Aktualizace žádostí do výzev

Share me

Stále je otevřená možnost aktualizovat žádosti do výzev všech programů, které proběhly na jaře 2020.

Pokud byly vaše koncerty, turné, konference nebo vzdělávací akce kvůli pandemii přesunuté, do 1. 9. 2020 nám zašlete jejich nový termín. Akce se musí konat v původním formátu - nelze žádat na nový projekt.

Aktualizované žádosti zasílejte na příslušném formuláři (ke stažení v sekci Výzvy) na adresu berankova@soundczech.cz.