Nový výzkum: právní i etické aspekty samplování v Česku

Share me

Českou hudební scénu v oblasti samplování a remixování mapuje nový výzkum. Jak je to s etickým, estetickým a právními problémy hudební tvorby?

Výzkum si klade několik základních otázek:

– Jak ovlivňuje právní regulace transformativního užití autorského díla v České republice tvorbu hudebního remixu a hudebních skladeb obsahujících samply z chráněných hudebních nahrávek?
– Jaká je estetika samplování hudebních nahrávek?
– Jaká je etika samplování chráněných hudebních nahrávek?
– Jaký je postoj aktérů české elektronické hudební scény a hip hopu (hudebníků a hudebních producentů) k autorskému právu a případné úpravě legislativního rámce pro transformativní užití hudebního díla?
– Jaké možnosti úpravy autorskoprávní regulace se nabízejí pro odstranění identifikovaných problémů souvisejících s transformativním užitím chráněných hudebních děl a nahrávek?
– Jaké jsou jejich výhody a nevýhody?

CELÝ VÝZKUM ZDE