IDU hledá posilu do týmu

Share me

Pozice zahrnuje vedení Institutu umění, vytváření koncepcí a strategických dokumentů, řízení výzkumných projektů, vyhledávání grantových příležitostí a koordinace žádostí pro finanční zajištění projektů, zajištění víceúrovňové komunikace a další.

Institut umění je informačním, propagačním, vzdělávacím, poradenským a výzkumným centrem především pro oblast živého umění. Podněcuje strategický přístup ke kultuře; podporuje a propojuje kulturní pracovníky a umělce napříč obory a posiluje jejich profesní růst na národní i mezinárodní scéně. Realizuje činnosti, projekty a programy, které reflektují aktuální potřeby současného umění a kultury, a přispívají tak k jejich rozvoji a společenské prestiži.

Mezi projekty Institutu umění patří například proexportní hudební kancelář SoundCzech, vzdělávací program Akademie IDU, informační portály a programy Culturenet, ArtsCzech, Kreativní Česko a CzechMobility.Info. Od letošního dubna pod Institut umění nově spadá také Oddělení mezinárodní spolupráce působící pod značkou PerformCzech, které se zaměřuje především na propagaci českých scénických umění v zahraničí a realizuje prezentační, vzdělávací a networkingové aktivity.

Všechny podrobnosti o pozici a výběrovém řízení najdete zde: https://rb.gy/e6tyc1

Do výběrového řízení se lze hlásit do 14. června 2024