Nová studie: jak zlepšit kulturní sektor po covidu?

Share me

Jaké změny v kulturním odvětví odhalila pandemie covidu? Jaké jsou například nedostatky oboru a jaká opatření zavést pro celkové zlepšení? V Česku vznikla nová studie! 

„Cílem doporučující studie je jednak představit dílčí návrhy legislativní i nelegislativní povahy na odstranění strukturních problémů kulturních odvětví v Česku, které pandemie COVID-19 odkryla, a jednak navrhnout opatření pro odstranění překážek a problémů spojených s digitální distribucí chráněného obsahu a odměňováním umělců za užití jejich děl online. Návrhy jsou určeny regulátorovi (zástupcům ministerstev a politické reprezentace) a zástupcům profesních sdružení hájících zájmy českých umělců na národní, ale i evropské úrovni,“ uvádí studie.

Celá studie k nahlédnutí zde: navrhy-na-podporu-kulturniho-sektoru.pdf