Výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů

Share me

Institut divadelního umění vyhlašuje výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění pro akce, které proběhnou od 1. 6. do 31. 12. 2017 /s uzávěrkou 2. kola 11.9. 2017/

Na základě pověření Ministerstva kultury vyhlašuje Institut umění – Divadelní ústav (dále jen IDU) jako zadavatel výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění. Na výběrové řízení (2. kolo) je pro rok 2017 vyčleněna celková částka ve výši 679 tis. Kč. Více informací přímo na stránkách IDU