Konference Kariéra hudebníka IV: uplatnitelnost v klasické hudbě

Share me

Uplatnitelnost na trhu práce v oboru klasické hudby – jaký je stav a jaké příležitosti? Zveme vás na diskuzní setkání od 13 hodin dne 23. října do IDU v Celetné 17.

 

V rámci výzkumného úkolu Vás zveme na závěrečnou diskuzi nad výstupy a perspektivou. Cílem konference by měla být zpětná vazba obvyklých zaměstnavatelů (orchestrů, divadel, ZUŠ) i výhody a úskalí tzv. self managementu a konceptu statusu umělce, zjištění tzv. dobrých příkladů z ČR i ze zahraničí (zejména u programů vysokých uměleckých škol) a zamyšlení nad možnostmi podpory dobrého vývoje situace tzv. z praxe. Navazujeme také na mezinárodní konferenci 1. 10. 2021 na obdobné téma Odpovídá vzdělávací systém trhu práce?

Z našeho šetření vyplynulo především to, že zásadní je z hlediska sociálních jistot absolventů konzervatoří i uměleckých vysokých škol a celého oboru síť základních uměleckých škol v ČR. Dalším tématem jsou i změny, které nastaly u náboru orchestrů a v práci nezávislých umělců, zejména po covidu-19. Naše studie srovnává personální vývoj u nás především s podmínkami v Německu a Británii.

Vaše náměty směřujte na níže uvedenou e-mailovou adresu.

Uzávěrka: 10. 10. 2023

Kdy a kde: 23. 10. 2023 od 13 hod., Malý sál, Institut umění –⁠ Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1

Kapacita sálu je omezena, registrace.

Pořádá Institut umění –⁠ Divadelní ústav (IDU) ve spolupráci s Hudební a taneční fakultou Akademie múzických umění v Praze (HAMU).