První schůze Dramaturgické rady Czech Music Office

Share me

Ve středu 17.5. 2017 se ke své první společné schůzi sešel tým Czech Music Office a členové nově ustanovené Dramaturgické rady projektu Czech Music Office

Ve středu 17.5. 2017 se ke své první společné schůzi sešel tým Czech Music Office a členové nově ustanovené Dramaturgické rady projektu Czech Music Office, formované z aktivních profesionálů českého hudebního průmyslu, ve složení: Petr Dorůžka (ČRo – Vltava) Iva Jonášová (Radio Wave) Anna Mašátová (Czech Music Crossroads) Michal Pařízek (Full Moon magazine) Dušan Svíba (Earth Music) Přemysl Štěpánek (Indies Scope) Michal Thomes (Ameba Production, s.r.o.) David Urban (D Smack U Promotion) Jeden z pozvaných členů se nedostavil: Stanislav Zima (Radio 1) Jako hosté se schůzky zúčastnili dva zástupci Ministerstva kultury ČR: Michaela Židková z Odboru mezinárodních vztahů a Mgr. Jiří Pilip z referátu pro alternatiní hudbu Odboru umění, knihoven a lilteraury. Členové dramaturgické rady podepsali jmenovací dekrety na první funkční období do konce roku 2017.

 1. 1. Dramaturgická rada je poradním orgánem ředitelky IDU a vedení projektu Czech Music Office. Jejími hlavními úkoly budou:
 • konzultace způsobu a formy propagace současné české hudby v zahraničí
 • konzultace formování platformy českého hudebního průmyslu
 • konzultace projektů, které budou podporovány proexportní kanceláří CMO
 • konzultace speciálních projektů – výběr konkurenceschopných umělců, playlisty, apod.
 • konzultace obsahu a podoby on-line prezentace CMO

2. Na začátku došlo k představení týmu Czech Music Office ve složení Márton Náray (ředitel), Monika Klementová (projektová koordinátorka) a Radek Motlík (operativní koordinátor). 3. Prvním tématem bylo vytvoření a role platformy Czech Music Office, která by měla vzniknout z mezinárodně aktivních profesionálů českého hudebního průmyslu, ze které se budou v budoucnu volit členové dramaturgické rady. Tato platforma se bude setkávat 3x – 4x do roka a dále pak podle aktuálních potřeb. 4. Do diskuze byla položena otázka nalezení jména pro projekt Czech Music Office. Je obvyklé, že obdobné projekty v zahraničí mají ještě vlastní, snadno zapamatovatelnou značku – mezi jeden z hlavních návrhů, s kterým se pracuje, je název SoundCzech. Jméno je stále otevřené návrhům ze strany dramaturgické rady. Po jeho schválení dojde k vytvoření vizuálu a poté se začne oficiálně užívat – s tím souvisí také vytvoření nového webu CMO, který by měl spadat pod IDU společnými prvky. Na tomto webu bude dostupná databáze Czech Music Office, obsahující seznam umělců, klubů, promotérů apod., ta by měla být harmonizována společně s obdobnou slovenskou databází pro zjednodušení vzájemné spolupráce. 5. Představen byl rámcový rozpočet Czech Music Office na rok 2017 v celkové výši 3 500 000 Kč, v němž jsou obsaženy náklady na provoz, propagaci, projekty, českou účast na mezinárodních konferencích (MIDEM, WOMEX, Reeperbahn, Bush, Hear the city Krakov), podporu českých showcasových eventů a finační podporu pro umělce a vzdělávací programy. 6. Vedoucí kanceláře Márton Náray v následujícím bodě představil již probíhající aktivity CMO, mezi něž patří česká účast na showcase festivalu a konferenci Waves Vienna, kterého by se měly účastnit jak české kapely, pro které bylo vyhrazeno 6 míst v programu, tak vybraní hudební profesionálové. Dalším projektem, který vznikl ve spolupráci s IDU již v minulém roce, je Czech Fresh, do kterého se přihlásilo přes stovku českých kapel, ze kterých zástupce z agentury UTA (United Talents Agency) vybere do 30. května 4 finalisty, kteří vystoupí na festivalu Rock for People, kde bude vybrána vítězná kapela, se kterou se bude v rámci projektu Czech Fresh dlouhodobě pracovat. Více informací na: http://www.czechfresh.cz/cs/homepage/ Představen byl projekt CEEntral party – vzájemné spolupráce středoevropských zemí a české prezentace na vybraných hudebních veletrzích, festivalech a konferencích. Aktuálně probíhají diskuse se členy Dramaturgické rady CMO na téma české prezentace na festivalu WOMEX 2017. Důležitým tématem byla také spolupráce s lokálními partnery, Czech Music Crossroads, Nouvelle Prague a Czeching, považované za stěžejní české showcasové festivaly a konference. CMO v rámci letošní spolupráce podpoří tyto projekty finančním příspěvkem na náklady spojené s pozváním zahraničních hostů.   CMO dále rozvíjí spolupráci s potenciálními strategickými partnery (OSA, Intergram, Čro a další.) 7. Márton Náray informoval také o plánovaných projektech jako je CEE společný playlist - regionální a evropský, systém recenzí od hudebních profesionálů napříč zemí CCE regionu. 8. Na závěr byly shrnuty první úkoly v rámci spolupráce se členy dramaturgické rady:

 • navržení 20 hudebních umělců pro prezentaci na festivalu Waves VIenna, který se bude konat 29. -30. září
 • vytvoření seznamu umělců pro databázi CMO
 • návrh kritérií pro účast v platformě Czech Music Office tvořenou z aktivních hudebních profesionálů
 • vyjádření k navrženému názvu a značky proexportní kanceláře
 • konzultace při vytváření podpůrných programů pro umělce a vzdělávací projekty

4-17-ustanoveni-dramaturgicke-rady-czech-music-office