VÝZVA výměnný program: SoundCzech-Connect

Share me

Institut umění – Divadelní ústav/Czech Music Office (IDU/CMO) vyhlašuje výměnný program na podporu dvou koncertních vystoupení jednoho českého a jednoho zahraničního hudebního umělce či hudební skupiny uskutečněných v roce 2017, v termínu od 1. 9. do 1. 12. 2017.

Výměnou se rozumí to, že český hudební umělec/skupina pozve zahraničního hudebního umělce/skupinu na společné koncertní vystoupení na území České republiky – a naopak zahraniční hudební umělec/skupina pozve českého hudebního umělce/skupinu na společné vystoupení v zemi jeho/jejího původu.

Žádost o účast na výběrovém řízení musí být zaslána zástupcem hudebního umělce/skupiny (fyzická/právnická osoba s daňovým domicilem v České republice) nejpozději do 15. 8. 2017.

Hodnotící zpráva koncertních vystoupení musí být předložena nejpozději do 10. 12. 2017. Na základě hodnotící zprávy a požadované dokumentace dojde k vyplacení částky 15 000 Kč (určené na podporu obou koncertů: 7 500 Kč na úhradu cestovních nákladů spojených s koncertem v zahraničí a 7 500 Kč na úhradu nákladů spojených s produkcí koncertu na území České republiky).

Více o výměnném programu SoundCzech-Connect: Přihláška ke stažení: Obecné podmínky ke stažení: