Poslání a aktivity Czech Music Office

Share me

Hlavním posláním Czech Music Office je zlepšit povědomí o současné české hudbě, propojit ji s mezinárodní scénou, poskytovat potřebné vzdělání a napomoci růstu celého hudebního sektoru. Cílem CMO, mimo reprezentování České republiky na mezinárodních akcích, bude zlepšení prostoru pro spolupráci se sousedními státy a dalšími státy v regionu. Místo větších velkorozpočtových projektů s nižší efektivitou se chce CMO v první fázi zaměřit na budování spolupráce krok po kroku, zejména se sousedními státy. Tato strategie by měla napomoci růstu trhu v celém regionu, který pak může obstát i v celosvětovém srovnání. Hlavní aktivity:
 • propagovat českou hudební scénu v zahraničí
 • koordinace reprezentace české hudební scény na mezinárodních showcase festivalech a konferencích
 • vytvoření informační databáze pro českou hudební scénu (kluby a další místa pro pořádání koncertů, agentury, studia, kapely, producenti, promotéři apod.)
 • komunikace v rámci mezinárodního hudebního sektoru
 • zlepšení mezinárodní spolupráce českých hudebních profesionálů
 • vytváření a podpora vzdělávacích projektů
 • hledání strategických partnerů a sponzorů v ČR
 • vytvoření platformy z řad mezinárodně aktivních hudebních profesionálů.
Grantové aktivity: V koordinaci s dramaturgickou radou CMO (sestavená z mezinárodně aktivních hudebních profesionálů vybraných Institutem umění – Divadelním ústavem a následně volená vzniklou platformou) budou otevřeny výzvy v různých projektech zaměřených na exportní aktivity, vzdělávání, podporu hudebních profesionálů reprezentujících český hudební trh v zahraničí. Grantové výzvy budou detailně specifikované až po konzultaci s dramaturgickou radou. Další funkce dramaturgické rady:
 • poradní funkce při výběru umělců a producentů, kteří jsou součástí databáze CMO
 • poradní funkce při výběru umělců na propagační kompilace
 • poradní funkce při výběru projektů, na kterých se CMO podílí a které podporuje.
Po zahájení činnosti 11. dubna 2017 se CMO bude věnovat zejména:    - vytvoření platformy a databáze - příprava reprezentace na showcase festivalech a konferencích - vytvoření strategické partnerské spolupráce na lokální i mezinárodní úrovni - koordinace pracovních schůzek nově sestavené dramaturgické rady (druhá polovina května 2017)