprvé a díky ní jsme postavili základ pro další projekt, který plánujeme pro pravidelnou prezentaci českých hudebních umělců na rakouské hudební scéně. V rámci showcase festivalu jsme podpořili 6 českých kapel (Never Sol, Manon meurt, Ghost of You, Ba:Zel, Aid Kid, Cold Cold Nights), které vystoupily před relevantními profesionály a publikem v počtu stovek návštěvníků. 20 českých delegátů dostalo volnou akreditaci a finanční podporu na dopravu, aby se zúčastnili obchodních a networkingových schůzek (speed meetings). Je to pro ně skvělá příležitost, jak získat cenné informace a kontakty pro svou budoucí exportní činnost. Měli jsme také možnost předat v rámci panelové diskuse informace o české hudební scéně přímo profesionálům, kteří se o český trh zajímají.

  1. září proběhla v Českém centru recepce, jako jedna z prvních zastávek na turné delegátů, která se v rámci festivalu každoročně organizuje. Kapela Never Sol tak mohla představit svou tvorbu před 80 delegáty.