Jaký dopad má covid na kulturu? Zapojte se do výzkumu!

Share me

Jaký dopad měl covid na kulturní sektor? To právě zjišťuje rozsáhlý výzkum Profesionální umění a COVID-19: aktuální dopady jako výzva pro inovace

„Vážení přátelé, obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku mapujícího dopady pandemie COVID-19 na Vaši organizaci. Dotazník je součástí rozsáhlého výzkumného projektu Profesionální umění a COVID-19: aktuální dopady jako výzva pro inovace. Vaše odpovědi jsou zásadní pro zjištění dopadů pandemie na sektor profesionálního umění. Analýza dat z dotazníku bude kombinována s daty z rozhovorů s více než 70 řediteli kulturních organizací. Vyplnění dotazníku Vám zabere 10–15 minut.“

Výsledky výzkumu budou zveřejněny během března na webové stránce www.umeni-covid19.cz

Organizátoři projektu: Katedra Arts Managementu, IDU, DAMU, TAČR

 

DOTAZNÍK