Evropský projekt LIVEMX vyhlásil první výzvu! Podpora je až 60 tisíc eur

Share me

Evropský projekt LIVEMX vyhlásil první výzvu, která má podpořit hudební sektor v tematických okruzích (hudební export, prostory pro živou hudbu a digitální distribuci a zapojení publika). Projekt je podpořen v rámci evropské iniciativy Music Moves Europe. První výzva má deadline na přihlášky 6. ledna 2024.

Komu je výzva určena?
Projekty se předkládají v následujících třech tematických okruzích:

Hudební export
Projekty financované z programu LIVEMX v oblasti vývozu hudby by měly řešit alespoň jednu ze tří níže popsaných výzev. Od projektů se očekává, že navrhnou potenciální řešení těchto výzev, ať už prostřednictvím pilotování nových přístupů, poskytování dovedností, odborné přípravy a rozvoje know-how a/nebo vytváření nových a veřejně dostupných informací a znalostí. Výsledky by měly být přínosem pro exportní potenciál evropských umělců a profesionálů.

 • Rozvoj hudebního exportu prostřednictvím společné tvorby,
 • Propagace nové hudby a umělců v zahraničí inovativními způsoby,
 • Rozvoj profesních sítí a pochopení nových trhů.

Prostory pro živou hudbu 
Projekty financované z programu LIVEMX v oblasti objektů s živou hudbou by měly řešit alespoň jednu ze tří níže popsaných výzev. Přímými příjemci projektů musí být prostory živé hudby nebo hudební asociace se sídlem v jedné z účastnických zemí programu Kreativní Evropa. Od projektů se očekává, že poskytnou strategie, metodiky a opatření pro prostory živé hudby, aby mohly předvídat a plánovat budoucnost v oblasti cirkulace umělců, ekologických řešení a rozvoje publika.

 • Rozvíjet oběh umělců v Evropě,
 • Vyvinout ekologická řešení přizpůsobená odvětví živé hudby,
 • Vyvinout nové strategie pro publikum.

 

Digitální oběh a zapojení publika
Od projektů financovaných z programu LIVEMX v oblasti digitálního oběhu a zapojení publika se očekává, že navrhnou řešení výše uvedených výzev pro prostory pro živou hudbu v Evropě a pro export hudby, která využívají digitální technologie a související přístupy. To může zahrnovat:

 • přizpůsobení, testování nebo zavedení stávajících digitálních řešení v hudebním sektoru,
 • školení evropských odborníků z hudebního sektoru v oblasti využívání digitálních řešení k řešení popsaných výzev,
 • navrhování formátů pro hlubší pochopení konkrétních otázek v hudebním odvětví, které lze řešit pomocí digitálně-technologických přístupů, a/nebo koncepční rozvoj takových řešení.

 

Jaké finanční podpory se udělují?
Grant lze požádat o následující paušální výši (částky jsou fixní):

 • 20 000 eur
 • 40 000 eur
 • 60 000 eur

Grant je předfinancován ze 70 %, doplatek po předložení závěrečné zprávy činí 30 %.

 

Kdy je deadline na podání přihlášky?
6. ledna 2024.

 

Co je cílem projektu LIVEMX?
Cílem projektu LIVEMX, podporovaného iniciativou Evropské komise pro hudební sektor Music Moves Europe, je podporovat rozmanitější a udržitelnější hudební odvětví prostřednictvím účelového financování, které má reagovat na specifické potřeby evropského hudebního ekosystému. Cílem tohoto projektu je pomoci tomuto odvětví rozvíjet a posilovat jeho dovednosti, schopnosti, procesy a zdroje, aby se mohlo přizpůsobit a prosperovat v tak dynamickém odvětví. Režim financování se zaměří na tři konkrétní témata:

 • Hudební export
 • Prostory pro živou hudbu
 • Digitální oběh a zapojení publika

 

DALŠÍ INFORMACE A PŘIHLÁŠKA