11 nejčastějších otázek k výzvám v rámci Roku české hudby

Share me

Už za pár dní se uzavírají výzvy v rámci Roku české hudby. Níže jsou odpovědi na nejčastější dotazy, které nám k výzvám posíláte. Snad vám pomohou a usnadní podání přihlášky. Nezapomeňte, že deadline je už ve středu 31. ledna!

1) Je k registraci nutné mít IČO? Mohu do kolonky vyplnit své rodné číslo?
Ano, k přihlášce do výzev je IČO nezbytné, v případě výzvy Create pro klasickou hudbu ale platí výjimka – lze použít jen rodné číslo.

2) Mohu se přihlásit do výzvy, přestože nemám české občanství?
Ano, do výzev je možné se přihlásit, musíte mít ale v Česku daňový domicil.

3) Mohu se přihlásit do výzvy, pokud mám živnostenský list (IČO) se sídlem na Slovensku?
Do výzev je možné se přihlásit pouze v případě, že máte v Česku daňový domicil.

4) Je možné žádat do více výzev na RČH najednou?
Ano, výzvy je možné v rámci RČH kombinovat. V jedné výzvě ale může být jeden projekt podpořený pouze jednou

5) Lze podat žádost do výzvy Links OUT, pokud akce není mezi jmenovanými, ale splňuje ostatní kritéria?
Ne, výzva LinksOUT se týká pouze vypsaných událostí v seznamu. Jsou to: Amsterdam Dance Event, BIME Bilbao, Budapest Ritmo, BUSH, by:larm, Focus Wales, Iceland Airwaves, Kontakt Conference, LineCheck, Mastering The Music Business, Most Wanted:Music, MusicMatch, Sónar Barcelona, Tak brzmi miasto 

6) Můžeme požádat o vyšší částku podpory, než je maximální částka uvedená v podmínkách?
Ne, v rámci výzvy je možné poskytnout maximálně uvedenou výšku podpory. Hodnotící komise posuzuje realistický rozpočet jako jedno ze základních kritérií. Výzvy SC v rámci RČH je ale možné kombinovat a pokrýt náklady z dalších výzev.

7) Vylučuje výzva Create: soudobá klasická hudba nahrávání nových nahrávek starých autorů?
Ano, výzva je určená na podporu současných autorů. Podpořené budou ale nové nahrávky nebo skladby, které vznikly ve 20. nebo 21. století, ale ještě nemají studiovou nahrávku.

8) Můžeme žádat ve výzvách SC, pokud jsme žádali v jiných výzvách MK, např. ve výzvě MK na Rok české hudby - Smetana 200?
Ne, na projekty podpořené ze strany SoundCzechu nemohou být použité žádné další prostředky z MK ČR.

9) Pokud si zakoupíme letenky před vyhlášením výsledků výzvy, budou nám proplaceny?
Ano, podpořené jsou výjezdy a turné uskutečněné v termínu od 1. ledna do 15. prosince 2024.

10) Jaké žánry spadají do výzvy Create: alternativní hudba?
Do výzvy spadají všechny žánry kromě klasické hudby.

11) Je možné, abyste nám ve výzvě OnRoad proplatili i honoráře hudebníků?
Ne, výzva OnRoad je určená výhradně na náklady spojené s cestou a ubytováním na zahraničních koncertech.